Jesteś tutaj:
Prawo karne
04.02.2016 - Iwona Głowala
Kliknij, aby ocenić:
 
3,64/7

Zadośćuczynienie przed końcem sprawy. Nie ma na co czekać!

Praktyka zakładów ubezpieczeń powoduje, że część poszkodowanych myśli, iż mogą zgłosić swoje szkody dopiero po uprawomocnieniu się wyroku karnego lub po zakończeniu leczenia. Nie ma jednak na co czekać! Przy dużych szkodach, kiedy leczenie obejmuje wiele zabiegów czy uciążliwy proces rehabilitacji, nie sposób wymagać, by czas był wyznacznikiem działań.

Pasja raz zaszczepiona nie przemija nigdy. Jest to jedno z najczęstszych zdań, które słyszymy od motocyklistów. Nabiera szczególnie smutnego znaczenia, gdy z końcem jesieni, po sezonie, chowają sprzęt do garażu i czekają do wiosny. Podobna sytuacja spotkała pana R. Przeczuwając schyłek sezonu, wrześniowe popołudnie postanowił spędzić w ulubiony sposób – jeżdżąc na motocyklu kuzyna. Odbywali oni wspólnie trasy do sąsiednich miejscowości. Jeździli zawsze przepisowo – w kaskach, z dozwoloną prędkością, ostrożnie.

 

Pan R., w związku z tym, że miał mniejsze doświadczenie, wolał siedzieć z tyłu. Tak i było tym razem. Kuzyn zaproponował podróż nad jedno z kaszubskich jezior. Jechali drogą krajową, gdy nagle wydarzyło się coś niespodziewanego. Na zakręcie drogi w ich motocykl wjechał rozpędzony samochód. Kierowca oraz pasażer motocykla zostali wyrzuceni z pojazdu i… Pan R. ocknął się w szpitalu. Nic nie pamiętał. Czuł, że jest strasznie poobijany, bardzo bolała go noga. Od lekarzy dowiedział się, że miał poważny wypadek na motocyklu i najprawdopodobniej konieczna będzie amputacja kończyny. Po kilku dniach rannego pana R. odwiedzili na oddziale funkcjonariusze policji i opowiedzieli przebieg zdarzenia. Okazało się, że w motocykl uderzył pojazd wyprzedzający kolumnę samochodów na podwójnej ciągłej linii. Co więcej, samochód poruszał się z nadmierną prędkością i dlatego nie mógł zjechać z toru jazdy motocykla. Policja przesłuchała pana R. i pouczyła, że jako pokrzywdzony może w toku procesu karnego wystąpić z wnioskiem o zasądzenie nawiązki od sprawcy.

 

Pamiętaj:    

§ 1. W razie skazania za przestępstwo spowodowania śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwo przeciwko środowisku, mieniu lub obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, sąd, na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej, orzeka obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w całości albo w części; przepisów prawa cywilnego o przedawnieniu roszczenia oraz możliwości zasądzenia renty nie stosuje się.
§ 2. Zamiast obowiązku określonego w § 1 sąd może orzec na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w celu zadośćuczynienia za ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała, rozstrój zdrowia, a także za doznaną krzywdę.
Podstawa prawna:    Art.46 kodeksu karnego

 

Walka z samym sobą

 

Pan R. jeszcze miesiąc spędził w szpitalu. W tym czasie przeszedł dwie skomplikowane operacje nogi, terapię tlenem hiperbarycznym, antybiotykoterapię empiryczną.
Członkowie rodziny pana R., obserwując Jego cierpienie, codzienną walkę z samym sobą, zainteresowali się możliwością dochodzenia przez niego odszkodowania. W tym celu skontaktowali się z profesjonalną kancelarią odszkodowawczą, w której poinformowano ich o prawach pana R. jako osoby poszkodowanej. Podkreślono także, że dla zgłoszenia roszczenia z OC pojazdu sprawcy, nie jest konieczne prawomocne zakończenie postępowania karnego, ani tym bardziej zakończenie leczenia.

 

Pamiętaj:    

W odniesieniu do zadośćuczynienia pieniężnego z art. 445 § 1 k.c. funkcja kompensacyjna musi być rozumiana szeroko, albowiem obejmuje zarówno cierpienia fizyczne, jak i sferę psychiczną poszkodowanego. Wysokość zadośćuczynienia odpowiadająca doznanej krzywdzie powinna być odczuwalna dla poszkodowanego i przynosić mu równowagę emocjonalną, naruszoną przez doznane cierpienia psychiczne.
Wysokość przyznanego zadośćuczynienia zasądzona w innych sprawach nie może stanowić dodatkowego kryterium miarkowania zadośćuczynienia. Wysokość zadośćuczynienia powinna uwzględniać aktualne warunki i stopę życiową społeczeństwa kraju, w którym mieszka poszkodowany.
Orzecznictwo:    Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2008 r., sygn. akt II CSK 536/07, opubl. LEX 461725

 

Opór ubezpieczyciela

 

Po udzieleniu pełnomocnictwa, kancelaria, działając w imieniu pana R., złożyła do zakładu ubezpieczeń wniosek o wypłatę bezspornej kwoty zadośćuczynienia. Jak można się było spodziewać, ubezpieczyciel zażądał przedłożenia szeregu dokumentów, których pozyskaniem zajął się pełnomocnik. Ustalono, że na miejscu zdarzenia nie interweniowała policja, a źródłem wiadomości o wypadku był przede wszystkim pan R. oraz świadkowie. Po półrocznej korespondencji zakład ubezpieczeń wypłacił pierwszą transzę zadośćuczynienia, w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Kwota była zdecydowanie niższa od żądanej przez kancelarię, nie satysfakcjonowała także pana R.

 

W związku z tym, po skompletowaniu i wyliczeniu pełnego katalogu roszczeń, pełnomocnik złożył odwołanie od decyzji wydanej w sprawie, uzupełniając ją o koszty opieki, koszty leczenia, koszty transportu, koszty pozyskania dokumentacji medycznej, poniesione przez poszkodowanego i jego rodzinę wskutek wypadku, wraz z odsetkami.

 

Istotny jest fakt, że nie wszystkie następstwa wypadku zostały zdiagnozowane, a leczenie pana R. nie zostało zakończone. Biorąc pod uwagę obrażenia ciała, których doznał, można spodziewać się, że uszczerbek na jego zdrowiu będzie mieć dalsze negatywne skutki w przyszłości. Będzie to z pewnością skutkowało podwyższeniem kwot roszczeń.  

 

Grupa Doradcza Prawno-Medyczna

 

Autor/Źródło: Iwona GłowalaSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.