Jesteś tutaj:
Postępowanie cywilne
05.02.2015 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2

Prezydent podpisał ustawę, która usprawni postępowanie wieczystoksięgowe

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Jej głównym celem jest Przedmiotowa ustawa zapewnienie łatwiejszego i szybszego dostępu do sądu a także usprawnienie postępowania wieczystoksięgowego za pomocą elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego.

Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe

 

Ustawa ta ma stanowić podstawę realizacji pierwszego etapu dalszej informatyzacji postępowania wieczystoksięgowego. Będzie to polegało na wprowadzeniu obowiązku inicjowania tego postępowania drogą elektroniczną przez określone podmioty, takie jak notariuszy, komorników sądowych i naczelników urzędów skarbowych działających jak organy egzekucyjne. Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe będzie mogło być uruchomione tylko w odniesieniu do ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie teleinformatycznym oraz w przypadku wniosków o złożenie księgi wieczystej w systemie teleinformatycznym. Wskazane powyżej podmioty będą zobowiązane do inicjowania tego postępowania drogą elektroniczną w przypadku, gdy konkretny przepis ustawy zobowiązuje któregoś z nich do złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej.

 

 

Zarówno samorząd notarialny, jak i samorząd komorniczy oraz Ministerstwo Finansów będą uczestniczyć w procesie identyfikacji osób posiadających kompetencje do składania wniosków w elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym. Co istotne, system teleinformatyczny, który będzie obsługiwać to postępowanie powinien mieć możliwość weryfikacji danych identyfikacyjnych notariusza lub komornika sądowego oraz naczelnika urzędu skarbowego jako organu egzekucyjnego w odrębnych systemach informatycznych prowadzonych przez właściwe samorządy oraz Ministerstwo Finansów.

 

Wszczęcie elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego będzie następować na wniosek w postaci interaktywnego formularza, który zostanie udostępniony przez system teleinformatyczny obsługujący elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe. Ma on być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Co do zasady przyjęto, że do wniosku inicjującego elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe nie będą dołączane dokumenty w postaci elektronicznej. Wobec tego dokumenty, które stanowić będą podstawę wpisu będą dosyłane w postaci papierowej za pośrednictwem operatora wyznaczonego lub innego operatora pocztowego, bądź złożone osobiście na dzienniku podawczym. Wyjątek od tej reguły stanowić będzie sytuacja, w której dokumenty takie istnieją pierwotnie w postaci elektronicznej – wówczas przepisy dopuszczają możliwość dołączenia ich w postaci elektronicznej. Należy wskazać, że z chwilą skutecznego złożenia wniosku w elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym, czyli z chwilą rejestracji wniosku o wpis w centralnym repozytorium wniosków elektronicznych – wpis do księgi wieczystej wzmianki o wniosku dokonywany jest automatycznie.

 

Ustawa zawiera również zmiany w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ich celem jest przede wszystkim dostosowanie przepisów procedury do obowiązujących przepisów prawa materialnego oraz modyfikacji instytucji procesowych, których stosowanie komplikuje rozpoznawanie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć modyfikację przepisu art. 461 § 22 kodeksu postępowania cywilnego, polegającą na usunięciu z tego przepisu zapisu o właściwości miejscowej sądu, w którego okręgu siedzibę ma organ rentowy w sprawach, w których ubezpieczony zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuje świadczenie wypłacane przez wyznaczoną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jednostkę organizacyjną tego Zakładu. Tak przyjęte rozwiązanie ma wyeliminować nierównomierne rozłożenie liczby spraw wpływających do poszczególnych sądów, w tym i tych, które od lat borykają się z zaległościami , np. Warszawa, Łódź.

 

Ponadto, przepisy ustawy przyznają wojewódzkim zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności zdolności sądową i procesową, co pozwoli im występować przed sądem w charakterze strony bez konieczności angażowania w postępowania sądowe bezpośrednio wojewody jako reprezentanta Skarbu Państwa. Rozszerzony został również katalog osób, które mogą być pełnomocnikami procesowymi pracodawcy niebędącego osobą prawna lub przedsiębiorcą albo organu rentowego, o pracownika takiego podmiotu. Natomiast pełnomocnikiem wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności będzie mógł być jego członek.

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.