Jesteś tutaj:
Postępowanie karne
03.01.2014 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
5/4
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Środki zapobiegawcze w postępowaniu karnym

Środki zapobiegawcze są jednymi z instrumentów prawno-karnych mającymi na celu zapobieżenie negatywnego wpływu na toczące się postępowanie karne. W praktyce podejrzany czy oskarżony nierzadko chce doprowadzić do rozstrzygnięcia, które będzie korzystne wyłącznie dla niego – uniewinnienie lub umorzenie postępowania. Niestety problem pojawia się, gdy taki cel chce osiągnąć poprzez zastraszanie świadków, czy usuwanie śladów przestępstwa. W takiej sytuacji organ prowadzący postępowanie musi zastosować środek zapobiegawczy.

Zgodnie z art. 249 KPK, środki zapobiegawcze można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa. Można je stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo. W postępowaniu przygotowawczym można stosować środki zapobiegawcze tylko względem osoby, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Przed zastosowaniem środka zapobiegawczego sąd albo prokurator stosujący środek przesłuchuje oskarżonego, chyba że jest to niemożliwe z powodu jego ukrywania się lub jego nieobecności w kraju. Należy dopuścić do udziału w przesłuchaniu ustanowionego obrońcę, jeżeli się stawi; zawiadomienie obrońcy o terminie przesłuchania nie jest obowiązkowe, chyba że oskarżony o to wnosi, a nie utrudni to przeprowadzenia czynności. O terminie przesłuchania sąd zawiadamia prokuratora. Środki zapobiegawcze mogą być stosowane aż do chwili rozpoczęcia wykonania kary. Przepis niniejszy stosuje się do tymczasowego aresztowania tylko w razie orzeczenia kary pozbawienia wolności. Prokurator i obrońca mają prawo wziąć udział w posiedzeniu sądu dotyczącym przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania oraz rozpoznania zażalenia na zastosowanie lub przedłużenie tego środka zapobiegawczego. Niestawiennictwo obrońcy lub prokuratora należycie zawiadomionych o terminie nie tamuje rozpoznania sprawy.

 

 

Do środków zapobiegawczych zaliczamy:

 • tymczasowe aresztowanie (stosowane przy uzasadnionej obawie ucieczki lub ukrywania się oskarżonego lub uzasadnionej obawie, że będzie on nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudni postępowanie karne);
 • poręczenie majątkowe;
 • poręczenie społeczne;
 • dozór policyjny (przykładowo będzie to zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu, zgłaszanie się do organu dozorującego w określonych odstępach czasu, zawiadamianie go o zamierzonym wyjeździe oraz o terminie powrotu, a także na innych ograniczeniach swobody podejrzanego lub oskarżonego, niezbędnych do wykonywania dozoru);
 • nakaz opuszczenia przez oskarżonego lokalu mieszkalnego;
 • środki zapobiegawcze z artykułu 276 Kodeksu postępowania karnego (zawieszenie oskarżonego w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu albo nakazanie powstrzymania się od określonej działalności lub od prowadzenia określonego rodzaju pojazdów);
 • zakaz opuszczania kraju.

 

Generalnie środki zapobiegawcze możemy podzielić na środki o charakterze izolacyjnym - tymczasowe aresztowanie, nie izolacyjnym - poręczenie majątkowe, poręczenie społeczne, poręczenie osoby godnej zaufania (osobiste), dozór Policji lub przełożonego wojskowego, zawieszenie w czynnościach służbowych, nakazanie powstrzymania się od określonej działalności, zakaz opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu, a także o charakterze przymusowym - wymuszenie spełnienia obowiązków procesowych, zapewnienie prawidłowego toku procesu, zapobieżenie popełnieniu nowego ciężkiego przestępstwa poprzez zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Autor/Źródło: Rafał RodzeńSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.