Jesteś tutaj:
Biznes
15.11.2016 - Natalia Szok
Kliknij, aby ocenić:
 
4/5

Zmiany w prawie elementem pakietu ułatwień dla przedsiębiorców od 2017 roku

W celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców – jak wskazują pomysłodawcy nowelizacji – proponuje się szereg zmian, które stanowić mają element pakietu ułatwień dla przedsiębiorców. Jakie zmiany czekają więc przedsiębiorców?

Uwagi ogólne

 

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców stanowić ma element pakietu ułatwień dla przedsiębiorców. Pomysłodawcy wskazują, że zasadniczym celem przygotowanej ustawy jest uproszczenie i poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej oraz zwiększenie konkurencyjności naszej gospodarki. W związku z tym proponuje się m.in. redukcję niektórych obowiązków administracyjnych (np. w odniesieniu do podmiotów korzystających ze środowiska, w tym przedsiębiorców proponuje się zwolnienie z obowiązku składania sprawozdań, gdy roczna opłata za korzystanie ze środowiska nie przekroczy 100 zł, przy czym chodzi tu o każdy rodzaj korzystania ze środowiska), wprowadzenie regulacji wspierających rozwój przedsiębiorczości i zwiększających efektywność pracy czy zmniejszających uciążliwość kontroli działalności gospodarczej.

 

Szczegółowe rozwiązania

 

Ustawa nowelizująca zakłada m.in. że przedsiębiorcy, którzy nie wystąpili o interpretację indywidualną przepisów mają mieć taką samą ochronę, jaką daje posiadanie takiej interpretacji – o ile stosowali się do utrwalonej (dominującej) praktyki interpretacyjnej. W tej sytuacji nie będą ponosili ryzyka obciążenia daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi i finansowymi lub karami w przypadku zmiany wykładni przepisów. Wprowadzono także instytucję „objaśnień podatkowych”, czyli ogólnych, praktycznych wyjaśnień przepisów podatkowych, napisanych prostym językiem, wydawanych przez ministra właściwego do spraw finansów. Przewidziano także rozwiązanie, zgodnie z którym organy kontroli powinny planować i przeprowadzać kontrole po uprzednim ustaleniu prawdopodobieństwa naruszenia prawa. Jak wskazują pomysłodawcy, tzw. analiza ryzyka (dokument wewnętrzny administracji), powinna wykazać obszary, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe, a regulacja ta ma ograniczyć liczbę i zakres kontroli przedsiębiorców, u których występuje niewielkie ryzyko naruszeń przepisów lub nie stwierdzono wcześniej takich naruszeń. Możliwe ma być również przeprowadzanie wspólnych kontroli przez organy administracji publicznej, w przypadku gdy przedsiębiorca wystąpił lub wyraził na to zgodę. W ustawie nowelizującej wprowadzono też zakaz przeprowadzenia ponownej kontroli przez dany organ, jeśli ma ona dotyczyć obszaru objętego uprzednio zakończoną kontrolą, przeprowadzoną przez ten sam organ. Organy kontroli mają być także zobowiązane do zamieszczania na swoich stronach internetowych informacji o procedurach kontrolnych.

 

Nowelizacji ulec ma również prawo pracy. Proponuje się, by firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników zostały zwolnione z obowiązku ustalania regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy oraz tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Obecnie obowiązek ten nie dotyczy firm zatrudniających poniżej 20 pracowników. Pomysłodawcy zmiany argumentują to tym, że nowe rozwiązanie powinno zachęcić przedsiębiorców do zwiększenia zatrudnienia (zawierania umów o pracę), bo nie będzie  to skutkować obowiązkiem ustalania regulaminów i tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Ustawą nowelizującą wydłużono i ujednolicono także terminy odwołań do sądu pracy. A konkretnie wydłużono z 7 do 21 dni termin na wniesienie przez pracownika odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę, wydłużono również z 14 do 21 dni termin na złożenie odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz termin na żądanie nawiązania umowy o pracę. Wskazuje się, że obecne terminy są zbyt krótkie na prawidłowe sformułowanie pozwu, a nowe, ujednolicone terminy – zdaniem pomysłodawców -  mają zmniejszyć ryzyko pomyłki, której skutki są szczególnie dotkliwe dla pracowników.

 

W zakresie prawa finansowego zdecydowano się na podniesienie - z 1,2 do 2 mln euro – rocznego limitu przychodów netto (ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych), do którego podatnicy podatku PIT mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów.  Skutkować to ma odciążeniem małych i średnich firm od uciążliwych obowiązków administracyjno-finansowych. Zwiększono także – ze 150 do 250 tys. euro – maksymalny roczny próg przychodów uprawniający do korzystania z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

Proponuje się, by nowe regulacje prawne weszły w życie 1 stycznia 2017 roku.

 

Źródło: Założenia do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, www.premier.gov.pl.

Autor/Źródło: Natalia SzokSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.