Jesteś tutaj:
Prawo budowlane
10.11.2014 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
5/6

Kiedy organ może złożyć sprzeciw od złożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy?

Przepisy ustawy prawo budowlane wprost określają sposoby zakończenia procesu inwestycyjnego, jakim jest budowa domu. Co do zasady, do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę – można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Kiedy należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie?

 

Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, w których samo zawiadomienie nie wystarczy, bowiem ustawa nakłada obowiązek uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

 • na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w załączniku do ustawy – chodzi o budynki administracji publicznej (np. stadiony, amfiteatry); o budynki kultury, nauki i oświaty (np. teatry, żłobki, biblioteki); budynki kultu religijnego (np. kościoły, synagogi, meczety, domy pogrzebowe, krematoria); budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej (np. przychodnie, szpitale, hospicja); budynki administracji publicznej itd.
 •  zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5, tj. w sytuacji gdy właściwy organ wydał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót lub o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona – albo art. 51 ust. 4, tj. po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ sprawdza wykonanie obowiązku sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz - w razie potrzeby - wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem i wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych albo - jeżeli budowa została zakończona - o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego;
 • przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

 

 

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

 

W zawiadomieniu powiadamiamy o zakończeniu budowy. Istotne zatem jest ustalenie właściwego momentu zakończenia budowy. Przepisy ustawy prawo budowlane nie określają definicji momentu zakończenia budowy. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 1996 r. (sygn. akt SA/Wr 2735/95) uznano, że o zakończeniu budowy w rozumieniu art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) świadczy spełnienie przez inwestora warunków przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, a w szczególności złożenia zawiadomienia, o jakim mowa w art. 54 ust. 1 cyt. ustawy. W sensie techniczno-budowlanym można mówić o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, gdy odpowiada on warunkom, jakie przewiduje prawo budowlane wobec budowy legalnej przy zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (art. 57 prawa budowlanego). Obiekt powinien być w takim stanie, by mógł zostać przeprowadzony jego odbiór i by można było przekazać go do normalnej eksploatacji i użytkowania. Zawiadomienie o zakończeniu budowy należy złożyć do organu nadzoru budowlanego.

 

 

Sprzeciw organu

 

Organ może zgłosić sprzeciw w szczególności, gdy dojdzie do wniosku, że zgłoszony przez inwestora obiekt budowlany został wykonany w sposób istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę, co w konsekwencji wiąże się z obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Sprzeciw może zostać wniesiony również po ustaleniu przez organ, że np.:

 • inwestor nie uzupełnił zawiadomienia o zakończeniu budowy pomimo wezwania przez organ,
 • inwestor ma zamiar przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego pomimo niewykonania wszystkich robót budowlanych.

 

Podstawa prawna:
art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409)

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.