Jesteś tutaj:
Procedura sądowa
15.04.2009 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Zwolnienie od ponoszenia kosztów pomocy prawnej w postępowaniu cywilnym

W dniu 14 kwietnia 2009 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Projekt nowelizacji ustawy wprowadza nowe zasady zwalniania stron od ponoszenia kosztów pomocy prawnej w postępowaniu cywilnym. Uregulowano w nim także kwestię wyłączenia egzekucji w stosunku do określonych kategorii przedmiotów w celu prawidłowego wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W projekcie przewidziano także korzystne rozwiązania dla dłużników pobierających świadczenia z pomocy społecznej, zapewniające im minimum egzystencji.
Jednym z ważniejszych rozwiązań jest zniesienie wymogu uzyskania zwolnienia od kosztów sądowych, jako warunku uzależniającego możliwość domagania się przez stronę ustanowienia adwokata lub radcy prawnego „z urzędu”. O ustanowienie adwokata lub radcy prawnego „z urzędu” będzie mogła ubiegać się również strona, której sąd nie zwolnił z ponoszenia kosztów sądowych, jeżeli złoży oświadczenie, że nie jest w stanie – bez uszczerbku dla siebie i rodziny – zapłacić za wynagrodzenie adwokata lub radcy. Ponadto, jeżeli została zwolniona uprzednio przez sąd z opłat sądowych, nie będzie musiała składać podobnego oświadczenia.

W projekcie nowelizacji przyjęto, że do wniosku o ustanowienie radcy lub adwokata „z urzędu” konieczne będzie dołączenie oświadczenia o stanie rodzinnym, majątkowym, dochodach i źródłach utrzymania. Wzór tego oświadczenia zostanie określony w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości. Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego ma być równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa procesowego. Dopuszczono jednakże możliwość odstępstwa od reguły zastępowania strony w procesie, np. z bardzo ważnych przyczyn. Ocena, czy przyczyny te są wystarczające, ma należeć do sądu.

Nowe prawo przewiduje, że adwokat lub radca prawny ustanowiony w związku z postępowaniem kasacyjnym może odmówić sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej, jeżeli stwierdzi, że nie ma podstaw do jej wniesienia. Przepisy przewidują, że powinien zawiadomić o swojej decyzji sąd, nie później jednak, niż w ciągu dwóch tygodni od zawiadomienia go o wyznaczeniu. Swoją opinię dotyczącą braku podstaw do wniesienia skargi powinni przedstawić na piśmie.

W projekcie zawarto przepisy dotyczące utworzenia sądowej służby doręczeniowej. Będzie ona tworzona odrębnie dla każdego sądu. Wniosek w tej sprawie powinien przedstawić prezes danego sądu, a decyzję ma podejmować minister sprawiedliwości. Nowe przepisy przewidują, że osoby ubezwłasnowolnione będą zwolnione z obowiązku uiszczania kosztów sądowych w sprawach dotyczących uchylenia lub zmiany ubezwłasnowolnienia.

Zgodnie z projektem ustawy dopuszczono możliwość prowadzenia mediacji w postępowaniu uproszczonym. Z uwagi na szczególnych charakter spraw rodzinnych (rozwód, separacja) określono, że mediator powinien posiadać wykształcenie z zakresu: psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa. W projekcie ustawy określono, że spod egzekucji będą wyłączone produkty lecznicze oraz wyroby medyczne niezbędne do funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej przez okres 3 miesięcy. Rozwiązanie to ma znaczenie ze względów społecznych.
 
Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej


Słowa kluczowe: koszty sądowe, koszty

Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.