Jesteś tutaj:
Prawo rodzinne i opiekuńcze
19.08.2019 - Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kliknij, aby ocenić:
 
2,86/7

Poradnik prawa pracy: Urlop adopcyjny-kto i na jakich zasadach może z niego skorzystać?

Przepisy prawa pracy zawierają wiele regulacji dotyczących uprawnień związanych z macierzyństwem. W dzisiejszym poradniku omówimy jedno z nich – urlop adopcyjny.

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

 

Urlop adopcyjny to urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, przysługujący pracownikowi, który:

 • przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub
 • który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

 

Wymiar urlopu adopcyjnego

 

Wymiar urlopu adopcyjnego wynosi:

 • 20 tygodni - w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,
 • 31 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia na wychowanie dwojga dzieci,
 • 33 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia na wychowanie trojga dzieci,
 • 35 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia na wychowanie czworga dzieci,
 • 37 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia na wychowanie pięciorga i więcej dzieci

- nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

 

Jeżeli pracownik przyjął dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia, ma on prawo do 9 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

 

Kto może skorzystać z urlopu adopcyjnego?

 

Z urlopu tego może korzystać pracownik zarówno adopcyjny ojciec jak i adopcyjna matka którzy przyjęli na wychowanie dziecko.

 

 

 

Możliwość jednoczesnego korzystania z urlopu adopcyjnego przez oboje rodziców

 

Przepisy Kodeksu pracy nie przewidują możliwości jednoczesnego korzystania z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przez oboje adopcyjnych rodziców.

 

Dopuszczenie do pracy po urlopie adopcyjnym

 

Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu adopcyjnego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

 

Zasiłek za okres urlopu adopcyjnego

 

Za okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100 % podstawy wymiaru.
W przypadku, gdy pracownik nie później niż w ciągu 21 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza złoży pisemny wniosek o udzielenie po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego urlopu rodzicielskiego, zasiłek macierzyński za okres obu urlopów wynosi 80 % podstawy wymiaru.Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917, ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. z 2015 r. poz. 2243).
Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368, ze zm.).

 

Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.plSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.