Jesteś tutaj:
Prawa konsumenta
04.07.2022 - Autor zewnętrzny
Kliknij, aby ocenić:
 
5/5

Pozew w sprawie gospodarczej

Wiemy, że czasami zdarzają się sytuacje, kiedy jesteśmy zmuszeni dochodzić zapłaty swoich pieniędzy na drodze sądowej. Aby rozpocząć postępowanie musimy złożyć do sądu pozew. Spór sądowy między przedsiębiorcami najczęściej rozpoznawany będzie w specjalnym trybie, tj. postępowaniu w sprawach gospodarczych. W niniejszym artykule przedstawimy kilka najistotniejszych kwestii przy składaniu pozwu w sprawie gospodarczej.

O tym czym ogólnie jest pozew i jak go napisać pisaliśmy już w artykule Pozew czym jest i jak go napisać . Poza wymaganiami dotyczącymi pisma procesowego określonymi w art. 126 kpc oraz wymaganiami podstawowymi pozwu określonymi w art. 187 kpc, należy pamiętać o kilku odrębnych kwestiach.

 


Okoliczności sprawy


Wartko dokładnie opisać z jakiego tytułu dochodzimy roszczenia, tzn. na podstawie jakiej umowy lub sytuacji faktycznej i od kogo, tak aby sąd bez wątpliwości mógł zakwalifikować daną sprawę jako sprawę gospodarczą. Sądem właściwym do rozpoznawania tego typu spraw będą sądy cywilne – wydziały gospodarcze. Ze sprawą gospodarczą mamy do czynienia najczęściej, gdy chodzi o spór co do wykonania umowy między przedsiębiorcami, czyli np. o zapłatę. Szerzej na temat spraw gospodarczych pisaliśmy w naszym artykule “Sprawa gospodarcza według kodeksu postępowania cywilnego”.


Adres e-mail powoda i pozwanego
 

Oprócz podstawowych danych adresowych powoda i pozwanego obydwie strony zobowiązane są do wskazania swoich adresów e-mail bądź złożenia oświadczenia, że adresu takiego nie posiadają. Powód powinien uczynić to wraz ze złożeniem pozwu, a pozwany wraz ze złożeniem pierwszego pisma procesowego w sprawie, np.: odpowiedzi na pozew.
 

Z pozoru nieistotny obowiązek wywołuje jednak wielce istotne skutki. Zgodnie z przepisami niespełnienie tego wymogu uznaje się za brak formalny pisma uniemożliwiający nadanie mu prawidłowego biegu, a co za tym idzie pismo zostaje zwrócone. Zatem zapominając dopisać adres e-mail powoda w pozwie narażamy się na zwrot całego pozwu.

 

Twierdzenia i dowody
 

 

Powód jest obowiązany powołać wszystkie twierdzenia i dowody w pozwie, a pozwany - w odpowiedzi na pozew. Oznacza to, że pozew powinien zawierać już wszelkie twierdzenia i dowody, na których chcemy oprzeć swoje żądanie i udowodnić roszczenie. Pozew należy zatem przygotować w sposób kompleksowy i rzetelny. Pochopne składanie pozwu lub składanie pozwu niekompletnego może powodować oddalenie powództwa i przegranie sprawy.
 

 

Zasadniczo sąd pomija bowiem twierdzenie i dowody powołane później, chyba że sąd sam określi termin powoływania przez stronę twierdzeń i dowodów w toku sprawy ze względu na okoliczności sprawy, albo strona uprawdopodobni, że ich powołanie nie było możliwe albo że potrzeba ich powołania wynikła później- jednak strona powinna je przedłożyć w terminie dwóch tygodni od kiedy taka potrzeba wynikła. Powołanie późniejszych twierdzeń i dowodów jest zatem utrudnione, a czasami będzie niemożliwe.
Wszelkie uprawnienia dotyczące stosunku prawnego między wierzycielem, a dłużnikiem należy udowadniać za pomocą dokumentów, chyba że przedłożenie dokumentu nie jest możliwe.
 

Co istotne, przepisy o postępowaniu gospodarczym wprowadzają instytucję umowy dowodowej. Strony mogą umówić się, że pewne określone dowody zostaną wyłączone z postępowania w sprawie, nie będą brane przez sąd pod uwagę. Umowę zawiera się pod rygorem nieważności na piśmie lub ustnie przed sądem, nie może być zawarta pod warunkiem lub zastrzeżeniem terminu.
 

 

Jeżeli jedna ze stron powołuje się na wyłączenie dowodu przez umowę dowodową, a umowa taka jest nieważna to druga strona powinna zgłosić taki zarzut przy pierwszej czynności lub na pierwszym posiedzeniu, gdy powołano się na wyłączenie dowodu z umowy dowodowej.
 

 

Odnośnie do dowodów należy jeszcze pamiętać, że dowód z zeznań świadków jest dopuszczalny tylko wyjątkowo, jedynie, gdy po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.
Obciążenie kosztami procesu

 

Art. 45812 stanowi, że: Niezależnie od wyniku sprawy sąd może obciążyć kosztami procesu w całości lub części stronę, która przed wytoczeniem powództwa zaniechała próby dobrowolnego rozwiązania sporu, uchyliła się od udziału w niej lub uczestniczyła w niej w złej wierze i przez to przyczyniła się do zbędnego wytoczenia powództwa lub wadliwego określenia przedmiotu sprawy.

 

Zawierając w pozwie wniosek o zwrot kosztów procesu warto prześledzić jak wcześniej układały się próby polubownego rozwiązania sporu. Jeżeli bowiem dłużnik zaniechał wzięcia udziału w próbie polubownego rozwiązania sporu może zostać obciążany kosztami procesu nawet jeżeli nasze roszczenie zostanie oddalone, czyli mimo przegrania sprawy. Ustawodawca przewidział bowiem sytuację, w której uczestniczenie przez pozwanego w próbach polubownego rozwiązania sporu może przyczynić się do nie wytaczania powództwa, albo do właściwego określenia żądania pozwu. Podjęcie negocjacji lub prób ugodowych może lepiej uświadomić samego wierzyciela co do zasadności i wysokości swoich roszczeń, bez potrzeby weryfikowania tego stanu przez sąd.


 

Dobre przygotowanie pozwu

 

Jeśli zależy nam na skuteczności i właściwym przygotowaniu pozwu warto skorzystać z możliwości jakie oferuje platforma do windykacji VIBIL, której operatorem jest firma Kreos sp. z o.o. Dzięki platformie VIBIL możesz szybko, bez wychodzenia z domu, czy z biura zlecić czynności windykacyjne online. Doświadczeni prawnicy przygotują za Ciebie poprawne wezwanie do zapłaty i podejmą się polubownego załatwienia sprawy, a następnie przygotują i złożą w Twoim imieniu pozew. Jeśli Twój kontrahent zwleka z opłaceniem faktury, nie czekaj dłużej na swoje pieniądze i sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić na www.vibil.pl  
 


 

 


 

 

 

 

Autor/Źródło: Autor zewnętrznyWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.