Jesteś tutaj:
Prawo budowlane
03.04.2014 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
5/1
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Nakaz rozbiórki

Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego może być wydany przez właściwy organ administracji w dwóch sytuacjach. Pierwsza z nich dotyczy zaistnienia samowoli budowlanej, z kolei druga odnosi się do nieużytkowanego lub niewykończonego, nienadającego się do remontu lub odbudowy obiektu budowlanego. W sytuacji, gdy nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia.

Kiedy organ administracji wydaje nakaz rozbiórki obiektu budowlanego?
Na mocy art. 48 ustawy – Prawo budowlane, właściwy organ nakazuje – w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę.

Nie dotyczy to przypadku, w którym budowa:
1) jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:
a) ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
b) ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2) nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem
- wówczas właściwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych.

 

Wskazane powyżej wyjątki, stanowią przesłanki legalizacji samowoli budowlanej. Organ administracji publicznej nie może wydać nakazu rozbiórki w przypadku, gdy wykonane roboty budowlane nie wymagały ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. W związku z powyższym, np. zamontowanie urządzeń klimatyzacyjnych nie wymaga ani pozwolenia ani zgłoszenia do odpowiedniego organu budowlanego, a zatem nie może być przedmiotem postępowania organów nadzoru budowlanego. (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek zamiejscowy w Łodzi z dnia 21 marca 2003 r., sygn.. akt II SA/Łd 1670/99).

 

Decyzja o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego
Decyzję o nakazie rozbiórki
wydaje powiatowy lub wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. W decyzji o nakazie rozbiórki powinno być zawarte precyzyjne określenie obiektu budowlanego wraz z terenem, który ma zostać uporządkowany. Na mocy art. 67 ustawy – Prawo budowlane, decyzja powinna również określać terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia.

 

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.