Jesteś tutaj:
Prawa konsumenta
05.04.2020 - Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kliknij, aby ocenić:
 
4,17/6

Zatrudniasz pracowników? Uzyskaj dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju ekonomicznego

Tarcza antykryzysowa zakłada między innymi dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Pomoc dedykowana jest mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom. Jej wartość zależna jest od rozmiaru przedsiębiorcy.

Dofinansowanie  części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne

 

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym (w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa) pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50 proc., nie niższe jednak niż w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09  zł (w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy, przy założeniu składki wypadkowej na poziomie 1,67 proc.), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

 

Z kolei przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie GUS, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje do wysokości połowy wynagrodzenia, nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 2 452,27 zł (w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy , przy założeniu składki wypadkowej na poziomie 1,67 proc), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

 

Wnioski on-line o dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju ekonomicznego

 

Nie trzeba wychodzić z domu by złożyć wniosek. W związku z powszechną kwarantanną zaleca się pozostawanie w domach, stąd ułatwienia w składaniu wniosków.  Wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju ekonomicznego można wypełnić bez wychodzenia z domu, korzystając z platformy Praca.gov.pl.

 

Wymagane dokumenty do wniosku o dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju ekonomicznego

 

Do wniosku załącza się określone dokumenty. Są nimi:

 • kopia porozumienia z pracownikami,
 • wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń,
 •  kopia pełnomocnictwa (o ile dotyczy).

Wraz z wnioskiem należy przekazać umowę o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, wg określonego wzoru. Umowę oraz wykaz pracowników można pobrać na Praca.gov.pl – bezpośrednio przed złożeniem wniosku w sekcji „Przeczytaj zanim przystąpisz do wypełnienia wniosku”. Wykaz pracowników przed wysłaniem wymaga uzupełnienia.

 

Załączniki do wniosku muszą mieć formę elektroniczną. Wielkość pojedynczego dokumentu nie może być większa niż 1 MB a łączny rozmiar przesyłanego wniosku wraz z załącznikami nie może przekraczać 24 MB.

 

 

 

 

Lista Wojewódzkich Urzędów Pracy

 

Wniosek składa się do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Lista Wojewódzkich Urzędów Pracy, do których można wnieść wniosek w postaci elektronicznej znajduje się również w Praca.gov.pl.

 

Dane przedsiębiorstwa

 

Dla uzyskania pomocy konieczne jest wypełnienie danych przedsiębiorstwa. Dane obejmują  m.in. nazwę, NIP i REGON, adres siedziby i dane kontaktowe (jeżeli przedsiębiorca ma już konto na platformie Praca.gov.pl to dane te uzupełnią się automatycznie).
Jeśli miejsce wykonywania działalności gospodarczej jest inne niż adres siedziby firmy, to należy zaznaczyć to w odpowiednim polu. Wskazać trzeba również kto reprezentuje przedsiębiorcę. Należy wskazać dane tej osoby (imię i nazwisko), podać rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz załączyć pełnomocnictwo.

 

Właściwa treść wniosku o dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju ekonomicznego

 

Po uzupełnieniu podstawowych danych można przejść do właściwej treści wniosku, w której wnosi się o przyznanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) środków na wypłatę świadczeń.

 

W tym miejscu trzeba wskazać datę, od kiedy wnioskuje o pomoc (nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy) i z jakiego tytułu:

 • przestoju ekonomicznego,
 • obniżonego wymiaru czasu pracy (pracodawca ma możliwość skorzystania z obydwu świadczeń równocześnie na różnych pracowników).

Koniecznie należy podać, dla ilu pracowników wnioskujesz o wsparcie, za ile miesięcy, z jakim przeznaczeniem (dofinansowanie do wynagrodzenia, pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od kwoty dofinansowania do wynagrodzenia) i w jakiej kwocie.

 

Podaje się również numer rachunku, którym posługuje się firma w prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Oświadczenia

 

Po uzupełnieniu wniosku przechodzi się do oświadczeń: o posiadaniu statusu przedsiębiorcy, wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych, braku przesłanek do ogłoszenia upadłości, niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, FGŚP, FP lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r., nieubieganiu się i rezygnacji z ubiegania się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy, skorzystaniu ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS, o których mowa w specustawie „Tarcza antykryzysowa”, odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników ujętych w wykazie pracowników dołączonym do wniosku


Podpis wniosku

 

Wniosek podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Wypłata pomocy przedsiębiorcy

 

Na podstawie umowy, dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy przekaże na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego co miesięczne transze na wypłatę świadczeń. Niezwłocznie po otrzymaniu środków musisz wypłacić pracownikom otrzymane świadczenia, odprowadzić należne składki na ZUS oraz podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.plSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.