Jesteś tutaj:
Postępowanie cywilne
07.09.2022 - Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3

Ida zmiany w postępowaniu cywilnym

Kodeks postępowania cywilnego czekają kolejne zmiany. Dwa projekty nowelizacji przyjął w przeciągu tygodnia rząd. O czym mówią?

Zmiany KPC związane z przemocą domową

 

Jedna z przyjętych nowelizacji dotyczy zagadnienia przemocy domowej. Rząd chce wzmocnić ochronę osób doznających przemocy domowej. Chodzi o przyznanie im dodatkowych środków ochrony, takich jak zakaz zbliżania się lub kontaktowania sprawcy przemocy z osobą dotkniętą przemocą, gdy nie toczy się postępowanie karne.W tym cemu proponuje następujące rozwiązania:

 

 

 • wprowadzone zostaną przepisy, których celem jest izolowanie osoby stosującej przemoc domową, gdy swoim zachowaniem stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników, także poza wspólnie zajmowanym mieszkaniem.
 • Policja i Żandarmeria Wojskowa otrzymają uprawnienia do wydania – wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie, która stwarza zagrożenie dla życie lub zdrowia – natychmiastowego:

    - zakazu zbliżania się osoby dotkniętej taką przemocą, na określoną w metrach odległość.
    - zakazu kontaktowania się z osobą dotkniętą przemocą domową – co oznacza zakaz kontaktowania się, zarówno osobiście, jak i na odległość.
    - zakazu wstępu i przebywania w miejscu pracy, na terenie szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej i artystycznej oraz obiektu sportowego, do których uczęszcza osoba dotknięta przemocą domową.

 •  zakaz zbliżania, kontaktowania się lub zakaz wstępu i przebywania będą mogły zostać orzeczone także przez sąd, którego kompetencje będą jednak szersze.

    - Sąd będzie mógł wydać zakaz kontaktowania się także wówczas, gdy osoba stosująca przemoc domową nęka osobę dotkniętą przemocą za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość, wzbudzając u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność.
    - Jeśli chodzi o zakaz wstępu i przebywania, sąd będzie mógł objąć swoim orzeczeniem także miejsca, w których osoba dotknięta przemocą zwykle lub regularnie przebywa.
 

 

Zmiany mające przyspieszyć postępowanie sądowe

 

Rząd chce przyspieszyć postępowania sądowe oraz ułatwić stronom i pełnomocnikom kontakt z sądem. Nowe przepisy doprecyzowują m.in. zasady tzw. doręczeń komorniczych oraz przewidują nowe rozwiązania dotyczące planowania rozprawy i dokonywania przez sąd niezbędnych pouczeń. Zmienią się także przepisy dotyczące uzasadniania orzeczeń, które wydawane są na posiedzeniach niejawnych. Najważniejsze rozwiązania to:


  1)  Rozszerzone zostanie stosowanie zasady zakazu nadużycia prawa procesowego na kolejne instytucje procesowe.
        Niedopuszczalne będzie złożenie wniosku o wyłączenie sędziego niewyznaczonego do rozpoznania sprawy,
        Niedopuszczalne będzie złożenie ponownego wniosku o wznowienie postępowania opartego na tych samych podstawach oraz dotkniętej brakami skargi na przewlekłość postępowania, która zawiera te same braki, co skarga wcześniej odrzucona.
   2)  Aby przyspieszyć postępowania sądowe w postępowaniu uproszczonym, do 4 tys. zł podniesiony zostanie próg kwotowy dotyczący spraw bagatelnych (aktualnie są to sprawy o roszczenia majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 1 tys. zł), w których nie potrzeba sporządzać rozbudowanych uzasadnień oraz nie ma możliwości uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.
  3) Poszerzony zostanie zakres stosowania instytucji tzw. negocjacyjnego systemu wynagradzania biegłych.
        Chodzi o pozostawienie sądowi swobody decyzji w sprawach, w których wynagrodzenie biegłego nie będzie przekraczać 5 tys. zł, a jedna ze stron zgodziła się na zaproponowane przez biegłego wynagrodzenie i zapłaciła zaliczkę.
  4)   Nowym rozwiązaniem będzie m.in. podniesienie wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe, uzasadniającej właściwość sądu okręgowego – z 75 tys. zł do 100 tys. zł.
 5)   Uproszczone zostaną zasady uzasadniania i doręczania stronom postanowień, wydanych na posiedzeniu niejawnym, a także ich zaskarżania.
 6)  Wprowadzone zostaną rozwiązania, które uporządkują egzekucję z nieruchomości, w tym istotnie poprawią sytuację wierzycieli alimentacyjnych – dotyczy to postępowania o podział sumy uzyskanej z egzekucji.
 

Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.plWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.