Jesteś tutaj:
Prawo budowlane
17.05.2014 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2

Czy sąsiedzi mogą opóźnić procedurę wydania pozwolenia na budowę?

Jeśli chcesz zrealizować swoje marzenie o budowie własnego domu lub zdecydowałeś o rozbudowie musisz wiedzieć o tym, że do tego potrzebne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Zgodnie z ustawą – Prawo budowlane, roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Kto jest stroną w postępowaniu w sprawie o uzyskanie pozwolenia na budowę?


Zgodnie z obowiązującym prawem, stronami w postępowaniu w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę są: inwestor, czyli osoba ubiegająca się o pozwolenie na budowę oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, które znajdując się w obszarze oddziaływania planowanego obiektu. Przez ten obszar należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Z powyższego wynika, że sąsiedzi mogą być stroną postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę, w sytuacji kiedy znajdują się w obszarze oddziaływania obiektu. Z kolei na to wpływ ma usytuowanie budynku na działce budowlanej. W przypadku gdy okaże się, że sąsiad jest stroną postępowania, to od decyzji wydanej w pierwszej instancji również jemu służy odwołanie do organu administracji publicznej wyższego stopnia. Oznacza to, że cała procedura uzyskania pozwolenia na budowę może się przedłużyć.

 

W jakiej odległości można wybudować dom od granicy z sąsiadem?


Budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż:

 

 •   4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,
 •   3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.

 

Z kolei sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeśli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Jeśli chodzi o zabudowę jednorodzinną, to dopuszcza się sytuowanie:


1) budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 16 m,
2) sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce, lub do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej,
3) rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w pkt 1 od granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary, a także nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie może być otworów okiennych lub drzwiowych.
4) sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.


Usytuowanie budynku na działce budowlanej w sposób, o którym mowa było wyżej powoduje objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania.
 

Warto także pamiętać o minimalnej odległości od granicy z sąsiadującą działką budowlaną:

 

 • 1,5 m do okapu, gzymsu, balkonu lub daszku nad wejściem, a także do takich części budynku jak galeria, taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa,
 •   4 m do zwróconego w stronę tej granicy otworu okiennego umieszczonego w dachu lub połaci dachowej.

 

 

Prace przygotowawcze pod budowę domu na działce sąsiada


W sytuacji, gdy przed rozpoczęciem budowy, musisz wykonać pewne prace przygotowawcze związane z budową Twojego domu na działce sąsiada – powinieneś uzyskać jego zgodę. Jeśli sąsiad nie wyrazi zgody, to możesz złożyć wniosek do organu administracji architektoniczno-budowlanej, który w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku rozstrzygnie w drodze decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, właściwy organ określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.