Jesteś tutaj:
Prawo spółdzielcze
05.12.2014 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
4,31/8

Jak wykupić mieszkanie w spółdzielni?

Jeśli myślisz o wykupieniu na własność mieszkania w spółdzielni, to dobrze trafiłeś. W poniższym artykule wyjaśniamy co należy zrobić, aby cieszyć się pełną własnością nawet najmniejszego lokalu.

Wykup mieszkania - na żądanie

 

Polski system prawny pozwala na skuteczne dokonanie wykupu mieszkania spółdzielczego. Tak naprawdę przepisy prawne posługują się w tym zakresie pojęciem wyodrębnienia lokalu. Aktem prawnym szczegółowo regulującym tego typu instytucję jest ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

 

Zgodnie z art. 39 przytoczonej ustawy, na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, a także najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w pełni koszty budowy tego lokalu albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę przeniesienia własności tego lokalu po dokonaniu przez najemcę spłaty z tytułu udziału w nieruchomości wspólnej oraz spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu powyższej umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Dla przypomnienia, obecnie obowiązująca kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 1680 zł.
 

 

Termin przekształcenia prawa

 

Spółdzielnia ma 6 miesięcy na przekształcenie statusu mieszkania własnościowego w prawo odrębnej własności. Termin ten jest liczony od dnia złożenia wniosku o przekształcenie przez uprawnioną osobę. Warto przy tym pamiętać, że spółdzielnia nie musi dotrzymać powyższego terminu w każdej sytuacji – jeżeli bowiem stan prawny gruntu znajdującego się pod budynkiem jest nieuregulowany, termin ten ulegnie przedłużeniu. Podobny skutek pojawi się jeśli spółdzielnia nie ma prawa własności lub użytkowania wieczystego względem takiego gruntu.

 

Jako ciekawostkę można podać wyrok sądu apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 czerwca2007 r. (sygn. akt I ACa  415/07), przepis art. 39 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wskazuje jakie wymogi ma spełnić osoba występująca z roszczeniem. W związku z tym nie można do warunków tych dodatkowo zaliczyć udokumentowania w formie zaświadczeń, że wybudowane garaże stanowią samodzielne lokale w rozumieniu art. 2 ustawy o własności lokali. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie uzależnia żądania ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego - garażu od uprzedniej uchwały zarządu spółdzielni.

 

Będziesz jedynym właścicielem?

 

Wykup mieszkania własnościowego w jakiejkolwiek spółdzielni nie pozbawia spółdzielni całkowitego prawa własności. Zgodnie bowiem z treścią art. 40 omawianej ustawy, spółdzielnia pozostaje właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości i użytkownikiem lub współużytkownikiem wieczystym gruntu w takim zakresie, w jakim nie narusza to przysługującej członkom i właścicielom lokali niebędącym członkami spółdzielni odrębnej własności lokali lub praw z nią związanych. W szczególności mieniem spółdzielni pozostają:

 • nieruchomości służące prowadzeniu przez spółdzielnię działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej, społecznej, oświatowo-kulturalnej, administracyjnej i innej, zabudowane budynkami i innymi urządzeniami,
 • nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym urządzeniami i sieciami technicznego uzbrojenia terenu związanymi z funkcjonowaniem budynków lub osiedli, z zastrzeżeniem art. 49 Kodeksu cywilnego,
 • nieruchomości niezabudowane.

 

Podstawa prawna:
[art. 39, art. 40 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. Nr 1222 j.t.)]

Autor/Źródło: Rafał RodzeńSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.