Jesteś tutaj:
Prawo budowlane
10.12.2014 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3

Będzie możliwa legalizacja altan wybudowanych na ogrodkach działkowych!

Wczoraj Rada Ministrów przyjęła poprawki do obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Przyjęte przepisy przewidują możliwość legalizacji niedużych, murowanych domków, które zostały wybudowane na terenach rodzinnych ogrodów działkowych i które zgodnie z obowiązującymi regulacjami nie spełniają wymogów altany. Nowe przepisy mają ochronić przed rozbiórką około 900 tys. budynków, które na podstawie dotychczasowych przepisów są samowolą budowlaną.

Budowa altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych

 

Aktualnie kwestię wznoszenia na terenie działek w ROD obiektów budowlanych reguluje obecnie art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane, zgodnie z którym pozwolenia na budowę nie wymaga m.in. budowa altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich. Brak definicji legalnej altany powodowało wiele trudności w interpretacji i stosowaniu tej regulacji. Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2014 r. (sygn. akt II OSK 1875/12), lakoniczność powyższej regulacji, wskazując jednocześnie na wspomniany powyżej brak legalnej definicji pojęcia "altana", powoduje, że przy wykładni tego przepisu konieczne jest posłużenie się definicją pojęcia "altana" ze słownika języka polskiego. W konsekwencji tego, według Naczelnego Sądu Administracyjnego, przez "altanę" w rozumieniu prawa budowlanego "należy rozumieć budowlę o lekkiej konstrukcji, często ażurowej, stawianą w ogrodzie, przeznaczoną do wypoczynku i ochrony przez słońcem i deszczem”. Wykładnia ta spowodowała, że wobec pewnego działkowca, który wzniósł na terenie działki w ROD obiekt o wymiarach zgodnych z art. 29 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego, jednakże o konstrukcji niezgodnej z w/w definicją – orzeczono niestety nakaz rozbiórki.

 

 

Poprawki zgodnie z zaleceniem Pani premier Ewy Kopacz zostały przygotowane wspólnie przez stronę rządową i przedstawicieli działkowców. Projekt nowelizacji ustawy został opracowany przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop rozbiórkom altan”, który powstał przy Polskim Związku Działkowców. Tak naprawdę, przedłożona nowelizacja ma w istocie charakter doprecyzowania dotychczasowych zapisów prawa, a nie zmiany obowiązujących rozwiązań.

 

Definicja altany działkowej

 

Rząd, aby wesprzeć inicjatywę obywatelską, zaproponował do niej konkretne regulacje. Przede wszystkim należy wskazać, że nowelizacja wprowadza do ustawy – Prawo budowlane definicję altany. Zgodnie z propozycją altana działkowa to wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym o powierzchni zabudowy do 35 m oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich. Do powierzchni zabudowy nie będzie wliczany taras, weranda lub ganek, jeśli ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m kw.

 

Legalizacja altany

 

Na mocy nowych przepisów, za legalne zostaną uznane już istniejące altany pod warunkiem, że spełnią normy ustawowe. Warto podkreślić, że za legalizację obiektów nie będzie pobierana opłata legalizacyjna. Co więcej, w przypadku altan objętych postępowaniami dotyczącymi wydania decyzji o nakazie rozbiórki – postępowania te będą umarzane.

 

Jeśli działkowiec będzie miał wątpliwości, czy budynek w jego ogrodzie spełnia kryteria altany, to będzie mógł wystąpić do nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że należący do niego domek jest altaną. Wniosek taki nie podlegał opłacie skarbowej. Po złożeniu wniosku wraz z odpowiednimi dokumentami, w dalszej kolejności inspektor nadzoru budowlanego na miejscu sprawdzi czy obiekt spełnia parametry przedstawione w dokumentach. W sytuacji, gdy organ nadzoru budowlanego potwierdzi zgodność – działkowiec otrzyma zaświadczenie, jeśli odmówi wydania zaświadczenia – właściciel ogrodu będzie miał prawo zaskarżenia tej decyzji.

 

Podstawa prawna:
art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.