Jesteś tutaj:
Prawo gospodarcze
11.09.2017 - Natalia Szok
Kliknij, aby ocenić:
 
5/7

Porada prawna: Jaką stawkę podatku VAT należy stosować przy sprzedaży posiłków i dań na wynos?

Prowadzę niewielka działalność gastronomiczną. Czy do sprzedaży posiłków „na wynos” (np. zestaw frytki, cola i hamburger, zapakowany w kartonowe opakowanie) można stosować 5% stawkę podatku VAT, taką jak do dostawy towarów lub świadczenia usług?

Jak prawidłowo określić stawkę VAT?

 

W myśl  art.  5  ust.  1  pkt  1  ustawy  o  VAT,  opodatkowaniu  podatkiem  od  towarów  i  usług podlegają  odpłatna  dostawa  towarów  i  odpłatne  świadczenie  usług  na  terytorium  kraju. Stosownie  do  art.  7  ust.  1  ustawy  o  VAT  przez  dostawę  towarów,  o  której  mowa  w  art.  5 ust. 1  pkt 1,  należy rozumieć  przeniesienie  prawa  do  rozporządzania  towarami  jak  właściciel. Z kolei w myśl  art.  8  ust.  1  ustawy  o  VAT,  świadczeniem  usług  jest  każde  świadczenie na  rzecz  osoby  fizycznej,  osoby  prawnej  lub  jednostki  organizacyjnej  niemającej  osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

 

Dyrektywa 2006/112/WE  Rady  z  dnia  28  listopada 2006 r.  w  sprawie  wspólnego  systemu  podatku  od  wartości  dodanej dopuszcza  stosowanie obniżonej stawki podatku do dostaw towarów  i  świadczenia  usług,  których  kategorie  są  określone  w  załączniku  III.  W  poz.  1  tego załącznika  zostały  wymienione  m.in. środki  spożywcze  (łącznie  z  napojami, ale z wyłączeniem  napojów  alkoholowych)  przeznaczone  do spożycia  przez  ludzi  i  zwierzęta, natomiast  w  poz.  12a  zostały  wymienione  usługi  restauracyjne  i  cateringowe,  z  możliwością wykluczenia  dostawy  napojów  (alkoholowych  lub  bezalkoholowych).  Z  powyższego  wynika, że  przepisy  dyrektywy  2006/112/WE  zezwalają  państwom  członkowskim,  według  ich  uznania,  na stosowanie  stawki  obniżonej  względem  posiłków  i  dań,  zarówno  gdy  są one  kwalifikowane  jako  dostawa  towarów,  jak  i  świadczenie  usług.

 

Ustawa  o  VAT  dla  potrzeb  ustalenia  właściwej  stawki podatku  w  określonych  w  ustawie  sytuacjach  odwołuje  się  do  klasyfikacji  statystycznych. Zgodnie  z  art.  5a  ustawy  o  VAT  towary  lub  usługi  będące  przedmiotem  czynności,  o  których mowa  w  art.  5,  wymienione  w  klasyfikacjach  wydanych  na  podstawie  przepisów  o  statystyce publicznej,  są  identyfikowane  za  pomocą  tych  klasyfikacji,  jeżeli  dla  tych  towarów  lub  usług przepisy  ustawy  lub  przepisy  wykonawcze  wydane  na  jej  podstawie  powołują  symbole statystyczne.

 

 

Zgodnie z poz. 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i  Usług  zawartych  w  załączniku  do  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  29  października 2008  r.  w  sprawie  Polskiej  Klasyfikacji  Wyrobów  i  Usług  (PKWiU), zaliczanie  danego  produktu  do  odpowiedniego  grupowania  jest  obowiązkiem  producenta (względnie  usługodawcy).  Wynika  to  z  tego,  że  to  producent  (usługodawca)  posiada wszystkie  informacje  niezbędne  do  właściwego  zaliczenia  produktu  do  odpowiedniego grupowania  PKWiU,  czyli  informacje  dotyczące  rodzaju  użytego  surowca,  technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

 

W  poz.  28  załącznika  nr  10  do  ustawy  o  VAT  wymienione  zostały   gotowe  posiłki  i  dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% (PKWiU ex 10.85.1). Dla tych towarów stawka podatku wynosi 5%. Z kolei dla  towarów  i  usług,  wymienionych  w  załączniku nr  3  do  ustawy  o  VAT,  stawka  podatku,  co  do  zasady,  wynosi  8%.

