Jesteś tutaj:
Postępowanie administracyjne
09.12.2014 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
4/10

Kasacja pojazdu - jak wygląda procedura wyrejestrowania samochodu?

Prawo o ruchu drogowym określa wprost sytuacje, w których można wyrejestrować samochód. Jednym z takim przypadków jest kasacja pojazdu w uprawnionej stacji demontażu.

Kasacja samochodu – procedura wyrejestrowania


Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku między innymi przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów – na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie. Stacja demontażu jest to zakład prowadzący przetwarzanie, w tym demontaż obejmujący następujące czynności:

 • usunięcie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów,
 • wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia,
 • wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających się do odzysku lub recyklingu.

 

W przypadku, gdybyś przekazał samochód przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów pojazdu innego niż określony powyżej (niezgodnego z definicją zawartą w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji), to w celu jego wyrejestrowania, przedsiębiorca wydaje zaświadczenie o demontażu tego pojazdu, odpowiadające wymogom określonym dla zaświadczenia.

 

Zgodnie z przepisami, o demontażu pojazdu powinno zawierać oświadczenie przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu o unieważnieniu dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, oraz tablic rejestracyjnych. Zaświadczenie o demontażu pojazdu jest sporządzane w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje właściciel pojazdu, drugi jest przekazywany przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu w terminie 7 dni organowi rejestrującemu właściwemu ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, a trzeci pozostaje u przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu. Jednakże należy pamiętać o tym, że w przypadku pojazdu niezarejestrowanego na terytorium kraju, egzemplarz zaświadczenia o demontażu pojazdu, przeznaczony dla organu rejestrującego właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, jest przekazywany w terminie 7 dni Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

 

W przypadku nieprzedłożenia przez właściciela pojazdu zaświadczenia o demontażu pojazdu lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie, organ rejestrujący, po upływie 30 dni od dnia otrzymania zaświadczenia od przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu, dokonuje wyrejestrowania pojazdu z urzędu.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrejestrowania samochodu?


Do wniosku o wyrejestrowanie samochodu należy dołączyć:

 • dowód rejestracyjny pojazdu, a w przypadku jego utraty stosowne oświadczenie, bądź decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
 • kartę pojazdu (jeżeli była wydana), a w przypadku jej utraty stosowne oświadczenie,
 • tablice rejestracyjne, a w przypadku ich utraty stosowne oświadczenie,
 • zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, bądź równoważny dokument wydany w innym państwie,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • w przypadku, jeśli działasz przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć również dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

 

Wyrejestrowanie samochodu – wysokość opłaty


Wyrejestrowanie pojazdu następuje w drodze decyzji. Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10 zł. W przypadku, gdy w postępowaniu jesteś reprezentowany przez pełnomocnika pamiętaj także o uiszczeniu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

 
Podstawa prawna:
art. 79 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602)
art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2005 nr 25 poz. 202)

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.