Jesteś tutaj:
Prawo budowlane
14.05.2014 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
5/4

Znakowanie wyrobów budowlanych znakiem budowlanym

W dniu 13 maja Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane, który został przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju. Celem niniejszego rozporządzenia jest kontynuacja włączania do polskiego prawa przepisów rozporządzenia 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady, które to określają zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu i ich udostępniania na rynku unijnym. Nowe przepisy mają poprawić skuteczność i przejrzystość przepisów dotyczących wyrobów budowlanych z równoczesnym ograniczeniem ich uciążliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Oznakowanie CE na wyrobie budowlanym


W sytuacji, gdy wyrób budowlany jest objęty zharmonizowaną specyfikacją techniczną (normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną), to producent przy wprowadzaniu takiego wyrobu do obrotu deklaruje jego właściwości użytkowe i umieszcza na nim oznakowanie Conformité Européenne (CE), potwierdzając przez to zgodność oznakowanego tym znakiem wyrobu budowlanego z zadeklarowanymi właściwościami użytkowymi. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nadaje obowiązkowy charakter oznakowaniu CE w sytuacji, gdy istnieje norma zharmonizowana wyrobu, z kolei w przypadku jej braku – pozostawia swobodę działania państwom członkowskim. W myśl przepisów ustawy, wyroby budowlane podlegają oznakowaniu znakiem budowlanym.

 

Znakowanie wyrobów budowlanych


Zaprojektowane regulacje określają nowe zasady znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym, przy czym zachowano uproszczoną procedurę znakowania znakiem budowlanym wyrobów wytwarzanych tradycyjnie – na określonym terenie, czyli tzw. regionalnych wyrobów budowlanych. Dotychczas obowiązującą ocenę zgodności wyrobów znakowanych znakiem budowlanym zastąpi deklarowanie przez producenta poprzez sporządzenie krajowej deklaracji właściwości użytkowych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie Polskiej Normy lub krajowej oceny technicznej.

 

Ponadto, minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa będzie musiał określić w przepisach wykonawczych: sposób deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz grupy wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych, wzór i treść tej deklaracji oraz sposób dostarczenia jej odbiorcy. Przepisy rozporządzenia określą także sposób znakowania wyrobów budowlanych oraz zakres informacji towarzyszących znakowi. Zgodnie z przyjętymi wytycznymi, akt wykonawczy powinien uwzględniać uproszczone rozwiązania dla producentów wyrobów budowlanych, posiadających status małych lub średnich przedsiębiorstw.

 

W projekcie ustawy określono również zasady i procedury wydawania, zmiany oraz przedłużenia terminu ważności, a także uchylania krajowych ocen technicznych i wyznaczania jednostek upoważnionych do ich wydawania. Zasady wydawania krajowych ocen technicznych są podobne do zasad dotyczących udzielania aprobat technicznych. Krajowe oceny techniczne są wydawane na wniosek producenta lub grupy producentów na 5 lat z możliwością ich przedłużenia. Koszt wydania, zmiany lub przedłużenia krajowej oceny technicznej ponosi wnioskodawca. Należy jednak podkreślić, iż zaprojektowane przepisy określają sposób ustalania wysokości tej odpłatności. Informacje o wydanych krajowych ocenach technicznych będą przekazywane Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. Krajowe oceny techniczne będą wydawane przez polskie jednostki oceny technicznej upoważnione do wydawania europejskich ocen technicznych, a także inne jednostki organizacyjne wyznaczone decyzją ministra.


Zmiana sposobu działania organów nadzoru budowlanego


W projekcie ustawy przewidziano zmianę sposobu działania organów nadzoru budowlanego. Rozszerzone zostały obowiązki i uprawnienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie nadzoru i koordynacji działań wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego. Dodatkowo Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego uzyskał uprawnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych w pierwszej instancji. Rozszerzony został również katalog uprawnień organów nadzoru budowlanego o możliwość pobierania próbek do badań wyrobów budowlanych składowanych na terenie budów prowadzonych z wykorzystaniem środków publicznych.

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.