Jesteś tutaj:
Prawo międzynarodowe prywatne
26.10.2012 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
3,2/5

Egzekucja alimentów od obcokrajowców

Przepisy prawa wspólnotowego oraz międzynarodowego umożliwiają dochodzenie roszczeń alimentacyjnych od obcokrajowców. Przepisy te umożliwiają zarówno dochodzenie roszczeń alimentacyjnych zarówno bezpośrednio przez osoby uprawnione ale także przez instytucje, które dokonały wypłaty zaliczek alimentacyjnych.

Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych poza granicami Polski regulowane jest przez Konwencję o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą sporządzoną w Nowym Jorku w 1956 roku (Dz. U. 1961r., Nr 17 - Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych sporządzoną w Hadze w 1973 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 2, poz. 13 i 14), Konwencję o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych sporządzoną w Lugano w 1988 roku (Dz. U. z 2000 r., Nr 10, poz. 132 i 133) oraz Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 roku w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.

 

 

Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych wg Konwencji z Nowego Jorku z 1956 roku

Celem tej Konwencji jest ułatwienie dochodzenia roszczenia alimentacyjnego, które osoba przebywająca na obszarze jednej z umawiających się stron jest uprawniona wysunąć przeciwko innej osobie, podlegającej jurysdykcji innej umawiającej się strony. Uprawniony może złożyć do organu państwa, w którym przebywa zobowiązany, wniosek, w którym domagać się będzie dostarczenia utrzymania. Do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty mające znaczenie dla sprawy oraz w razie potrzeby pełnomocnictwo uprawniające organ przyjmujący wniosek do działania w zastępstwie uprawnionego. Ponadto należy dołączyć do wniosku fotografię uprawnionego oraz fotografię zobowiązanego. Wszystkie przesyłane dokumenty muszą spełniać wymagania prawa obowiązującego w państwie do którego wysyłany jest wniosek. W postępowaniu przeprowadzonym na podstawie niniejszej konwencji uprawnieni korzystają z takiego samego traktowania i takich samych zwolnień od opłat i kosztów, jak mieszkańcy lub obywatele państwa, w którym toczy się postępowanie. Organy przesyłające i przyjmujące wnioski nie pobierają żadnych opłat za czynności dokonywane zgodnie z postanowieniami konwencji.

 

Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
To jest tylko fragment artykułu...
Aby uzyskać dostęp do pełnej treści
Jeśli nie jesteś jeszcze naszym użytkownikiem dołącz do nas bezpłatnie!
17 pkt.7): dłużnik alimentacyjny lub wierzyciel alimentacyjny mieli miejsce stałego pobytu w Państwie pochodzenia w chwili wszczęcia postępowania, dłużnik alimentacyjny lub wierzyciel alimentacyjny byli obywatelami Państwa w chwili wszczęcia postępowania, lub pozwany poddał się jurysdykcji danego organu.
[...]
17, pkt. Konwencja reguluje nie tylko stosunki między dłużnikiem alimentacyjnym i wierzycielem alimentacyjnym, ale także stosunki między dłużnikiem alimentacyjnym a instytucją publiczną, która dochodzi zwrotu świadczeń udzielonych wierzycielowi alimentacyjnemu (art.
[...]
7): dłużnik alimentacyjny lub wierzyciel alimentacyjny mieli miejsce stałego pobytu w Państwie pochodzenia w chwili wszczęcia postępowania, dłużnik alimentacyjny lub wierzyciel alimentacyjny byli obywatelami Państwa w chwili wszczęcia postępowania, lub pozwany poddał się jurysdykcji danego organu.
[...]
Konwencja reguluje nie tylko stosunki między dłużnikiem alimentacyjnym i wierzycielem alimentacyjnym, ale także stosunki między dłużnikiem alimentacyjnym a instytucją publiczną, która dochodzi zwrotu świadczeń udzielonych wierzycielowi alimentacyjnemu (art.
[...]
  Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych wg Konwencji haskiej z 1973 roku Zakres stosowania Konwencji haskiej obejmuje orzeczenia wydane przez organy sądowe oraz orzeczenia administracyjne organów Państwa Umawiającego się w przedmiocie obowiązków alimentacyjnych wynikających ze stosunków rodzinnych, pokrewieństwa, małżeństwa lub powinowactwa, łącznie z obowiązkiem alimentacyjnym wobec dziecka pozamałżeńskiego.
[...]
17, pkt.   Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych wg Konwencji haskiej z 1973 roku Zakres stosowania Konwencji haskiej obejmuje orzeczenia wydane przez organy sądowe oraz orzeczenia administracyjne organów Państwa Umawiającego się w przedmiocie obowiązków alimentacyjnych wynikających ze stosunków rodzinnych, pokrewieństwa, małżeństwa lub powinowactwa, łącznie z obowiązkiem alimentacyjnym wobec dziecka pozamałżeńskiego.
[...]
18 pkt. Orzeczenie wydane przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu na podstawie pozwu instytucji publicznej, która dochodzi zwrotu świadczeń udzielonych wierzycielowi alimentacyjnemu, podlega uznaniu i wykonaniu zgodnie z konwencją, jeżeli: dochodzenie zwrotu jest dopuszczalne według prawa, któremu instytucja publiczna podlega (art.
[...]
20). 18, pkt.2). Instytucja publiczna może ubiegać się o uznanie lub wykonanie orzeczenia wydanego między wierzycielem alimentacyjnym i dłużnikiem alimentacyjnym do wysokości świadczeń udzielonych wierzycielowi, jeżeli z mocy prawa, któremu podlega, przysługuje jej legitymacja do wystąpienia o uznanie lub wykonanie orzeczenia w miejsce wierzyciela (art.
[...]
    Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych wg Konwencji z Nowego Jorku z 1956 roku Celem tej Konwencji jest ułatwienie dochodzenia roszczenia alimentacyjnego, które osoba przebywająca na obszarze jednej z umawiających się stron jest uprawniona wysunąć przeciwko innej osobie, podlegającej jurysdykcji innej umawiającej się strony.
[...]
Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych poza granicami Polski regulowane jest przez Konwencję o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą sporządzoną w Nowym Jorku w 1956 roku (Dz.
[...]
Instytucja publiczna może ubiegać się o uznanie lub wykonanie orzeczenia wydanego między wierzycielem alimentacyjnym i dłużnikiem alimentacyjnym do wysokości świadczeń udzielonych wierzycielowi, jeżeli z mocy prawa, któremu podlega, przysługuje jej legitymacja do wystąpienia o uznanie lub wykonanie orzeczenia w miejsce wierzyciela (art.
[...]
Orzeczenie wydane przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu na podstawie pozwu instytucji publicznej, która dochodzi zwrotu świadczeń udzielonych wierzycielowi alimentacyjnemu, podlega uznaniu i wykonaniu zgodnie z konwencją, jeżeli: dochodzenie zwrotu jest dopuszczalne według prawa, któremu instytucja publiczna podlega (art.
[...]
z 2000 r.     Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych wg Konwencji z Nowego Jorku z 1956 roku Celem tej Konwencji jest ułatwienie dochodzenia roszczenia alimentacyjnego, które osoba przebywająca na obszarze jednej z umawiających się stron jest uprawniona wysunąć przeciwko innej osobie, podlegającej jurysdykcji innej umawiającej się strony.
[...]
, Nr 17 - Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych sporządzoną w Hadze w 1973 roku (Dz.
[...]
1 lub art.18, pkt.1); istnienie obowiązku alimentacyjnego między danym wierzycielem i danym dłużnikiem przewidziane jest przez prawo wewnętrzne, wskazane jako właściwe przez prawo prywatne międzynarodowe Państwa wezwanego (art.
[...]
1); istnienie obowiązku alimentacyjnego między danym wierzycielem i danym dłużnikiem przewidziane jest przez prawo wewnętrzne, wskazane jako właściwe przez prawo prywatne międzynarodowe Państwa wezwanego (art.
[...]
13 i 14), Konwencję o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych sporządzoną w Lugano w 1988 roku (Dz.
[...]
132 i 133) oraz Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 roku w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.
[...]
17, pkt.1). Postanowienia te stosuje się bez względu na to, czy roszczenia alimentacyjne mają charakter międzynarodowy czy wewnętrzny, i niezależnie od obywatelstwa lub miejsca stałego pobytu stron.
[...]
19 oraz, że świadczenia zostały udzielone wierzycielowi alimentacyjnemu (art.
[...]
Postanowienia te stosuje się bez względu na to, czy roszczenia alimentacyjne mają charakter międzynarodowy czy wewnętrzny, i niezależnie od obywatelstwa lub miejsca stałego pobytu stron.
[...]
U. 13 i 14), Konwencję o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych sporządzoną w Lugano w 1988 roku (Dz.
[...]
U. 132 i 133) oraz Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 roku w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.
[...]
U. 1961r., Nr 17 - Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych sporządzoną w Hadze w 1973 roku (Dz.
[...]
Za dokumenty urzędowe uznaje się również zawarte przed organami administracyjnymi albo sporządzone przez te organy porozumienia lub zobowiązania alimentacyjne.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.