Jesteś tutaj:
Prawo budowlane
23.03.2015 - Natalia Szok
Kliknij, aby ocenić:
 
3,82/42

Ważne zmiany dla wszystkich działkowców - nie muszą usuwać altan!

Jakiś czas temu wśród osób posiadających ogródki działkowe i posadowione na nich altanki zapanowała niepewność. Wszystko za sprawą dość kontrowersyjnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, pozwalającego traktować wzniesione na działkach altanki jako samowole budowlane. Kwestia ta została jednak rozstrzygnięta definitywnie, dzięki odpowiednim zmianom w ustawie Prawo budowlane.

W czym tkwił problem?

 

Przede wszystkim problemem był brak w ustawie Prawo budowlane definicji altany działkowej, który w konsekwencji skutkował przyjęciem niekorzystnej dla działkowców linii orzeczniczej sądów administracyjnych. Znamienny okazał się wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2014 roku (sygn. akt II OSK 1875/12), w którym sąd uznał, że pod pojęciem altany należy rozumieć budowlę o lekkiej konstrukcji, często ażurowej, stawianej w ogrodzie, przeznaczonej do wypoczynku i ochrony przez słońcem i deszczem. Takie rozumienie pojęcia „altany” zostało wyrażone również w orzecznictwie innych sądów administracyjnych (por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 5 listopada 2009 r., II SA/Kr 1245/09, oraz wyrok WSA w Szczecinie z dnia 22 lutego 2007 r., II SA/Sz 1021/06). Ponadto sądy administracyjne przyjmowały, że dla kwalifikacji obiektu budowlanego jako altany, nie jest wystarczające, aby spełniał on ograniczenia wymiarowe określone w Prawie budowlanym. Istotna była bowiem także funkcja i charakter obiektu czy też jego konstrukcja, czyli to z jakiego materiału został zbudowany. Przy czym bez znaczenia pozostawało to, że obiekt spełnia wszystkie wytyczne Polskiego Związku Działkowców, gdyż Regulamin Rodzinnych Ogrodów Działkowych nie jest aktem prawa powszechnie obowiązującego, wiążącym organy nadzoru budowlanego. Skutkiem przyjętej linii orzeczniczej było kwalifikowanie przez sądy altany murowanej jako budynku rekreacyjno-letniskowego, którego wzniesienie wymagało wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę. W konsekwencji wielu działkowców otrzymało decyzje o nakazie rozbiórki swoich altan.

 

 

Posłowie stanęli po stronie działkowców

 

Podczas 89 posiedzenia Sejmu posłowie zajęli się głosowaniem nad ustawą zmieniającą obowiązujące Prawo budowlane. Dzięki temu działkowcy mogą spać spokojnie, bowiem nie muszą już usuwać swoich altan. Będzie to możliwe dzięki przyjętej w dniu 20 marca 2015 roku, w ostatecznym brzmieniu, nowelizacji ustawy – Prawo budowlane. Zmienione przez Sejm Prawo budowlane ma chronić przed rozbiórką altany postawione na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Jest to konsekwencją wspomnianego wyżej orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2014 r. Orzeczenie to spowodowało, że działkowiec, który zbudował na działce obiekt w myśl prawa budowlanego (o właściwych wymiarach), ale niezgodnie z definicją altany przyjętą przez NSA (o innej konstrukcji) otrzymał nakaz rozbiórki.

 

Zmiany w prawie przynoszą korzyść działkowcom

 

Nowelizacja wychodzi na przeciw problemowi ok. 900 tys. działkowców, którym groziłby zarzut dopuszczenia się samowoli budowlanej. Umożliwi ona legalizację obiektów zagrożonych teraz rozbiórką, które będą spełniać wymagania zapisane w nowelizacji.

 

Co wnosi nowelizacja?

 

Ustawa m.in. wprowadza definicję „altany działkowej” (do tej pory w porządku prawnym była tylko kategoria „altany”). Będzie to wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt pełniący taką funkcję położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym. Jego powierzchnia będzie mogła wynieść maksymalnie 35 m2, a wysokość 4-5 m. Do powierzchni altan działkowych nie będą wliczane tarasy, werandy oraz ganki, jednak tylko w przypadku, gdy nie będą one przekraczały 12 m2.

 

A co z wydanymi decyzjami o nakazie rozbiórki?

 

Zgodnie z ustawą, postępowania niezakończone ostateczną decyzją o nakazie rozbiórki altan działkowych do dnia wejścia w życie nowelizacji zostaną umorzone. Jednocześnie w przypadku wątpliwości, czy dany obiekt budowlany spełnia kryteria altany działkowej, jego właściciel będzie mógł wystąpić do nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność z nowymi przepisami. Za ten wniosek nie będzie pobierana opłata skarbowa. Ponadto wygasną wydane już ostateczne decyzje o nakazie rozbiórki altan. Z powyższego wynika zatem jednoznacznie, że działkowcy mogą odetchnąć z ulgą.

 

Kolejny krok – przesłanie ustawy do podpisu Prezydentowi

 

By przepisy weszły w życie, konieczny jest jeszcze podpis Prezydenta, który wydaje się być w tym przypadku zwykłą formalnością.

 

Źródło:
W powyższym artykule wykorzystano informacje dotyczące 89 posiedzenia Sejmu, dostępne na oficjalnej stronie Sejmu RP pod adresem www.sejm.gov.pl.

Autor/Źródło: Natalia SzokSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.