Jesteś tutaj:
Prawo gospodarcze
27.01.2020 - Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3

Poradnik prawa pracy: Zatrudniasz osobę niepełnoprawną? Uzyskaj dofinansowanie!

Pracodawca, który zdecyduje się zatrudnić osobę niepełnosprawną nie musi sam pokrywać kosztów dostosowania stanowiska pracy do jej potrzeb. W ramach polityki przeciwdziałania wykluczaniu osób niepełnosprawnych z rynku pracy, ustanowiono system dotacji, pozwalających wspomóc pracodawców, którzy decydują się zatrudnić niepełnosprawnego pracownika.

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych

 

O refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych może wystąpić pracodawca, który zobowiąże się do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy. Zatrudnienie oznacza tu umowę o pracę, a nie umowę cywilnoprawną. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca zwraca otrzymane wsparcie finansowe. Zwrot przyznanych środków nie jest wymagany, jeśli w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną zostanie zatrudniona inna osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu. Wynikająca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do wymaganego okresu 36 miesięcy. 

 

Kiedy przedsiębiorca może ubiegać się o refundację kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej?

 

Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dotyczy osób niepełnosprawnych:
 

 • bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu;
 • pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, jeżeli ich niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia u pracodawcy występującego o zwrot kosztów. Nie dotyczy to przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy było zawinione przez niego lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.

 

Należy bowiem pamiętać, że na pracodawcy zatrudniającym osobę, która utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, spoczywa obowiązek dostosowania stanowiska pracy oraz pomieszczeń socjalnych do jej potrzeb.

 

Warunek refundacji przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

 

Warunkiem refundacji przystosowania stanowiska pracy jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażanym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

 

Uwaga! Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego urząd pracy dysponuje środkami finansowymi na ten cel.

 

 

 

Na co pracodawca może uzyskać dofinansowanie w związku z zatrudnianiem osoby niepełnosprawnej?

 

Dofinansowanie przystosowania stanowiska pracy dla Osób Niepełnosprawnych obejmuje zwrot kosztów:

 1. adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb Osób Niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.
 2. adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających Osobie Niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy.
 3. zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.
 4. rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb - kosztami kwalifikowalnymi tego rozpoznania są udokumentowane koszty niezbędnych badań mających na celu ustalenie:
 • zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z niepełnosprawności pracownika
 • koniecznych elementów wyposażenia danego stanowiska pracy oraz zakresu obowiązków na tym stanowisku pracy dających podstawę do oceny możliwości wykonywania pracy przez Osobę Niepełnosprawną
 • konieczności adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających Osobie Niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy
 • konieczności zakupu oprogramowania oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności pracowników
 • zakresu niezbędnej adaptacji pomieszczeń zakładu pracy.


 

Pamiętaj! Zwrot kosztów dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów wynikających z zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych – czyli tych kosztów, które nie zostałyby poniesione w przypadku zatrudnienia pracowników, którzy nie są osobami niepełnosprawnymi. Refundacja nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

 

Maksymalna wysokość dofinansowania

 

Maksymalna wysokość pomocy na przystosowanie jednego stanowiska wynosi dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenie za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej. Maksymalna kwota zwrotu kosztów poniesionych w związku z rozpoznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych wynosi 15% kosztów związanych z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb Osób Niepełnosprawnych.


Podstawa prawna:
Art. 14, art. 26  ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.   Dz.U. z 2018r. poz. 511)


 

Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.plSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.