Jesteś tutaj:
Biznes
09.07.2018 - Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kliknij, aby ocenić:
 
4,17/6

Od 1 lipca wszyscy przedsiębiorcy muszą przekazać na wezwanie KAS struktury JPK

Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, przekazują struktury JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej. Jeszcze do 30 czerwca 2018 r. obowiązek ten dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców.

JPK

 

JPK czyli Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych, generowany z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego (przez bezpośredni eksport danych), który zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. JPK posiada układ i format (schemat XML), który umożliwia jego łatwe przetwarzanie.


Struktury JPK

 

JPK na żądanie obejmuje 6 struktur:

 • księgi rachunkowe – JPK_KR,
 • wyciąg bankowy – JPK_WB,
 • magazyn – JPK_MAG,
 • faktury VAT – JPK_FA,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
 • ewidencja przychodów – JPK_EWP.

 

Kto ma obowiązek przekazać struktury JPK na żądanie?

 

Od 1 lipca 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy (także mikroprzedsiębiorcy), którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, przekazują struktury JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej.

 

Organ podatkowy może żądać przekazania JPK w ramach:

 • kontroli podatkowej,
 • czynności sprawdzających,
 • kontroli celno-skarbowej,
 • postępowania podatkowego.


Nie tylko przedsiębiorca musi przekazać struktury JPK

 

Organ podatkowy może żądać JPK:

 • od podatnika,
 • od kontrahenta, jeżeli prowadzi on księgi podatkowe w formie elektronicznej.
   

Ile czasu ma przedsiębiorca na przekazanie JPK na żądanie?

 

Dokładny termin będzie określony w wezwaniu. Jednakże, jeśli organ podatkowy, w toku postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej zażąda od przedsiębiorcy  przekazania jednej/kilku struktur JPK, przedsiębiorca będzie mieć nie mniej niż 3 dni na ich przekazanie.

 

Jak przekazać KPK na żądanie?

 

Jeśli przedsiębiorca prowadzi księgi podatkowe i wytwarza dowody księgowe w formie elektronicznej może:

 • użyć BEZPŁATNEJ aplikacji Klient JPK 2.0 do generowania i wysyłania JPK,
 • skorzystać z BEZPŁATNEJ aplikacji e-mikrofirma (możliwość ta dotyczy tylko struktury JPK_FA i JPK_VAT i jest przeznaczona wyłącznie dla przedsiębiorców prowadzących jednosobową działalność gospodarczą),
 • przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych lub za pomocą określonych środków komunikacji elektronicznej (w przypadku przekazywania plików JPK na nośnikach danych bezpośrednio urzędnikowi prowadzącemu sprawę, spisze on protokół pobrania danych w formie elektronicznej; będą tam informacje o przekazanych plikach, np. rozmiar, sumy kontrolne, format, data utworzenia; protokół podpisuje osoba, która przekazuje dane i urzędnik prowadzący sprawę; nośnik z plikami JPK można także wysłać pocztą tradycyjną, wówczas urzędnik spisze adnotację służbową z informacjami o plikach JPK przesłanych pocztą; należy pamiętać, że JPK na żądanie nie przekazu się e-mailem).
 • utworzyć strukturę JPK przy pomocy uaktualnianego programu księgowego lub jednej z komercyjnych aplikacji on-line.


Podpisywanie JPK na żądanie

 

Jeśli przedsiębiorca przekazuje JPK na żądanie za pomocą aplikacji Klient JPK 2.0 lub programu księgowego/komercyjnych aplikacji on-line, to może użyć jednego z dwóch podpisów:

 • Profilu Zaufanego – to bezpłatny podpis elektroniczny, który możesz założyć niemal w każdym urzędzie, jak i za pośrednictwem bankowości elektronicznej; do podpisu wystarczy kod autoryzacyjny wysłany na kanał autoryzacji;
 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego – to płatny elektroniczny podpis służący do podpisywania dokumentów. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN.

 

Czy JPK na żądanie podlega korekcie?

 

Nie. W ramach tych procedur podatnicy przekazują księgi podatkowe i dowody księgowe, które nie podlegają korektom.

 


 

Kary za nieprzekazanie JPK na żądanie

 

Przedsiębiorca, który nie podporządkuje się żądaniu musi liczyć się z karami. JPK na żądnie ma charakter informacji podatkowej, dlatego nieprzekazanie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. W zależności od okoliczności może to być wykroczenie lub przestępstwo.

 

Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna, określana kwotowo w przedziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2018 r. jest to:

 • od 210 zł do 4200 zł (kara nałożona mandatem),
 • od 210 zł do 21 000 zł (kara nałożona nakazem sądu),
 • od 210 zł do 42 000 zł (kara nałożona wyrokiem sądu).

Wysokość grzywny ustala się z uwzględnieniem sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz możliwości zarobkowych sprawcy.

 

Karą za przestępstwo skarbowe jest grzywna, która może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych. Minimalna stawka dzienna w 2018 r. wynosi od 70 zł do 28 000 zł, w zależności od dochodów, sytuacji rodzinnej i majątkowej sprawcy. Obecnie jest to:

 • od 700 do 5 600 000 zł (kara wymierzona nakazem sądu),
 • od 700 zł do 20 160 000 zł (kara wymierzona wyrokiem sądu).

Na niezdyscyplinowanych przedsiębiorców czekają też kary porządkowe. Jeśli nie udostępni on  JPK w wyznaczonym terminie (określonym w prawidłowym wezwaniu) może zostać ukarany (lub jego pełnomocnik) karą porządkową w wysokości do 2.800 zł.  Kara porządkowa może zostać również nałożona na osobę, której przedsiębiorca zlecił prowadzenie lub przechowanie ksiąg podatkowych lub dokumentów będących podstawą zapisów w tych księgach (np. biura rachunkowe).

 

Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja Podatkowa oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy
 

Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Finansów
 

Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.plSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.