Jesteś tutaj:
Biznes
18.06.2020 - Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kliknij, aby ocenić:
 
4,44/9

Dodatek solidarnościowy-kto go otrzyma?

Jak przystało na okres przedwyborczy, posypały się kolejne obietnice i zapewnienia socjalne. Jedna z nich trafiła już pod obrady Senatu, który 17 czerwca zajął się ustawą o dodatku solidarnościowym.

Dodatek solidarnościowy

 

Dodatek solidarnościowy przeznaczony będzie dla osób, które po 15 marca br. straciły pracę. Osoby, z którymi rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem i osobom, których umowa po tej dacie uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta, będą mogły liczyć na świadczenie w wysokości 1400 zł netto. Dodatek ten będzie przyznawany na okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku.

 

 

 

Komu przysługuje dodatek solidarnościowy?

 

Dodatek solidarnościowy przysługuje osobom mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:

 • obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
 • posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
 • cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnionymi do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


 Według ustawy, dodatek ten otrzymają osoby, które –jak wyżej wspomniano – straciły pracę po 15 marca. Jednak to nie jedyny wymóg prawny. Świadczenie solidarnościowe otrzymają tylko ci wnioskodawcy, którzy  w 2020 roku podlegali ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 60 dni.


Kto nie otrzyma dodatku solidarnościowego?

 

Krąg osób, które mogą liczyć na wsparcie państwa jest jednak ograniczony. Dodatku nie otrzymają osoby pracujące na umowach zlecenie oraz w ramach własnej działalności, którzy mogą skorzystać ze świadczenia postojowego.

 

Jak otrzymać dodatek solidarnościowy?

 

Dodatek solidarnościowy będzie wypłacał ZUS. By go otrzymać, należy złożyć wniosek. Wspomniany wniosek będzie trzeba składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, poprzez profil utworzony w ZUS.

 

Ale uwaga! Przepisy zakładają, że świadczenie solidarnościowe przysługuje nie wcześniej niż za miesiąc, w którym został złożony wniosek. Jak wskazano w art. 4 ustawy, dodatek solidarnościowy przysługuje za okres nie dłuższy niż od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., przy czym nie wcześniej niż za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego. Dlatego osoby, które chcą otrzymać dodatek za czerwiec będą miały mało czasu, biorąc pod uwagę, że ustawa dopiero trafi pod ostateczne głosowanie w Sejmie, a potem do podpisu Prezydenta, co oznacza, że jej wejście w życie nastąpi pod koniec czerwca.

 

Czytaj też: Rząd obejmie podatkiem konsumentów

 

Dodatek solidarnościowy zwolniony z podatku

 

Świadczenie będzie nieopodatkowane, a związane z nim składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalno-rentowe i zdrowotne) nie pomniejszą wysokości otrzymanego dodatku, bowiem opłaci je budżet państwa. Dodatek solidarnościowy zwolniony będzie także z potrącen i egzekucji,

 


Podstawa prawna:
Art. 1, art. 2, art.  4 ustawy z dnia 4 czewrca 2020 roku o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.
art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 278).

 

Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.plWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.