Jesteś tutaj:
Prawa konsumenta
12.02.2015 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
2,85/17

Internet - usługa telekomunikacyjna?

Korzystanie z telefonów, czy to tradycyjnych czy komórkowych, z pewnością wchodzi w zakres usług telekomunikacyjnych. Czy podobnie będzie z dostępem do sieci internetowej? Ostatecznie dzięki Internetowi możemy porozumiewać się niekiedy skuteczniej, niż przy pomocy telefonów. Wbrew pozorom odpowiedź na pytanie czy usługi internetowe wchodzą w zakres usług telekomunikacyjnych jest bardzo ważna – od tego zależy bowiem szereg różnych uprawnień konsumenta wynikających z ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

Definicja usługi telekomunikacyjnej

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami usługą telekomunikacyjną jest usługa polegająca głównie na przekazywaniu sygnałów w sieci telekomunikacyjnej. Siecią telekomunikacyjną są zaś systemy transmisyjne oraz różnego rodzaju urządzenia m.in. przekierowujące, a także inne zasoby, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju. Za usługę telekomunikacyjna możemy zatem uznać zwykłe połączenia telefoniczne, zarówno odbieranie ich, jak i wykonywanie, oraz usługi dostępu do Internetu czy sieci kablowych. Ma to ogromne znaczenie dla wszystkich osób, które chcą zmienić swojego dostawcę internetowego lub planują całkowicie zrezygnować z dostępu do sieci. Na potrzeby niniejszego artykułu przyjmijmy, że umowę dotyczącą dostępu do Internetu będziemy określali ogólnie - jako umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

 

 

Prawo wypowiedzenia

 

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest niczym innym jak umową cywilnoprawną. W związku z tym podlega bezpośrednio pod regulacje Kodeksu cywilnego, ten zaś przewiduje możliwość wypowiadania umów przez każdą stronę, którą ją zawarła.

 

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych może być wypowiedziana zarówno przez usługobiorcę, jak i usługodawcę. Nawet jeśli regulamin świadczenia usług i sama umowa będą stanowiły w tej kwestii inaczej, to takie postanowienia nie są i nigdy nie będą ważące – prawo do wypowiadania umów jest prawem bezwzględnie wiążącym w każdym przypadku. Warto zaznaczyć, że wypowiedzenie może dotyczy zarówno umów zawieranych na ściśle określony czas (tzw. umowy terminowe) jak i umów bezterminowych. W tym pierwszym przypadku wypowiedzenie może jednak wiązać się z koniecznością zapłaty określonej kwoty pieniężnej przez usługobiorcę na rzecz usługodawcy. Są to tzw. kary umowne lub odszkodowania – pojawienie się ich w umowie jest prawnie dopuszczalne, dlatego też zanim dokonamy wypowiedzenia umowy terminowej sprawdźmy czy będziemy zobowiązani do uiszczenia pieniędzy na rzecz naszego operatora. W przypadku umów bezterminowych – zawartych na czas nieokreślony takich sytuacji nie ma, usługodawca nie może bowiem uzależnić wypowiedzenia umowy od zapłaty odszkodowania czy kary umownej przez wypowiadającego umowę.

 

Forma wypowiedzenia

 

Wypowiedzenie musi być dokonane na piśmie – nie ma możliwości ustnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Powodem braku takiej właśnie formy wypowiedzenia jest problem dowodowy – jak bowiem wykazać, że usługodawca rzeczywiście chciał rozwiązać umowę w określonym czasie, szczególnie jeśli chce dokonać tego za pośrednictwem telefonu. W praktyce takie umowy same wskazują, że jedynym wiążącym wypowiedzeniem jest właśnie wypowiedzenie skonstruowane na piśmie i przesłane do usługodawcy. Pamiętaj, że wypowiedzenie musi zawierać własnoręczny podpis usługobiorcy – osoby, która podpisała umowę z operatorem. Wynika z tego, że tylko taka osoba jest uprawniona do skutecznego wypowiedzenia omawianej umowy. Warto dodać też, że wypowiedzenie musi trafić do rąk usługodawcy i to właśnie od tego momentu zaczyna biec termin wypowiedzenia, a nie jak błędnie się przyjmuje od dnia sporządzenia pisma czy nadania go listem poleconym. Wypowiedzenie może być przesłane usługodawcy drogą pocztową, złożone bezpośrednio w jego firmie lub oddziale, a nawet przesłane drogą elektroniczną (w tym ostatnim przypadku podpisany dokument musimy zeskanować i wysłać na adres e-mail naszego operatora). Elektroniczne wypowiedzenie jest prawnie dopuszczalne, choć nie występuje i wszystkich usługodawców – najlepiej skontaktuj się w tej sprawie z biurem obsługi klienta swojego usługodawcy.

 

Termin wypowiedzenia

 

Odebranie przez usługodawcę wypowiedzenia umowy nie oznacza, iż kończy się ona dokładnie w tym dniu. Operatorzy przewidują bowiem okresy wypowiedzenia, po upływie których umowa przestaje obowiązywać. Z reguły jest to termin 30 dni, choć w przypadku umów bezterminowych okres ten wynosi zazwyczaj 3 miesiące. Dokładny termin wypowiedzenia znajdziesz w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub w regulaminie świadczenia takich usług - tym samym w każdy przypadku może okazać się on inny.

 

Przedawnienie roszczeń

 

Umowa dotycząca dostępu do Internetu może niekiedy wiązać się z pewnymi kłopotami wykonawczymi – chodzi oczywiście o czasowy brak dostępu do sieci wywołany przyczynami powstałymi po stronie operatora. W takim przypadku masz pełne prawo reklamować wadliwie wykonywaną usługę i domagać się słusznego odszkodowania. Najczęściej dostawca internetowy proponuje okresowe obniżenie abonamentu – proporcjonalne do czasu, przez jaki nie mogłeś korzystać z sieci. Musisz jednak pamiętać, że zgłoszenie problemu i żądania odszkodowania to Twój obowiązek – bez niego operator nie jest do niczego zobowiązany.

 

Problem w tym, że roszczenie odszkodowawcze nie jest wieczne – masz na nie ściśle oznaczony czas. W przypadku roszczeń telekomunikacyjnych, a więc także tych internetowych, okres przedawnienia wynosi 3 lata od momentu kiedy roszczenie stało się wymagalne (czyli od momentu kiedy mogłeś zgłosić swoje żądania operatorowi). Zgłoszenie dokonane po upływie 3 lat od stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywanych usługach będzie prawnie nieskuteczne – operator nie musi się do niego ustosunkowywać.

Autor/Źródło: Rafał RodzeńWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.