Jesteś tutaj:
Prawo budowlane
02.01.2019 - Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kliknij, aby ocenić:
 
5/4

Nowe prawo pozbawia właścicieli nieruchomości prawa skutecznego sprzeciwu wobec wstępu na ich teren

1 stycznia 2019 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wprowadza ona istotna ograniczenie uprawnień właścicieli nieruchomości. Ci staną się właściwie bezbronni np. w starciu z firmami energetycznymi.

Zamiast właściciela nieruchomości zadecyduje urzędnik

 

Właściciele nieruchomości, przez które przechodzą linie energetyczne, gazociągi czy wodociągi, nie będą już mogli sprzeciwić się wejściu na ich teren firm zajmujących się np. remontem sieci. Zgodnie z nowym, dodanym art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami,  decyzji o udostępnieniu nieruchomości będzie od razu nadawany rygor natychmiastowej wykonalności. W efekcie zgodę właściciela zastąpi zgoda wydawana przez organ administracji.

 

 

Zmiana prawa niepotrzebna

 

Obowiązujące do 31 grudnia 2018 roku przepisy słusznie uważa się za wystarczające. Szanują one konstytucyjne prawo własności i uprawnienia właściciela nieruchomości. Zgodnie z art. 124b ust 1 ww ustawy, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w drodze decyzji zobowiązuje właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody. Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości może być także wydana w celu zapewnienia dojazdu umożliwiającego wykonanie czynności. W sytuacji, gdy w grę wchodziły takie przesłanki jak konieczność ochrony zdrowia lub życia ludzkiego albo potrzeba zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny, starosta nadawał decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości rygor natychmiastowej wykonalności. Od 1 stycznia przepisy stają się bardziej korzystne dla właścicieli sieci przesyłowych niż gruntów przez które przebiegają. Właściciele ziemi nie będą mogli wstrzymać prac wykonywanych na ich nieruchomości.

 

Stracą głównie rolnicy

 

Urządzenia przesyłowe umiejscawiane także na terenach rolniczych, na których prowadzone są uprawy. Dotychczasowe przepisy pozwalały właścicielowi nieruchomości sprzeciwić się planowanym pracom remontowym, gdy te w istotny sposób zagrażały uprawom. Skutkowało to tym, że firma remontowa rozpoczynała pracę po upływie czasy niezbędnego do zakończenia przedsięwzięcia prowadzonego przez właściciela gruntu. Oczywiście w sytuacji gdy w grę wchodziła konieczność ochrony zdrowia lub życia ludzkiego albo potrzeba zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny, starosta mógł nadać decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości rygor natychmiastowej wykonalności. W przeciwnym wypadku prawo właściciela nieruchomości było w pełni szanowane. Po wejściu w życie rządowych zmian, każda decyzja o zajęciu nieruchomości będzie natychmiast wykonalna, nawet pomimo sprzeciwu jej właściciela.  Właścicielom gruntów pozostanie jedynie możliwość domagania się odszkodowania. Zgodnie z ustawa o gospodarce nieruchomościami, za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe na skutek czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości a podmiotem, któremu udostępniono nieruchomość. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin udostępnienia nieruchomości, określony w decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania.

Podstawa prawna:
Art. 124, art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.
Art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, t.j.Dz.U. z 2018 r., poz. 2096.
 

Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.plSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.