Jesteś tutaj:
Prawo budowlane
09.09.2011 - Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kliknij, aby ocenić:
 
5/1
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Na jakich warunkach można zalegalizować samowolę budowlaną?

Nowelizacja z 2010r. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623) spowodowała, iż w chwili obecnej legalizacja samowoli budowlanej jest łatwiejsza. Osoby, które chcą taką samowolę zalegalizować muszą się jednak liczyć z tym, że cały proces legalizacji trwa długo i wiąże się w wysokimi kosztami. Obowiązujące przepisy prawa nie zawierają prawnej definicji samowoli budowlanej.

Za samowolę budowlaną uznaje się prowadzenie robót budowlanych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim przepisów ustawy Prawo budowlane.

Nie chodzi tu wyłącznie o postawienie domu jednorodzinnego bez pozwolenia na budowę. Za samowolę budowlaną uważa się również dobudówki czy przebudowę, rozbudowę istniejącego budynku, jeżeli roboty objęte są obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy a nawet remont, który w określonych przypadkach również musimy zgłosić. Z samowolą budowlaną mamy do czynienia również w przypadku, gdy podczas budowy domu dochodzi do istotnych odstępstw od tego, co zawierały zatwierdzone projekty domów oraz gdy brakuje zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu. Zatem jeśli projekt miał przeznaczenie mieszkalne a my wykorzystujemy go do prowadzonej działalności gospodarczej, np. jako warsztat samochodowy, taka sytuacja również uznawana jest za samowolę. Samowolą budowlaną będzie także prowadzenie robót budowlanych bez zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy lub nieprowadzenie dziennika budowy oraz prowadzenie robót budowlanych niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Decyzję o tym, czy w danym przypadku naruszono przepisy budowlane a w konsekwencji, czy budowany bądź wybudowany obiekt stanowi samowolę budowlaną podejmuje inspektor nadzoru budowlanego.

 

 

Samowola budowlana nie ulega przedawnieniu, zatem nawet po kilkunastu latach inspektor nadzoru budowlanego może nakazać rozbiórkę, uznanych za samowolę, budynku lub jego części.

Nie dojdzie do tego, jeśli wcześniej uda się ją nam zalegalizować. Jeżeli inspektor nadzoru budowlanego wykryje samowolę, wydaje decyzję o wstrzymaniu robót budowlanych a także określa termin, w którym należy przedłożyć dokumenty umożliwiające legalizację.

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może zalegalizować samowolę budowlaną, jeżeli dana osoba:

- przedstawi zaświadczenie o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania lub decyzją o warunkach zabudowy,

- przedstawi cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami,

- przedstawi oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- uiści opłatę legalizacyjną.

 

Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.pl1 2 3 DALEJ
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.