Jesteś tutaj:
Prawo budowlane
21.08.2012 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/4

Kiedy budowę można zgłosić do starosty?

W większości przypadków budowa wymaga uzyskania stosownego pozwolenia. Są i jednak takie przedsięwzięcia, które wymagają jedynie zgłoszenia do odpowiedniego organu. Sytuacje, w których nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę regulują przepisy art. 29 i 30 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

Kiedy wystarczy samo zgłoszenie?
Zgłoszenia do właściwego starosty wymagają zazwyczaj niewielkie inwestycje. Zgłoszenia trzeba dokonać między innymi w przypadku budowy obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę, wiat przystankowych i peronowych, tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce, przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2, pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, budowy ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m, czy też budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

Warunki dokonania zgłoszenia
Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem  planowanych robót budowlanych. W zgłoszeniu trzeba określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Zgłaszający powinien również dołączyć oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością. W  niektórych przypadkach konieczne jest załączenie odpowiednich szkiców lub rysunków a także pozwoleń, uzgodnień i opinii, wymaganych na podstawie odrębnych przepisów.
W przypadku, gdy wniosek zawiera jakiekolwiek braki formalne starosta wydaje postanowienie, w którym wzywa do ich uzupełnienia, w ściśle określonym terminie. Jeżeli wniosek nie zostanie uzupełniony, w wyznaczonym czasie, wówczas starosta wnosi sprzeciw. Taki sprzeciw ma formę decyzji.Sprzeciw starosty

Starosta może, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, złożyć ewentualny sprzeciw.  Uczyni to w sytuacji, gdy po pierwsze zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Ponadto sprzeciw będzie wniesiony jeżeli
planowana budowa lub roboty budowlane naruszają miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy. Starosta może również, w drodze decyzji, nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia w przypadku, gdy ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub też spowodować:
- zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
- pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
- pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
- wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.Realizacja inwestycji

W sytuacji, gdy organ nie wniesie sprzeciwu w w/w terminie, wówczas zgłaszający może przystąpić do budowy lub wykonywania robót budowlanych. Należy jednak pamiętać, że rozpoczęcie robót budowlanych nie może nastąpić później niż po upływie 2 lat od, określonego w zgłoszeniu, terminu ich rozpoczęcia.


 

Autor/Źródło: Andżelika BanowiczSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.