Jesteś tutaj:
Praca
01.07.2019 - Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kliknij, aby ocenić:
 
2,22/9

Poradnik prawa pracy: Zakaz konkurencji

Głównym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie pracy sumiennie i starannie oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy. Katalog pozostałych obowiązków pracownika jest znacznie bardziej obszerny i obejmuje nie tylko zachowania enumeratywnie wskazane w Kodeksie pracy. Konkretyzacją obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy jest obowiązek powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej, inaczej nazywany zakazem konkurencji. Kiedy pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej? Jak wygląda kwestia odszkodowania? Te i inne zagadnienia omówiliśmy w dzisiejszym poradniku.

Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy

 

Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy jest obowiązkiem pracownika tylko wtedy, gdy pracownik podpisze umowę o zakazie konkurencji. Umowa taka musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.  Oznacza to, że ustne porozumienie z pracodawcą nie wiąże pracownika, innymi słowy nie musi on także respektować zakazu konkurencji. Może jednak zdarzyć się  tak, że złamanie ustnie ustanowionego zakazu konkurencji  będzie skutkować zarzutem naruszenia innego podstawowego obowiązku pracownika, jakim jest dbałość o dobro zakładu pracy. sytuacja ta może jednak zaistnieć jedynie wówczas, gdy pracownik podejmował działalność konkurencyjną w trakcie zatrudnienia.

 

 

Kiedy obowiązuje zakaz konkurencji?

 

Zakaz konkurencji może obowiązywać w trakcie zatrudnienia lub po jego zakończeniu.

 

Zakaz konkurencji może obowiązywać w trakcie zatrudnieni

 

Pracownik w trakcie trwania zatrudnienia może zobowiązać się do niepodejmowania działalności konkurencyjnej, którego zakres ustalają strony w umowie. Oznacza to zakaz:

 • prowadzenia działalności gospodarczej konkurencyjnej wobec pracodawcy,
 • zatrudniania w jakiejkolwiek formie u podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną.

 

Odszkodowanie dla pracodawcy za złamanie zakazu konkurencji

 

Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody. Jest to także podstawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.


Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

 

W przypadku gdy pracownik miał dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, może być zawarta umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Na jej podstawie pracownik po ustaniu zatrudnienia nie może:

 • podejmować działalności gospodarczej konkurencyjnej wobec byłego pracodawcy,
 • zatrudnić się w jakiejkolwiek formie u podmiotu prowadzącego taką działalność.

W umowie określa się:

 • okres obowiązywania zakazu konkurencji,
 • wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy.


 

Wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy

 

Odszkodowanie nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.  Odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach.
 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917, ze zm.)

 

Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.plSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.