Jesteś tutaj:
Prawo budowlane
25.05.2015 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
4,25/6

Odpowiedzialność za wykonane prace budowlane

Jeśli zatrudniasz ekipę budowlaną do postawienia wymarzonego domu, z pewnością musisz pamiętać o ciągłej kontroli wykonywanych prac. Niestety nawet najbardziej czujny właściciel może czasami pominąć źle zrobioną pracę fachowców. Jak w takim przypadku kształtuje się odpowiedzialność wykonawców? Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego odpowiedzialność wykonawcy za wykonanie robot budowlanych jest wieloskładnikowa. Możemy wyróżnić odpowiedzialność dotyczącą szczegółowej oceny otrzymanej od inwestora analizy projektu, prawidłowości wykonania robót budowlanych we wskazanym terminie, zwłoki w wykonaniu umowy oraz wad przy realizacji umowy.

Odstąpienie od umowy

 

Umowa dotycząca robot budowlanych, tak jak każda inna umowa typu zobowiązaniowego, nakłada na wykonawcę obowiązek rzetelnego i zgodnego z umową wykonania powierzonych prac w wyraźnie zaznaczonym terminie. Na tym polu wykonawca może odpowiadać za ewentualne przesunięcia terminów rozpoczęcia, czy częściej – zakończenia prac budowlanych. Przy tego typu sytuacjach, zamawiający ma prawną możliwość odstąpienia od zawartej umowy i to bez wyznaczania dodatkowego terminu. Z drugiej strony jeżeli wykonawca realizuje w sposób sprzeczny bądź wadliwy z umową swoje zobowiązanie – np. źle wybuduje schody w lokalu, zniekształci dach nieruchomości, to wówczas prawo bezwarunkowego odstąpienia po stronie zamawiającego doznaje kilku obostrzeń. Musi on bowiem wyznaczyć wykonawcy termin na usunięcie wad w budynku, a dopiero po jego bezskutecznym upływie, może od umowy odstąpić, bądź powierzyć dalsze prace tudzież naprawienie błędów innemu wykonawcy.

 

Pamiętajmy jednak o treści art. 637§ 2 KC, zgodnie z którym gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne - jeżeli wady nie są istotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Warto w tym miejscu przytoczyć także definicję niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązania. Zgodnie z wyrokiem Sądu apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2009 r. (sygn. akt V ACa 88/09), niewykonanie zobowiązania zachodzi wówczas, gdy w zachowaniu dłużnika nie występuje nic, co odpowiadałoby spełnieniu świadczenia, natomiast nienależyte wykonanie zobowiązania ma miejsce wtedy, gdy zachowanie dłużnika zmierzało do spełnienia świadczenia, jednak osiągnięty przez niego wynik nie spełnia wymogów świadczenia, do którego dłużnik był zobowiązany.

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Wezwanie do spełnienia świadczenia
przejdź do formularza »

 

Dodatkowy termin na naprawę

 

Zgodnie z treścią art. 491 § 1 KC, jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Powyższa regulacja znajduje również zastosowanie, gdy wykonawca opóźnia się z terminem realizacji swojego zobowiązania. Art. 635 KC stanowi natomiast, że jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

 

Podstawa prawna:
[art. 491 § 1, art. 635, art. 637§ 2 k.c. (Dz.U. z 2014 r. nr 121 j.t.)]

Autor/Źródło: Rafał RodzeńSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.