Jesteś tutaj:
Prawo
14.11.2019 - Autor zewnętrzny
Kliknij, aby ocenić:
 
2,78/9

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela - kiedy i jak można je napisać?

Ubezpieczyciel wypłacił niższe świadczenie niż powinien? Nie musisz się na to godzić. Czy zaniżone odszkodowanie z OC lub uszczerbek na zdrowiu to powód do reklamacji? Składając oficjalne odwołanie od decyzji ubezpieczyciela możesz odzyskać swoje pieniądze. Podpowiadamy, jak napisać skuteczne odwołanie, które ubezpieczyciel będzie musiał przyjąć.

W jakiej sytuacji można złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

 

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela przy polisach OC lub NNW ma prawo złożyć każdy klient, który jest niezadowolony z wypłaconego świadczenia. Jeśli wypłacona kwota odszkodowania nie wystarcza na pokrycie kosztów naprawy szkody lub kosztów leczenia i późniejszej rehabilitacji, warto złożyć pisemną reklamację do towarzystwa ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel ma obowiązek przyjąć i rozpatrzyć każde pismo. Jeśli uzasadnienie reklamacji będzie rzeczowe i niepodważalne, ubezpieczyciel wypłaci wyższą kwotę świadczenia. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela przysługuje w takich sytuacjach, jak:

 • obniżenie wartości ubezpieczonego przedmiotu;
 • wyliczenie zbyt małego procentu uszczerbku na zdrowiu i nieuwzględnienie niemożności podjęcia pracy;
 • nieuwzględnienie pełnych kosztów związanych z pozbyciem się szkody,
 • odmowa wypłaty odszkodowania uargumentowany przyczynieniem się ubezpieczonego do szkody.

 

Inną sytuacją, w jakiej możliwe jest odwołanie od decyzji ubezpieczyciela jest uznanie przez niego szkody całkowitej. Oznacza ona, że koszty naprawy przewyższają wartość pojazdu. Suma odszkodowania obliczana jest na podstawie wartości pojazdu pomniejszonej o wartość wraku. Sprzedaż wraku po cenie ustalonej przez ubezpieczyciela nie zawsze jest możliwa. Jeśli klientowi uda się to udowodnić, możliwe jest otrzymanie wyższej kwoty świadczenia.

 

 

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela - termin złożenia pisma

 

Od dnia zgłoszenia szkody, ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę klientowi świadczenia. Jeśli jego kwota nie jest zadowalająca, powinniśmy jak najszybciej złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Czas na reklamację powinien być podany w treści umowy ubezpieczeniowej. Termin odwołania wynosi maksymalnie:

 

 • 3 lata w większości przypadków,
 • 10 lat przy szkodach w wyniku czynu niedozwolonego,
 • 20 lat przy szkodach będących skutkiem przestępstwa.

 

Po upływie tego czasu następuje przedawnienie roszczeń.

 

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

 

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu lub zniszczenie mienia reguluje Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Zgodnie z jej zapisami reklamacja może być złożona w każdej jednostce podmiotu rynku finansowego obsługującej klientów. Klient może złożyć reklamację w formie ustnej, pisemnej (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) lub elektronicznej (na specjalny adres mailowy działu reklamacji). Gotowe wzory odwołań od decyzji dostępne są za darmo w sieci lub na stronach ubezpieczycieli. Odwołanie powinno zawierać takie informacje jak:

 

 • dane osoby ubezpieczonej i ubezpieczyciela,
 • dokładne omówienie sprawy - dzień wydania decyzji, kwota uzyskanego odszkodowania lub jego brak, numer polisy, numer szkody, kwotą ubezpieczenia jaką powinniśmy naszym zdaniem uzyskać,
 • uzasadnienie reklamacji - np. niewłaściwie przeprowadzona wycena szkody, odwołanie do zapisów umowy i podstawy prawnej.
 • oczekiwania wobec ubezpieczyciela - kwota odszkodowania jakiej się domagamy, termin wypłaty środków oraz numer konta bankowego na jakie powinno wpłynąć świadczenie,
 • załączniki - faktury i inne dokumenty potwierdzające zasadność roszczenia wobec ubezpieczyciela np. linki do aukcji internetowych potwierdzające wyższą wartość rynkową auta, cennik części samochodowych z Autoryzowanej Stacji Obsługi, profesjonalna wycena szkody, rachunek za naprawę lub opinia lekarska w przypadku uszczerbku na zdrowiu etc.
 • odręczny podpis poszkodowanego.

 

Termin odpowiedzi na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

 

W umowie ubezpieczeniowej powinny znaleźć się informacje o procedurach reklamacyjnych, m.in. miejscu i formie złożenia reklamacji, terminie jej rozpatrzenia i sposobie powiadomienia o tym klienta. Odpowiedź ubezpieczyciela może być przekazana w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną może nastąpić wyłącznie na wniosek klienta. Termin odpowiedzi na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach możliwe jest przedłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji do maksymalnie 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. O powodach przesunięcia terminu odpowiedzi klient musi być niezwłocznie poinformowany. Odpowiedź ubezpieczyciela na reklamację powinna zawierać:

 

 • uzasadnienie faktyczne i prawne dotyczące rozpatrzenia reklamacji,
 • wyczerpującą informację na temat stanowiska ubezpieczyciela w sprawie skierowanych zastrzeżeń,
 • wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca umowy lub umowy, które uzasadniają stanowisko ubezpieczyciela,
 • imię, nazwisko i stanowisko osoby udzielającej odpowiedzi,
 • termin realizacji roszczenia klienta - nie dłuższy niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi na reklamację.

 

Brak odpowiedzi na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w terminie maksymalnie 60 dni jest równoznaczny z rozpatrzeniem reklamacji zgodnie z wolą klienta.

 

Odrzucona reklamacja? Możesz złożyć odwołanie od nieuznanej reklamacji

Jeśli nasze odwołanie od decyzji ubezpieczyciela zostało odrzucone, a towarzystwo ubezpieczeniowe przewiduje tryb odwoławczy, możliwe będzie odwołanie od nieuznanej reklamacji. Informacje takie jak sposób i termin złożenia odwołania powinny być zawarte w odpowiedzi ubezpieczyciela. Co jeszcze możemy zrobić?

 

 • Skorzystać z mediacji, sądu polubownego lub innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów.
 • Złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do do Rzecznika Finansowego - wniosek o interwencję jest bezpłatny, a wniosek o pozasądowe rozwiązanie sporu to koszt 50 zł.
 • Skierować sprawę do sądu powszechnego.

 

Postępowanie sądowe może się ciągnąć latami, dlatego najlepiej sprawy reklamacyjne załatwiać na drodze polubownej. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela nie będzie konieczne, jeśli ubezpieczymy się w sprawdzonej i zaufanej firmie. Zestawienie godnych polecenia towarzystw ubezpieczeniowych znajdziesz na https://ocenapolis.pl/.

Autor/Źródło: Autor zewnętrznySzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.