Jesteś tutaj:
Prawa konsumenta
04.07.2018 - Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kliknij, aby ocenić:
 
4/5

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) - nowa bezpłatna aplikacja internetowa dla wszystkich pacjentów

Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia wprowadza nową bezpłatną aplikację internetową dla wszystkich pacjentów. Zapewni ona dostęp do informacji o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, i nie tylko. Poznajmy wiec nowe narzędzie każdego pacjenta.

Korzyści z IKP

 

Wprowadzenie Internetowego Konta Pacjenta (IKP) – bezpłatnej aplikacji internetowej, umożliwi pacjentowi w szczególności:

 • dostęp do informacji o udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej (zgromadzonych w Systemie Informacji Medycznej); w ramach tego dostępu zaplanowano m.in. dostęp do informacji o: receptach refundowanych, udzielonych świadczeniach, w tym wysokości środków publicznych wydatkowanych na ich sfinansowanie, listach oczekujących na świadczenie, skierowaniach, zleceniach na wyroby medyczne oraz złożonych deklaracjach wyboru  lekarza, pielęgniarki oraz położnej POZ; ponadto, jeżeli pacjent zidentyfikuje na liście przypisanych do niego świadczeń, takie, które nie zostało mu udzielone, będzie mógł poinformować o tym NFZ za pośrednictwem IKP;
 • dostęp do informacji o posiadanym w danym dniu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie do tego prawa, a w przypadku gdy prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wynika z objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, także o dacie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego – na podstawie informacji przetwarzanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych;
 • składanie oświadczeń o wyrażeniu zgody na udostępnienie dokumentacji medycznej  osobie upoważnionej przez pacjenta lub udostępnienie jednostkowych danych medycznych z systemu teleinformatycznego usługodawcy bądź oświadczeń o wycofaniu zgody;
 • składanie oświadczeń o wyrażeniu zgody na udzielanie informacji o stanie zdrowia lub oświadczeń o wycofaniu zgody;
 • składanie oświadczeń o wyrażeniu zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowie takiej zgody;
 • dostęp do informacji o wystawionych zwolnieniach lekarskich (ZUS zapewni pacjentowi taki dostęp);
 • dostęp do informacji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne płaconej przez usługobiorcę (założono, że informacje będą dotyczyły również danych historycznych);
 • dostęp do informacji o wysokości kwoty refundowanej dla poszczególnych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych wydanych usługobiorcy.


Pacjent pozna kwotę środków publicznych wydatkowanych na sfinansowanie jego świadczeń

 

Nowe przepisy zobowiązują NFZ do zapewnienia jednostce podległej ministrowi zdrowia, odpowiedzialnej za internetowe konta – dostępu do informacji o udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej, o kwocie środków publicznych wydatkowanych na sfinansowanie tych świadczeń oraz posiadanym w danym dniu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie do tego prawa. Dzięki temu, dane te będą  również dostępne przez IKP.

 

Dopuszczono też zamieszczanie w dokumentacji medycznej pacjenta informacji o kwocie środków publicznych, należnych podmiotowi udzielającemu świadczeń opieki zdrowotnej za ich udzielenie. Oznacza to, że pacjent będzie mógł otrzymywać informacje o wysokości środków publicznych przeznaczonych na sfinansowanie udzielonych mu świadczeń nie tylko z NFZ i za pośrednictwem IKP, ale także z dokumentacji medycznej. 

 

Zgoda na  udzielenie świadczeń zdrowotnych wyrażona za pośrednictwem IKP

 

Przyjęto także, że w przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta – zgoda na  udzielenie świadczeń zdrowotnych, wyrażona za pośrednictwem IKP, będzie w formie dokumentu. 

 

Wystawianie recept przez pielęgniarki i położne po badaniu pacjenta przez Internet

 

Pielęgniarki i położne będą mogły wystawiać recepty, podobnie jak lekarze, nie tylko po osobistym zbadaniu pacjenta, ale również po badaniu za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

 

Jednocześnie, wystawienie recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia oraz recepty albo zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuacji zaopatrzenia w wyroby medyczne – będzie mogło następować również bez zbadania pacjenta, jeżeli jest to uzasadnione stanem jego zdrowia odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

 

Terminy, do których wybrane funkcjonalności IKP powinny zostać uruchomione

 

Terminy, do których wybrane funkcjonalności IKP powinny zostać uruchomione najpóźniej:

 • do 1 stycznia 2019 r. – składanie oświadczeń o wyrażeniu zgody na udostępnienie osobie upoważnionej dokumentacji medycznej lub udostępnienie danych, w tym jednostkowych danych medycznych z systemu teleinformatycznego usługodawcy; składanie oświadczeń o wyrażaniu zgody na udzielanie informacji o stanie zdrowia;
 • do 30 września 2019 r. – dostęp do informacji o posiadanym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, podstawie do tego prawa oraz do informacji o udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej; składanie oświadczeń o wyrażaniu zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych, dostęp do informacji o: wystawionych zwolnieniach lekarskich, wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wysokości kwoty podlegającej refundacji.

 

Podstawa prawna:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.
 

Źródło:
Oficjalna strona Prezesa Rady Ministrów
 

Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.plSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.