Jesteś tutaj:
Biznes
29.07.2018 - Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3

Polski Instytut Sztuki Filmowej wesprze produkcje audiowizualne w kraju

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej, który zakłada, że Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF) będzie wspierał finansowo produkcję utworów audiowizualnych powstających w Polsce.

Kto uzyska zwrot części kosztów poniesionych na produkcję?

 

Według nowej ustawy, producenci audiowizualni, koproducenci oraz przedsiębiorcy wykonujący usługi na rzecz produkcji utworów audiowizualnych będą mogli uzyskać zwrot części kosztów poniesionych na produkcję w naszym kraju. Jak przekonuje autor ustawy (minister kultury i dziedzictwa narodowego), wprowadzenie wsparcia finansowego związanego z produkcją powoduje rozwój infrastruktury audiowizualnej w krajach, gdzie realizowana jest duża liczba projektów zagranicznych. Przykładem związanym z przyciąganiem dużych produkcji zagranicznych jest rozbudowa studiów w Irlandii, Czechach, czy Chorwacji. Polska pozostaje jednym z nielicznych państw europejskich, w którym brakuje tego typu rozwiązań (systemy wsparcia finansowego istnieją lub są planowane w 29 państwach Europy). Prowadzi to do stanu, w którym polski rynek audiowizualny przestaje być konkurencyjny w stosunku do pozostałych rynków europejskich.

 

 


System wsparcia finansowego

 

Wsparcie finansowe będzie przyznawane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Będzie ono przyznawane w oparciu o maksymalnie uproszczone procedury kwalifikujące dany projekt do uzyskania dofinansowania. Producent audiowizualny, koproducent lub przedsiębiorca wykonujący usługi na rzecz produkcji utworów audiowizualnych będzie mógł wystąpić do PISF z wnioskiem, który po ocenie formalnej, a także przeprowadzeniu tzw. testu kwalifikacyjnego zawierającego kryteria oceny filmu pod względem kulturowym i sektorowym (chodzi o identyfikację przesłanek kulturowych związanych z utworem oraz ocenę wpływu produkcji danego utworu na rozwój polskiego sektora audiowizualnego) –zawrze umowę, która będzie gwarantowała producentowi późniejszy zwrot części poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

 

Wsparcie finansowe będzie wypłacane dopiero po zakończeniu produkcji lub jej części i poniesieniu przez producenta wszelkich kosztów z nią związanych, a także po dokonaniu analizy dokumentacji przez niezależną firmę audytorską. System oparty o zwrot części kosztów gwarantuje, że producent audiowizualny do uzyskania wsparcia finansowego poniesie w Polsce określone koszty kwalifikowalne – tylko bowiem od faktycznie poniesionych kosztów będzie mógł otrzymać refundację (do 30 proc. kosztów). Ważne jest także, że przed uzyskaniem wsparcia producent, co do zasady, uiści należności podatkowe związane z produkcją audiowizualną wykonywaną w Polsce.

 

Roczny budżet dofinansowań związany z wprowadzanym systemem wsparcia został określony na poziomie maksymalnie ok. 200 mln zł z uwzględnieniem w kolejnych latach wskaźnika inflacji. Biorąc pod uwagę sąsiednie rynki audiowizualne jest to kwota, która – zdaniem Ministerstwa - pozwala zaistnieć w świadomości światowych partnerów branżowych.

 

Model wsparcia finansowego produkcji audiowizualnej oparty o refundację kosztów kwalifikowalnych

 

Przyjęcie modelu wsparcia finansowego produkcji audiowizualnej opartego o refundację kosztów kwalifikowalnych oznacza m.in.:
automatyczność procedur kwalifikujących projekt do przyznania wsparcia finansowego;
transparentność i szybkość procedur oraz łatwość kontroli i oceny wpływu tego systemu na rozwój gospodarczy państwa;
prostotę obsługi administracyjnej przez zaangażowanie minimalnej liczby podmiotów i osób w funkcjonowanie mechanizmu i dystrybucję środków.

 

Terminy obsługi beneficjentów

 

Wprowadzono obligatoryjne terminy obsługi beneficjentów – 28 dni na rozpatrzenie wniosku i 28 dni na analizę raportu stanowiącego podstawę do wypłaty środków. Sprawność obsługi jest bowiem szczególnie istotna z punktu widzenia konkurencyjności w stosunku do systemów w innych krajach regionu.

 

Jawny rejestr wsparcia produkcji audiowizualnej

 

W celu zapewnienia przejrzystości, PISF będzie prowadzić jawny rejestr wsparcia produkcji audiowizualnej, zawierający listę podmiotów wnioskujących o zachętę finansową, beneficjentów zachęt, wysokości przyznanych środków oraz poziomu wykorzystania całkowitej wartości dotacji na wsparcie w ciągu roku kalendarzowego.

 

Podział środków

 

Projekt zakłada, że co najmniej 10 proc. kwoty przeznaczanej na wsparcie finansowe PISF będzie przyznawał na produkcję filmów i seriali animowanych. W ramach obecnie obowiązujących systemów pomocy publicznej filmy animowane nie otrzymują wsparcia adekwatnego do potrzeb tej części sektora audiowizualnego.
 

Źródło:
Projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej.
Oficjalna strona Prezesa Rady Ministrów.
 

Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.plSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.