Jesteś tutaj:
Procedura sądowa
04.09.2015 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
5/5

Postępowanie przed sądem cywilnym

Prawo do sądu jest jednym z fundamentalnych praw obywateli. Prawo to wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którą każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd . Prawo do sądu można rozpatrywać dwuaspektowo: prawo do drogi sądowej oraz prawo do rozpatrzenia sprawy przez niezależny, niezawisły i właściwy sąd.

Po pierwsze, każdemu obywatelowi zapewnia się dostęp do sądu. Oznacza to, że każdy ma prawo do tego, aby jego sprawa mogła być rozstrzygnięta przez sąd. Należy także zauważyć, że z jednej strony prawo to umożliwia, aby sąd ostatecznie orzekł w Twojej sprawie, ale również uprawnia do inicjowania w tym celu postępowania przed sądem.

Po drugie, masz prawo do tego, aby Twoja sprawa została rozpatrzona przez niezależny i niezawisły sąd. W związku z tym, sądy muszą być oddzielone od innych organów państwowych, a sędziowie bezstronni oraz uniezależnienie od innych instytucji. W przypadku uzasadnionej wątpliwości, co do bezstronności sędziego powinien on zostać wyłączony od prowadzenia sprawy z mocy prawa, lub na Twój wniosek.

 

Niewątpliwie, prawo do sądu pozostaje w ścisłym związku z prawem procesowym. Postępowanie cywilne zostało unormowane w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.). Sprawy cywilne są to sprawy z zakresu prawa cywilnego (np. sprawy dotyczące umów), rodzinnego i opiekuńczego (np. sprawy małżeńskie: rozwód, separacja; zaprzeczenie pochodzenia dziecka, alimenty), prawa pracy (np. roszczenia pracowników dotyczące nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku pracy), sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz inne sprawy, do których przepisy kodeksu postępowania cywilnego stosuje się z mocy ustaw szczególnych.

 

Należy podkreślić, że przepisy przewidują sytuacje, w których prowadzenie postępowania cywilnego jest niedopuszczalne. Niedopuszczalność drogi sądowej może być czasowa lub trwała. Czasowa niedopuszczalność drogi sądowej zachodzi wówczas, gdy przepis kodeksu postępowania cywilnego wymaga, aby przed wszczęciem postępowania przed sądem została wyczerpana droga innej procedury. 

 

Czasowa niedopuszczalność drogi sądowej występuje np. w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości, ponieważ przed fazą sądową należy przejść procedurę administracyjną. Dopiero po przejściu przez etap administracyjny, możliwe jest wkroczenie z powództwem na drogę sądową. Z kolei trwała niedopuszczalność drogi sądowej oznacza, że sprawa danego rodzaju w ogóle nie może być rozpoznana przez sąd. Sąd odrzuci pozew lub wniosek, gdy:

 • droga sądowa jest niedopuszczalna (np. gdy właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd administracyjny)
 • sprawa o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami jest już w toku albo została prawomocnie osądzona
 • jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli powód nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie.

 

PRZYKŁADY:

 1. Jan Nowak wniósł do sądu pozew przeciwko Michałowi Kowalskiemu o zwrot pożyczki. Okazało się jednak, że jest to już jego drugi pozew w tej samej sprawie. W związku z powyższym sąd odrzucił jego drugi pozew.
 2. Przy wniesieniu pozwu okazało się, że Zuzanna Nowak jest osobą niepełnoletnią i nie może być reprezentowana w sądzie przez rodziców, a wyznaczony dla niej kurator nie zgłosił udziału w sprawie.

 

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.