Jesteś tutaj:
Prawo medyczne
21.02.2017 - Natalia Szok
Kliknij, aby ocenić:
 
3,75/4

Jakie zmiany czekają publiczną służbę zdrowia?

Przyjęty przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zakłada utworzenie „systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej”, który zwykło się już określać mianem „sieci szpitali”. Jakie zmiany czekają zatem publiczną służbę zdrowia?

System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

 

Przepisy ustawy zakładają wdrożenie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (system zabezpieczenia). W ramach systemu zabezpieczenia będą funkcjonować grupy szpitali:

 • szpitale I, II, III stopnia,
 • onkologiczne,
 • pulmonologiczne,
 • pediatryczne,
 • ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe).

 

Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń – niezależnie od struktury własności (czyli mogą to być podmioty publiczne i niepubliczne).

 

Kwalifikacja do systemu zabezpieczenia gwarancją zawarcia umowy z NFZ

 

Kwalifikacji do każdego poziomu systemu zabezpieczenia będzie się dokonywać na okres kolejnych 4lat kalendarzowych. W ramach kwalifikacji danemu szpitalowi zostanie przyporządkowany jeden z poziomów systemu zabezpieczenia oraz wskazane zostaną profile, zakresy i rodzaje świadczeń, w ramach których będzie on mógł udzielać świadczeń opieki zdrowotnej. Świadczeniodawca zakwalifikowany do danego poziomu systemu zabezpieczenia będzie miał zagwarantowane zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Jeśli świadczeniodawcy będą chcieli zakwestionować niezakwalifikowanie się do systemu zabezpieczenia lub sposób kwalifikacji, to będą mogli skorzystać z postępowania odwoławczego. Ustawa dopuszcza także możliwość wejścia do systemu zabezpieczenia nowych podmiotów w ramach kolejnych kwalifikacji. Do systemu zabezpieczenia będą mogły również wejść podmioty, które powstaną w wyniku łączenia się.
Pierwsze wykazy podmiotów zakwalifikowanych do systemu zabezpieczenia w każdym województwie będą ogłaszane nie później niż do 27 czerwca 2017 r. Zostaną one uzupełnione, nie później niż do 26 września 2017 r., o podmioty lecznicze, które powstaną w wyniku połączenia dwóch lub więcej podmiotów.

 

 

 

Finansowanie leczenia w formie ryczałtu


Szpitale skupione w systemie zabezpieczenia środki na swoje funkcjonowanie będą otrzymywały w formie ryczałtu, którego wysokość będzie powiązana z wartością świadczeń zrealizowanych w poprzednich okresach. Ryczałt – oprócz świadczeń szpitalnych – obejmie również świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (realizowane w przychodniach przyszpitalnych) i rehabilitacji leczniczej. Szczegółowy sposób ustalania ryczałtu zostanie określony w rozporządzeniu ministra zdrowia. Wysokość ryczałtu będzie ustalana na okres rozliczeniowy określony w umowie ze świadczeniodawcą – nie dłuższy niż rok kalendarzowy. Ponadto, minister zdrowia określi w rozporządzeniu świadczenia opieki zdrowotnej, dla których w ramach systemu zabezpieczenia zostaną wyodrębnione środki na ich finansowanie.

 

Obok kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu zabezpieczenia, będzie obowiązywał dotychczasowy tryb zawierania umów o udzielanie świadczeń medycznych – na podstawie konkursów ofert lub rokowań. Teoretycznie, niezakwalifikowanie szpitala do systemu zabezpieczenia nie pozbawi go możliwości przyjmowania pacjentów w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Niemniej wysokość środków z budżetu do rozdysponowania na finansowanie świadczeń medycznych  udzielanych przez podmioty niezakwalifikowane do systemu, stanowić będzie jedynie niewielki procent środków finansowych, które są przeznaczane przez państwo na leczenie szpitalne.

 

Podstawa prawna:

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wraz z uzasadnieniem, www.premier.gov.pl.

Autor/Źródło: Natalia SzokSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.