Jesteś tutaj:
Praca
25.01.2018 - Autor zewnętrzny
Kliknij, aby ocenić:
 
5/4

Sprzedaż przez Internet a posiadanie kasy fiskalnej - kiedy ewidencja sprzedaży musi być przeprowadzana?

Posiadam własną działalność gospodarczą w formie punktu handlowego. W moim sklepie rejestruję sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej. Czy w ten sam sposób muszę prowadzić ewidencję sprzedaży prowadzonej przez Internet?

Posiadam własną działalność gospodarczą w formie punktu handlowego. W moim sklepie rejestruję sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej. Czy w ten sam sposób muszę prowadzić ewidencję sprzedaży prowadzonej przez Internet?

 

Powszechnie obowiązujące prawo podatkowe mówi o tym, że rejestrowanie sprzedaży za pomocą kasy jest obowiązkiem wszystkich podatników, jeśli sprzedaż jest prowadzona z osobami fizycznymi, które nie posiadają własnej firmy lub z rolnikami rozliczającymi się w ramach ryczałtu.

 

Istnieją jednak pewne wyjątki, które mają zastosowanie bez względu na to, ile wyniesie obrót danego sklepu i czy w punkcie stacjonarnym zarejestrowane są już kasy fiskalne. Dotyczy to sprzedaży produktów i usług wyszczególnionych w załączniku będącym dodatkiem do rozporządzenia w sprawie zwolnień. Wśród wymienionych pozycji znajdują się również produkty sprzedawane za pomocą wysyłki.

 

Zwolnienie z ewidencji sprzedaży odnosi się do towarów dostarczanych za pomocą wysyłki (poprzez usługi pocztowe lub kurierskie), które:

 • zostały w całości opłacone za pomocą opłaty wniesionej poprzez pocztę, konto bankowe lub wybrany SKOK, a pieniądze pojawią się na koncie bankowym podatnika VAT lub jego rachunku w SKOK-u,

 • posiadają dokładny opis, tj. z odpowiednich dokumentów jasno wynika, na jakiej podstawie zapłata została poczyniona oraz kto jej dokonał (informacje na temat kupującego, w tym dane osobowe oraz adres zamieszkania).

 

Tak więc w odniesieniu do zadanego pytania, jeśli pełna zapłata za towar będzie wpływać na konto bankowe podatnika (w przypadku, gdy wpłaty dokona bezpośrednio sam kupujący, jak i wtedy, gdy w przekazie będzie uczestniczyć firma kurierska), to nie musi on przeprowadzać ewidencji za pomocą kasy fiskalnej w odniesieniu do sprzedaży prowadzonej systemem wysyłkowym.

 

Musimy jednak pamiętać, że ww. rozporządzenie określa również towary, w przypadku których zwolnienie z ewidencji nie ma miejsca.

 

 

Podczas sprzedawania towarów przez internet na początku przesyłana jest nam wpłata, której przyjęcie rejestrujemy za pomocą kasy fiskalnej. Jednak jako zabezpieczenie dla sprzedającego wpłacane są również odpowiednie zaliczki. Czy je również trzeba rejestrować? Jeżeli taki obowiązek zachodzi, to kiedy dokładnie musimy użyć kasy fiskalnej?

 

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług w momencie otrzymania części zapłaty, ale jeszcze przed dostarczeniem towarów lub realizacją usługi, zachodzi obowiązek podatkowy. Dlatego każda wpłata ze strony osoby nieprowadzącej własnej działalności gospodarczej lub posiadającej status rolnika ryczałtowego powinna zostać zarejestrowana w kasie fiskalnej – chyba, że podatnik korzysta z możliwości zwolnienia z prowadzenia ewidencji. Podstawą prawną dla tego obowiązku jest § 3 ust. 2 rozporządzenia dotyczącego kas fiskalnych. Zgodnie z nim każda zapłata, nawet jako część całej należności, podlega rejestracji.

 

Gdy zaliczka jest płacona w gotówce, wtedy jej rejestracja w kasie fiskalnej nie jest większym problemem. Nieporozumienia powstają w momencie, gdy zaliczka jest opłacana jeszcze przed dopełnieniem zamówienia (dostawą towaru lub realizacją usługi). Podatnik dowiaduje się o niej zazwyczaj dopiero po wyciągach bankowych, co może powodować kilkudniowe opóźnienia.

