Jesteś tutaj:
Prawo karne
17.09.2015 - Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kliknij, aby ocenić:
 
4,36/7

Co można zrobić z uciążliwym sąsiadem?

Twój sąsiad pije i awanturuje się, urządza imprezy i hałasuje w nocy. Skutecznie uprzykrza Ci życie, gromadząc śmieci, urządzając grilla na balkonie, czy zajmując pas Twojej działki. Upomnienia nie skutkują, jakie możesz podjąć środki prawne?

Środki prawne przysługujące przeciw problematycznemu sąsiadowi można odnaleźć w prawie cywilnym, prawie wykroczeń, jak również w prawie administracyjnym. Zanim jednak podejmiemy walkę z uciążliwym sąsiadem na drodze prawnej, warto wykorzystać wszelkie inne możliwe środki wpływu, np. spokojne upomnienie sąsiada, skierowanie pisma do zarządcy nieruchomości, itp. Warto pamiętać, że zawsze lepiej mieć wokół siebie przyjaciół niż wrogów, a także że każde postępowanie wiąże się z kosztami, poświęconym czasem oraz koniecznością udowodnienia naszych racji, a efekt niekoniecznie musi być adekwatny do naszych zamierzeń.

 

Wniosek o ukaranie za wykroczenie

 

Jeśli postępowanie sąsiada nosi znamiona wykroczenia, możemy zawiadomić Policję lub Straż Miejską. Przedstawiciele obu służb zawsze sporządzają notatkę, która może stać się istotnym dowodem w sprawie. W sprawach ściganych na wniosek pokrzywdzonego osoba pokrzywdzona może samodzielnie wnieść wniosek o ukaranie do Sądu jako oskarżyciel posiłkowy, jeżeli w ciągu 1 miesiąca od powiadomienia o wykroczeniu Policji, nie zostanie powiadomiony o wniesieniu przez ten organ wniosku o ukaranie albo otrzyma zawiadomienie, że czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do wniesienia wniosku o ukaranie.

 

Wniosek o ukaranie powinien zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres obwinionego, a także inne dane niezbędne do ustalenia jego tożsamości,
 • określenie zarzucanego obwinionemu czynu ze wskazaniem miejsca, czasu, sposobu i okoliczności jego popełnienia,
 • wskazanie dowodów,
 • imię i nazwisko oraz podpis sporządzającego wniosek, a także adres gdy wniosek pochodzi od pokrzywdzonego.

 

Powództwo cywilne

 

Jeśli zachowanie sąsiada wyrządziło nam szkodę lub krzywdę, narusza nasze dobra osobiste lub nasze uprawniania jako właściciela (posiadacza) nieruchomości, możemy złożyć pozew w Sądzie Cywilnym. W pozwie można domagać się m.in. zaprzestania immisji. Najczęściej będzie dotyczyć to przypadku, gdy jeden z sąsiadujących właścicieli w sposób przekraczający uprawnienia wynikające z prawa własności godzi w prawo własności sąsiadów. Przed Sądem Cywilnym możliwe jest również żądanie zaniechania naruszania posiadania czy zapłaty odszkodowania za wyrządzoną szkodę. W zależności żądanej kwoty, należy uiścić opłatę sądową w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, chyba że dla danej sprawy przewidziana jest opłata stała zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Pozew należy sporządzić zgodnie z wymogami dla pism procesowych. Należy uprzednio wezwać na piśmie pozwanego do dobrowolnej zapłaty żądanej kwoty lub do innego świadczenia (np. zaniechania naruszenia prawa własności).

 

Kontrola administracyjna

 

Jeśli nasz sąsiad prowadzi uciążliwą działalność gospodarczą, warto sprawdzić czy działalność sąsiada widnieje w ewidencji działalności gospodarczej w gminie lub w Krajowym Rejestrze Sądowym. Można tam uzyskać m.in. informacje co do rodzaju działalności gospodarczej według PKD, jaką zgłosił sąsiad.

 

W razie powzięcia wiadomości o wykonywaniu działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami ustawy, a także w razie stwierdzenia: zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub naruszenia środowiska w wyniku wykonywania tej działalności, wójt, burmistrz lub prezydent miasta niezwłocznie zawiadamia właściwe organy administracji publicznej. W przypadku braku możliwości zawiadomienia, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może nakazać, w drodze decyzji, wstrzymanie wykonywania działalności gospodarczej na czas niezbędny, nie dłuższy niż 3 dni.

 

Warto również sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, czy w danym miejscu dopuszczona została możliwość prowadzenia tego typu działalności gospodarczej. W gminach gdzie nie ma uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego warunki środowiskowe ustala się przed wydanie pozwolenia na budowę w tzw. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Pozew o eksmisję
przejdź do formularza »

 

Eksmisja

 

Jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, na podstawie art. 13 ustawy o ochronie praw lokatorów możemy wystąpić do sądu z pozwem o jego eksmisję. Prawo to przysługuje właścicielowi lub lokatorowi sąsiedniego lokalu, a nawet współlokatorowi. Należy jednak pamiętać, że rażące wykraczanie przeciwko porządkowi domowemu oznacza działanie o dużym nasileniu złej woli, przekraczające dopuszczalne granice. Uporczywość zaś oznacza działanie powtarzające się mimo upomnień i próśb, działanie podejmowane stale, systematycznie. W pozwie o eksmisję należy wskazać:

 • że zachowanie lokatora, tj. zakłócanie porządku domowego, było rażące lub uporczywe;
 • w jaki sposób zachowanie to utrudniało zamieszkiwanie.

 

Podstawa prawna:
1)    Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z dnia 24 sierpnia 2001 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 1148);
2)    Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. (Dz.U. Nr 12, poz. 114); 3)    Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93);
4)    Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296);
5)    Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 733);
6)    Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 173, poz. 1807).

Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.plSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.