Jesteś tutaj:
Prawo gospodarcze
28.10.2017 - Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kliknij, aby ocenić:
 
5/7

10 000 złotych za utracony deputat węglowy - kto dostanie?

Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla wprowadza prawo do rekompensaty dla osób, które na podstawie układów zbiorowych pracy oraz związanych z nimi porozumień, otrzymywały bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie, i utraciły to uprawnienie wskutek wypowiedzenia w tym zakresie ww. układów i porozumień. Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać rekompensatę?

Rekompensata z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

 

Ustawa przewiduje, że każda z osób spełniających przesłanki do otrzymania świadczenia rekompensacyjnego będzie mogła wystąpić o jego wypłatę, poprzez złożenie wniosku wraz z oświadczeniem o określonej treści. Wniosek o wypłatę świadczenia rekompensacyjnego osoba uprawniona będzie składała do właściwego przedsiębiorstwa wypłacającego, czyli określonego przedsiębiorstwa górniczego, w terminie 21 dni od dnia wejścia ustawy w życie. Wysokość rekompensaty wynosić będzie 10 000 zł. Rekompensata będzie wypłacana jednorazowo. Co również istotne, świadczenie rekompensacyjne z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla jest zwolnione z podatku dochodowego.


Jakie warunki należy spełnić?

 

Zgodnie z ustawą, osobami uprawnionymi do uzyskania świadczenia rekompensacyjnego będą emeryci i renciści, którzy w momencie utraty uprawnienia spełniali łącznie następujące warunki: mieli ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, pobierali emeryturę lub rentę, otrzymywali bezpłatny węgiel na podstawie układów zbiorowych pracy, porozumień i innych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie górniczym, które, na skutek zawartych porozumień lub dokonanych wypowiedzeń, utraciły moc obowiązującą przed dniem wejścia w życie ustawy. Do grona osób uprawnionych zaliczono także wdowy, wdowców i sieroty, mających ustalone prawo do renty rodzinnej po uprawnionym emerycie lub renciście.

 

 

Komu rekompensata nie przysługuje?

 

Rekompensata nie przysługuje emerytom lub rencistom, których roszczenia z tytułu prawa do bezpłatnego węgla podlegają zaspokojeniu na podstawie prawomocnego wyroku sądowego, oraz emerytom i rencistom z kopalń zlikwidowanych przed dniem 1 stycznia 2007 r., gdyż na podstawie posiadanego przez te osoby prawa do bezpłatnego węgla Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca im, na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, ekwiwalent pieniężny.

 

Kto będzie dokonywał wypłaty rekompensat?

 

Wypłaty rekompensat będą dokonywały przedsiębiorstwa wypłacające. W przypadku osób uprawnionych ze zlikwidowanych przedsiębiorstw górniczych lub przedsiębiorstw górniczych, które zaprzestały wydobycia węgla kamiennego, czyli KW SA, KHW SA i Kazimierz-Juliusz sp. z o.o., będzie to przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Spółka Restrukturyzacji Kopalń), a w przypadku osób uprawnionych z przedsiębiorstw górniczych, które w dniu wejścia w życie ustawy prowadzą wydobycie węgla kamiennego – będą to: JSW SA, Tauron Wydobycie oraz Bogdanka. W zależności od tego, z jakiego przedsiębiorstwa górniczego osoby uprawnione przeszły na emeryturę lub rentę, będą składać wnioski do odpowiednich przedsiębiorstw wypłacających.

 

W jaki sposób nastąpi wypłata rekompensaty?

 

Przedsiębiorstwo wypłacające będzie wypłacało świadczenie rekompensacyjne przekazem pocztowym, przelewem na wskazany rachunek bankowy albo rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Przedsiębiorstwo wypłacające odmówi wypłaty świadczenia rekompensacyjnego, jeżeli wniosek zostanie złożony przez osobę nieuprawnioną. Osobie takiej będzie przysługiwało odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.plSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.