Jesteś tutaj:
Prawo rodzinne i opiekuńcze
30.12.2019 - Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kliknij, aby ocenić:
 
1,88/8

Ministerstwo Sprawiedliwości wydaje zalecenia dotyczące okien życia

Okna życia funkcjonują w Polsce od 2006 roku. Pozwoliły one uratować ponad setkę niechcianych dzieci. Niestety po dziś dzień nie doczekały się odpowiedniej regulacji prawnej, co – zdaniem Komitetu Praw Dziecka ONZ - stanowi naruszenie Konwencji o Prawach Dziecka. Niestety praktyka polskiego wymiaru sprawiedliwości przez ostatnie lata uwzględniała ściganie matek, które decydowały się na pozostawienie swoich dzieci w „oknach życia” . w związku z tym Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło wydać zalecenia określające sposób postępowania w przypadkach pozostawienia noworodka w „oknach życia”.

Okna życia w Polsce

 

Okna życie  to idea systemowej ochrony porzucanych dzieci. Znana była już  w średniowieczu, kiedy to w powstałym z inicjatywy papieża Innocentego III szpitalu Ducha Świętego stworzono miejsce, gdzie matki bezpiecznie zostawiały  noworodki, którymi nie mogły dalej się opiekować. Obecnie w Polsce działa kilkadziesiąt okien życia. Jednak ich status prawny  wciąż pozostaje nieuregulowany.

 

Przestępstwo porzucenia dziecka

 

Zgodnie z art. 210 § 1 Kodeksu karnego, kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 porzuca go, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Z porzuceniem mamy więc do czynienia, gdy matka podejmuje działanie polegające na opuszczeniu dziecka połączone z zaprzestaniem troszczenia się o niego, bez zapewnienia opieki ze strony innych osób.

 

Zostawienie dziecka w oknie życia a przestępstwo porzucenia

 

Odnosząc się do treści art. 210 Kodeksu karnego należy podkreślić, że matka pozostawiająca dziecko w oknie życia nie popełnia przestępstwa. Aby uznać dany czyn za porzucenie, konieczne jest jednoczesne wystąpienie dwóch elementów, a mianowicie: opuszczenia osoby wymagającej opieki oraz - co bardzo istotne - uniemożliwienia innym jej wsparcia (pomocy). Opuszczenie danej osoby w warunkach przejęcia opieki nad nią przez inne osoby nie stanowi przestępstwa porzucenia. Tymczasem okna życia stanowią specjalnie przygotowane miejsca, umożliwiające matkom, które nie mogą lub nie chcą opiekować się dzieckiem, anonimowe i bezpieczne pozostawienie go w nim. Okna życia otwierane są z zewnątrz, są też ogrzewane i odpowiednio wentylowane. Umieszczenie w nim dziecka od razu uruchamia sygnalizację alarmującą dyskretnie opiekunki, którymi  zazwyczaj są siostry zakonne. Noworodek, aż do czasu przyjazdu karetki, umieszczane jest następnie w inkubatorze. Tym samym pozostawienie dziecka w oknie życie nie jest działaniem przestępnym. Matka nie porzuca noworodka w sposób uniemożliwiający zapewnienie opieki ze strony innych osób. Pozostawienie dziecka w oknie życie „uruchamia” procedurę nadania tożsamości oraz procedurę adopcyjną,  dzięki czemu dzieci z okna prędko trafiają do adopcji.

 

 

 

Zalecenia określające sposób postępowania w przypadkach pozostawienia noworodka w oknach życia

 

Niestety brak regulacji prawnych dotyczących okien życia sprawił, że  matki decydujące się na tak dramatyczny krok, jak pozostawienie tam dziecka, narażone były na prokuratorski zarzut porzucenia.    Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało się jednak wydać zalecenia, mające ukrócić tę absurdalną praktykę. Wśród nich najważniejsze jest przyjęcie, że pozostawienie noworodka w „oknie życia” nie jest przestępstwem porzucenia, a w razie otrzymania zawiadomienia o pozostawieniu noworodka w „oknie życia”, z którego nie wynika, że na szkodę dziecka popełnione zostało jakiekolwiek przestępstwo, należy odmówić wszczęcia dochodzenia. W takim przypadku informację o pozostawieniu dziecka w „oknie życia” prokurator powinien przekazać właściwemu sądowi opiekuńczemu. Dopiero gdy uzyskane przez prokuratora informacje uprawdopodabniają popełnienie na szkodę dziecka przestępstwa, w szczególności z użyciem przemocy, należy niezwłocznie zainicjować postępowanie sprawdzające, a w przypadku ich potwierdzenia - wszcząć postępowanie przygotowawcze oraz - w razie potrzeby - podjąć działania zmierzające do ustalenia tożsamości dziecka i jego rodziców.Prokurator powinien też rozważyć zgłoszenie udziału, a w razie jego zgłoszenia - aktywnie uczestniczyć w postępowaniu związanym z uregulowaniem sytuacji prawnej noworodka pozostawionego w „oknie życia”, jeżeli sąd opiekuńczy, uznając jego udział za potrzebny, zawiadomi go o tym.


Podstawa prawna:
Art. 210 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1950 ze zm.).


Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Sprawiedliwości.
 

Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.plSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.