Jesteś tutaj:
Postępowanie administracyjne
10.09.2015 - Marek Kuc
Kliknij, aby ocenić:
 
5/6

Petycje - nowa regulacja obowiązuje od 6 września 2015

Od 6 września 2015 obowiązuje ustawa o petycjach. Przepisy ustawy zakreślają warunki składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Kto i gdzie będzie mógł złożyć petycję?

 

Zgodnie z art. 2 ustawy petycja będzie mogła zostać złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawą lub grupę tych podmiotów. Adresatem takiej petycji będzie organ władzy publicznej oraz organizacja lub instytucja społeczna wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.

 

Interes i przedmiot petycjiPetycja może być złożona w interesie:

 • publicznym;
 • podmiotu wnoszącego petycję;
 • podmiotu trzeciego, za jego zgodą.W świetle nowych przepisów przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Trzeba pamiętać, że o tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.W jakiej formie powinna być złożona petycja?Ustawa przewiduje dwie formy złożenia petycji. Pierwszą jest forma pisemna. Z kolei drugim dopuszczalnym sposobem wniesienia petycji jest złożenie jej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Co powinna zawierać petycja?Petycja obligatoryjnie musi zawierać poniższe elementy:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji.

 

Ponadto petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub osoby trzeciej w interesie której została wniesiona petycja.


 
Nie można zapomnieć o podpisaniu petycji w formie pisemnej przez podmiot wnoszący petycję bądź osobę reprezentującą ten podmiot. Odnośnie złożenia petycji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ustawodawca nie nakłada obowiązku opatrzenia petycji bezpiecznym podpisem elektronicznym. Trzeba jedynie podać adres poczty elektronicznej wnoszącego petycję.

 

Rozpoznanie petycjiPetycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Ponadto podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Istotnym elementem tej regulacji jest to, że sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

OdesłanieW zakresie nieuregulowanym w ustawie do petycji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195)
 

 

Autor/Źródło: Marek KucSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.