Jesteś tutaj:
Prawo medyczne
17.11.2011 - Autor zewnętrzny
Kliknij, aby ocenić:
 
5/4
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Rejestracja podmiotów leczniczych na gruncie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o działalności leczniczej

Dnia 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654), (w dalszej części niniejszego opracowania określana jako „UDzL” lub „Ustawa”), wprowadzająca nowy system rejestracji podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W związku z tym, iż wejście w życie UDzL wiązało się z uchyleniem ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.), z obrotu prawnego znikają dwa rejestry placówek świadczących usługi medyczne – rejestr prowadzony przez wojewodę dla ZOZ-ów oraz rejestr indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich prowadzony przez okręgowe izby lekarskie, a dotychczas funkcjonujący Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej stał się z dniem wejścia w życie Ustawy Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (w dalszej części jako „Rejestr”).

Zgodnie z nową regulacją podmioty rozpoczynające prowadzenie działalności określanej przez UDzL jako działalność lecznicza, zobowiązane są stosować przepisy UDzL, tzn. dokonać rejestracji w sposób w niej określony. Ustawa wprowadza również obowiązek zmiany danych podmiotów prowadzących do dnia wejścia w życie UDzL działalność leczniczą, którzy są zobowiązani dostosować swoją działalność, w zakresie nieuregulowanym w art. 204 ust. 1-4 UDzL, do przepisów UDzL w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie tj. w terminie do dnia 1 lipca 2012.

 

 

Należy również wskazać, iż od dnia wejścia w życie Ustawy, działalność lecznicza jest działalnością regulowaną zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447) co oznacza, że podmiot wykonujący daną działalność musi dodatkowo spełniać warunki określone przepisami szczególnymi.

Wpis do Rejestru jest dokonywany przez określony w art. 106 ust. 1 UDzL organ prowadzący rejestr (zwany w dalszej części „Organem Rejestracyjnym”).

 

Zgodnie z art. 106 UDzL Organem Rejestracyjnym prowadzącym Rejestr jest:

 1. Wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego- w odniesieniu do podmiotów leczniczych określonych w art. 4 UDzL;
 2. okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza- w odniesieniu do praktyk lekarskich;
 3. okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarkę- w odniesieniu do tych praktyk.

Zgodnie z art. 100 UDzL w celu dokonania rejestracji podmiot, który zamierza wykonywać działalność leczniczą jako podmiot leczniczy, składa Organowi Rejestrowemu, o którym mowa powyżej, wniosek o wpis do Rejestru zawierający następujące dane:

 1. imię i nazwisko albo firmę;
 2. adres siedziby albo miejsca zamieszkania;
 3. adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;
 4. formę organizacyjno-prawną;
 5. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 6. określenie przedsiębiorstwa oraz wykaz jego jednostek lub komórek organizacyjnych, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
 7. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji działalności gospodarczej;
 8. numer REGON;
 9. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
 10. dane podmiotu tworzącego - w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.

Autor/Źródło: Autor zewnętrzny1 2 3 DALEJ
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.