Jesteś tutaj:
Prawo spółdzielcze
13.11.2014 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
4,17/6

Kto może reprezentować członka spółdzielni na walnym zgromadzeniu?

Członek spółdzielni może brać udział w walnym zgromadzeniu osobiście, ale może także go zastępować pełnomocnik, jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej. Wyjątkiem od tej zasady są osoby prawne będące członkami spółdzielni, a także członkowie o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub niemający tej zdolności.

Czym jest walne zgromadzenie spółdzielni?


Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni. Podczas walnego zgromadzenia spółdzielni, każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów. Pamiętaj także o tym, że statut spółdzielni, której członkami mogą być wyłącznie osoby prawne, może określać inną zasadę ustalania liczby głosów przysługujących członkom. Jak już zostało wskazane na początku, zasadniczo członek spółdzielni bierze udział w walnym zgromadzeniu osobiście, przy czym warto wiedzieć, że członek spółdzielni może być także zastępowany na walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika.

 

Przepis art. 36 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze stanowi, że członek może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej. Ustawa – Prawo spółdzielcze, zatem dopuszcza taką możliwość, przy czym status może to ograniczyć. Z uwagi właśnie na to obostrzeniem, przed ustanowieniem pełnomocnika należy sprawdzić, czy statut w ogóle przewiduje taką możliwość. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka spółdzielni.

 

Omawiając problematykę związaną z walnym zgromadzeniem spółdzielni, należy przede wszystkim wskazać, że pełnomocnictwa może udzielić członek spółdzielni. W myśl art. 15 ustawy – Prawo spółdzielcze, członkiem spółdzielni może być każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która odpowiada wymaganiom określonym w statucie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Co więcej, statut może określać przypadki, w których dopuszczalne jest członkostwo osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub niemających tej zdolności. Osoby takie nie mogą być członkami organów spółdzielni. W walnym zgromadzeniu biorą one udział przez swoich przedstawicieli ustawowych. Należy mieć także na względzie, że członkami spółdzielni mogą być również osoby prawne, o ile statut nie stanowi inaczej. W związku z powyższym, pełnomocnictwa do reprezentowania na walnym zgromadzeniu spółdzielni mogą udzielić zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne.

 

W jakiej formie powinno być sporządzone pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu spółdzielni?


Pełnomocnictwo do reprezentowania członka spółdzielni na walnym zgromadzeniu spółdzielni powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu spółdzielni daje prawo ustanowionemu przez członka spółdzielni pełnomocnikowi do korzystania z wszelkich praw, jakie czy to ustawa, czy też statut przyznaje członkowi spółdzielni w związku z uczestnictwem w walnym zgromadzeniu.

 

Pełnomocnik członka spółdzielni


Przede wszystkim należy podkreślić, że członek zarządu spółdzielni nie może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu. Obostrzenie to nie dotyczy spółdzielni, które liczą nie więcej niż dziesięciu członków, o ile statut nie stanowi inaczej. Pracownik spółdzielni może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu, pod warunkiem, że jest także członkiem spółdzielni zatrudnionym na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. Na koniec należy również zaznaczyć, że członek spółdzielni jest uprawniony do tego, aby korzystać na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Przy czym osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu. W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.

 

Podstawa prawna:
art. 36 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. 1982 nr 30 poz. 210)

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.