Jesteś tutaj:
Prawa konsumenta
03.12.2015 - GDPM
Kliknij, aby ocenić:
 
3,43/7

Zostałam ciężko ranna - co robić?

W marcu miałam poważny wypadek komunikacyjny z winy innego kierowcy. W jego wyniku doznałam poważnych obrażeń ciała, m.in. wstrząśnienia pnia mózgu, złamania 2 żeber po stronie lewej, złamania kości udowej lewej oraz stłuczenia kolana prawego. Po wypadku przebywałam 3 tygodnie w szpitalu na oddziale chirurgii urazowej. Konsekwencją tego pechowego zdarzenia jest trwająca do dnia dzisiejszego rehabilitacja oraz nieustające konsultacje u wielu specjalistów. Jakie dokumenty medyczne są potrzebne, aby uzyskać odszkodowanie i na co mam zwrócić szczególną uwagę podczas wizyt u lekarzy?

Kompletowanie dowodów w postaci dokumentacji medycznej, które świadczą o rozmiarze szkody osobowej, stanowi podstawę do określenia uszczerbku na zdrowiu, a co za tym idzie wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia. Dokumentacja medyczna związana z leczeniem powypadkowym powinna być przede wszystkim czytelna, kompletna i zawierać m.in.:

 • kartę informacyjną udzielenia pomocy doraźnej z pogotowia ratunkowego,
 • karty informacyjne z leczenia szpitalnego – wypisy ze szpitali,
 • zaświadczenia, opinie lekarskie, orzeczenia, skierowania na konsultacje,
 • kopie zwolnień lekarskich, mówiących o niezdolności do pracy,
 • skierowania, wyniki badań diagnostycznych obrazowych, badań laboratoryjnych,
 • skierowania i karty dotyczące zabiegów rehabilitacyjnych,
 • karty historii choroby z leczenia ambulatoryjnego,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenia o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy,
 • karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej.

Należy pamiętać, że każdy pacjent ma prawo do uzyskania w całości swojej dokumentacji medycznej. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Pacjent ma prawo do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu jego zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Tym samym osoba poszkodowana w wypadku ma prawo do uzyskania w całości swojej dokumentacji medycznej od każdego podmiotu leczniczego (szpital, przychodnia zdrowia, indywidualna praktyka lekarska itd.).

 

Pamiętaj:     Pacjent na prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Takie samo prawo posiada przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta.
Orzecznictwo:    Art. 23 i art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 

Osoba poszkodowana powinna wiedzieć, że z pozoru nieistotne zaświadczenie czy wpis w kartę historii choroby może mieć istotne znaczenie w postępowaniu o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. Niedopatrzenie wpisu do karty choroby lub na zaświadczeniu lekarskim może skutkować brakiem podstaw do wypłaty należnych świadczeń. Nie zawsze to, co lekarz mówi pacjentowi podczas wizyty, znajduje odzwierciedlenie we wpisie do karty choroby. Koniecznie trzeba zwracać uwagę na pisemne sformułowanie wszystkich istotnych informacji dotyczących stanu zdrowia i doznanych obrażeń. Im więcej czasu upłynie od zdarzenia do postawienia rozpoznania, tym ciężej będzie jednoznacznie wskazać związek przyczynowy pomiędzy wypadkiem a doznanymi obrażeniami ciała i rzetelnie określić uszczerbek na zdrowiu. Istotną rolę odgrywa również dokument potwierdzający fakt zaistnienia zdarzenia, np. notatka policji, oświadczenie sprawcy, świadków lub wyrok sądu.

 

Pamiętaj:     Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1)    do wglądu, tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
2)    poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
3)    poprzez wydawanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
Podstawa prawna:    Art. 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 

Świadomy poszkodowany to taki, który wie, jakich dokumentów ma prawo żądać od placówek medycznych. Warto również poinformować lekarzy w okresie leczenia powypadkowego, że dokumentacja medyczna będzie potrzebna do otrzymania odszkodowania.

 

Autor: Agnieszka Lipska

Autor/Źródło: GDPMSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.