 

Należy pamiętać, że zgodnie  z pkt  5.1.5  zasad  metodycznych  PKWiU,  każdy produkt  (wyrób,  usługa),  powinien  być  zaliczony  wyłącznie  do  jednego  rodzaju  działalności gospodarczej,  określonego  w  Polskiej  Klasyfikacji  Działalności  (PKD).

 

Należy  zauważyć też,  że klasa  PKWiU  10.85  Gotowe  posiłki  i  dania,  odnosi  się  do  gotowych posiłków  i  dań  i  obejmuje  produkcję  gotowych  (tj.  przygotowanych,  przyprawionych i ugotowanych)  posiłków  i  dań,  składających  się  co  najmniej  z  dwóch  różnych  składników (z wyłączeniem  przypraw  itp.),  mrożonych,  w  puszkach,  słoikach,  pakowanych  próżniowo lub  przy  pomocy  innych  technologii  opakowań  ze  zmodyfikowaną  atmosferą,  które  zwykle są pakowane i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż. Z kolei, zgodnie z wyjaśnieniami do działu 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem Polskiej  Klasyfikacji  Działalności,  dział  ten  obejmuje  działalność  usługową związaną  z zapewnianiem pełnego wyżywienia przeznaczonego  do bezpośredniej konsumpcji w  restauracjach,  włączając  restauracje  samoobsługowe  i  oferujące  posiłki  „na  wynos”, z lub bez  miejsc  do  siedzenia.  Nie  jest  tu  istotny  rodzaj  obiektu  serwującego  posiłki,  ale  fakt, że są one przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji.

 

Rozwiązanie problemu

 

By prawidłowo określić stawkę  podatku, jaka  ma  zastosowanie  przy  sprzedaży  posiłków  i  dań  przez  placówki  gastronomiczne,  należy dokonać  prawidłowego  zaklasyfikowania  tej  czynności  wg  PKWiU.  Dla  uznania  czy  dana czynność  będzie  zaliczona  do  klasy  PKWiU  10.85  Gotowe  posiłki  i  dania,  czy  do  działu PKWiU  56  Usługi  związane  z  wyżywieniem  istotne  jest,  czy  oferowane  produkty  są  w  pełni przyrządzone  i  serwowane  jako  posiłek  gotowy  do  bezpośredniego  spożycia,  czy  też  nie są przeznaczone  do  bezpośredniej  konsumpcji  -  np.  są  zamrożone  lub  pakowane  próżniowo i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż.

 

Fakt oferowania tych produktów osobno bądź w zestawach (np. hamburger i  frytki razem z  napojem),  nie  ma  wpływu  na  sposób zaklasyfikowania.  Dla  dokonania  prawidłowej  klasyfikacji  wg  PKWiU  nie  mają  wpływu również czynniki takie jak to, czy:

 • punkty sprzedaży znajdują się w miejscu ogólnodostępnym,
 • w punktach sprzedaży znajdują się stoliki i krzesła,
 • dostępne są naczynia i sztućce,
 • produkty  są  przeznaczone  do  spożycia  na  miejscu  czy  na  wynos,  (np.  pakowane  w bibułki czy tekturowe pudełka),
 • w  punktach  sprzedaży  są:  toalety,  szatnia,  zainstalowana  jest  klimatyzacja, czy ogrzewanie.

Mając  na  uwadze  powyższe  należy  stwierdzić,  że  posiłki  sprzedawane  przez  placówki  gastronomiczne,  które  są  przeznaczone  do  bezpośredniej  konsumpcji,  nie  mogą korzystać  z  5%  stawki  podatku  od  towarów  i  usług  na  podstawie  art.  41  ust.  2a  w  związku z  poz.  28  załącznika  nr  10  do  ustawy  o  VAT,  ponieważ  nie  są  klasyfikowane  w  grupowaniu PKWiU 10.85.1. Produkty takie, co do zasady, są opodatkowane 8 % stawką podatku VAT (z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w pozycji 7. do załącznika, do których ma zastosowanie podstawowa stawka podatku, której wysokość aktualnie wynosi 23%).
 

Autor/Źródło: Natalia SzokSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.