Jesteś tutaj:
Prawo
22.09.2021 - Zespół portalu sPrawnik.pl
Kliknij, aby ocenić:
 
5/5

Egzamin wstepny na aplikację adwokacką i radcowską

25 września swoje egzaminacyjne zmagania rozpoczną przyszli adwokaci i radcowie prawni. Jakich pytań mogą się spodziewać?

Zakres zagadnień na egzamin wstępny na aplikację adwokacka i radcowską

 

Podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2021 r. stanowić będą:
 

 •     ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
 •     Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 •     ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 •     ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 •     ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 •     ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 •     ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
 •     ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 •     ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
 •     ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 •     ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
 •     ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
 •     ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
 •     ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
 •     ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 •     Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 •     ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 •     ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 •     ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 •     ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 •     ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
 •     ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
 •     ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 •     ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 •     ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 •     ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 •     ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 •     ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 •     ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
 •     ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 •     ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 •     ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 •     ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 •     ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
 •     ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
 •     ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 •     ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
 •     ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,

 •     ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 •     ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 •     ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 •     ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa,
 •     ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
 •     ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 •     ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne,
 •     ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze,
 •     ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym,
 •     ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 •     ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym,
 •     ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 •     ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
   
Autor/Źródło: Zespół portalu sPrawnik.plWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.