Jesteś tutaj:
Prawo międzynarodowe prywatne
01.07.2014 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
5/4

Czym jest ETE?

Tytuły egzekucyjne, jak wskazuje na to sama nazwa, są podstawą do prowadzenia czynności egzekucyjnych. Pojawiają się, gdy dłużnik nie chce dobrowolnie zrealizować swojego zobowiązania – wierzyciel musi wówczas skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Jak się okazuje tytuły egzekucyjne nie są domeną polskiego systemu prawnego, prawo europejskie również korzysta z tego rodzaju środków.

Polska regulacja prawna

 

Przypomnijmy raz jeszcze - zgodnie z zapisami Kodeksu postępowania cywilnego, podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej. Ustawodawca wymienia szereg różnych tytułów egzekucyjnych, jednym z nich jest Europejski Tytuł Egzekucyjny.

 

 

Unijna regulacja prawna

 

ETE to nic innego jak instytucja prawa Wspólnot Europejskich wykorzystywana w przypadku zaistnienia roszczeń bezspornych. Regulację w tym zakresie możemy odnaleźć w rozporządzeniu (WE) nr 805 / 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych. Zgodnie z zapisami powyższego aktu prawnego, orzeczenie, któremu nadane zostało zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego w Państwie Członkowskim wydania, jest uznawane i wykonywane w innych Państwach Członkowskich bez potrzeby stwierdzania wykonalności i bez możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu.

 

Z kolei art. 795[1] KPC stanowi, że jeżeli tytuł egzekucyjny w postaci orzeczenia sądu, ugody zawartej przed sądem lub zatwierdzonej przez sąd spełnia warunki określone w przepisach odrębnych, sąd, który wydał orzeczenie albo przed którym została zawarta ugoda lub który zatwierdził ugodę, na wniosek wierzyciela wydaje zaświadczenie, że stanowią one europejski tytuł egzekucyjny. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego dotyczy innego tytułu egzekucyjnego niż wskazany powyżej, w przedmiocie wniosku rozstrzyga sąd rejonowy, w którego okręgu tytuł został sporządzony.

 

Zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego

 

Zaświadczenie ETE zostanie wydane, jeżeli:

 • rodzaj sprawy, w której zostało wydane orzeczenie obejmuje sprawy cywilne lub handlowe - z wyjątkiem spraw o prawa stanu, upadłościowych, z zakresu ubezpieczeń społecznych i rozpoznanych w arbitrażu,
 • dotyczy każdego orzeczenia sądu, bez względu na nazwę i postępowanie, w którym zostało wydane, a także ugody sądowej i dokumentu urzędowego obejmującego roszczenie,
 • roszczenie - tylko roszczenie o zapłatę oznaczonej kwoty pieniężnej jest już wymagalne albo z określonym terminem zapłaty,
 • roszczenia jest bezsporne:
 • roszczenie spełnia minimalne standardy postępowania: o dokument wszczynający postępowanie (z reguły - pozew) został doręczony dłużnikowi w sposób niewątpliwy i doręczenie to zostało potwierdzone, o dokument wszczynający postępowanie zawiera dokładny opis roszczenia wytoczonego przeciw dłużnikowi, o dłużnik został wyczerpująco powiadomiony o trybie, w jakim może podjąć obronę przed sądem i o konsekwencjach bezczynności, o ewentualnie, jeżeli orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym dłużnik nie mógł uczestniczyć - niewątpliwe doręczenie dłużnikowi orzeczenia, należyte zawiadomienie dłużnika o trybie zaskarżenia tego orzeczenia, możliwość zaskarżenia tego orzeczenia i nieskorzystanie z niej, o możliwość poddania nie zaskarżonego orzeczenia kontroli sądowej na wniosek dłużnika, jeżeli dłużnik bez swojej winy nie mógł podjąć obrony w udzielonym mu do tego terminie.

 

Na zakończenie pamiętajmy, że orzeczenie, któremu nadane zostało zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego w Państwie Członkowskim wydania, jest uznawane i wykonywane w innych Państwach Członkowskich bez potrzeby stwierdzania wykonalności i bez możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu. Innymi słowy posiadając ETE, wierzyciel uzyskuje dokument uprawniający go do efektywnego dochodzenia swoich roszczeń względem dłużnika. Orzeczenie, któremu nadano zaświadczenie ETE, podlega wykonaniu według prawa państwa, w którym jest wykonywane.

 

Podstawa prawna:

[art. 795[1] k.p.c. (Dz.U.2014.101 j.t.)]

Autor/Źródło: Rafał RodzeńSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.