 

W sytuacji, gdy dana zaliczka zostanie poddana ewidencji na początku lub w środku miesiąca, to nie wpłynie na kwotę zobowiązania podatkowego za dany miesiąc, jako że jest ono dokonywane do 25. dnia następnego miesiąca. Problem może pojawić się, gdy zaliczka wpłynie na konto podatnika pod koniec danego miesiąca. Wtedy osoba dokonująca rozliczenia musi dokonać prawidłowych obliczeń co do zarejestrowanego obrotu oraz wysokości należnego podatku za ten miesiąc, w którym zaszła wpłata zaliczki. Należy pamiętać o zmniejszeniu wartości podatku za miesiąc, w którym osoba prowadząca sprzedaż dowiedziała się o fakcie zapłaty zaliczki.

 

Podsumowując – zapłata w całości lub w części (zaliczka) podlega ewidencji wówczas, gdy zostanie przekazana na rzecz sprzedającego. Jeśli jednak dany podatnik nie może dokonać rejestracji wpłaty w chwili, gdy do niej dochodzi, wówczas jego obowiązkiem jest przeprowadzenie ewidencji w jak najszybszym możliwym czasie.

 

Posiadam własną działalność gospodarczą, w ramach której sprzedaję towar stacjonarnie i przez Internet. W obu tych przypadkach dokonuję rejestracji sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej. Kiedy powinnam dokonać ewidencji towarów, które są sprzedawane za pobraniem?

 

Zgodnie z ustawą VAT osoby, które prowadzą ewidencję za pomocą kasy fiskalnej, muszą dostarczyć kupującemu wydruku z kasy w postaci paragonu lub faktury. Dokument musi być za każdym razem przekazywany kupującemu.

 

W celu wyznaczenia momentu, w jakim dana sprzedaż powinna zostać zarejestrowana w kasie, musimy zajrzeć do regulacji prawnych znajdujących się w ustawie o podatku od towarów i usług.

 

Sprzedaż w systemie wysyłkowym z zapłatą dokonywaną przy zaliczeniu pocztowym lub poprzez pobranie u kuriera powoduje powstanie obowiązku podatkowego w momencie dostarczenia towarów.

 

Warto zwrócić uwagę na to, że klient musi otrzymać odpowiedni dowód zakupu, co zostało jasno określone w art. 111 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy. Jasno wynika z niego, że przy sprzedaży wysyłkowej i wyborze płatności dokonywanej przelewem lub za pobraniem, czynność sprzedaży powinna być zarejestrowana wcześniej, przed dokonaniem wysyłki towarów, tak by klient mógł otrzymać paragon lub fakturę.

 

Podobną interpretację prawną wydał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w swoim oświadczeniu z dnia 7 stycznia 2016 roku. Zgodził się on na możliwość rejestracji sprzedaży jeszcze zanim dojdzie do obowiązku podatkowego, czyli przed dostarczeniem zakupionego towaru. Dzięki temu klient otrzyma odpowiedni dokument potwierdzający zakup wraz z momentem dostawy.

 

Tak więc w omawianym przez nas przypadku istnieje rozwiązanie, które jest akceptowane przez instytucje podatkowego – jest to rejestracja sprzedaży jeszcze przed powstaniem obowiązku podatkowego. Dla dokładnego ustalenia momentu, w którym do niego dochodzi, podatnik musi orientować się, w jakim dniu zakupiony towar został dostarczony klientowi, tak by mógł on rozliczyć podatek VAT we właściwym mu okresie rozliczeniowym.

 

Sprzedaż jednocześnie rejestrowana paragonem i fakturą

 

Przekroczyłem dopuszczalną kwotę obrotu, która zezwala na zwolnienie z ewidencji za pomocą kasy fiskalnej. Rozpocząłem więc rejestrację sprzedaży towarów za pomocą kasy – w przypadku towarów sprzedawanych stacjonarnie i przez Internet. Niektórzy kupujący chcą wystawienia faktury. Czy taka transakcja również podlega ewidencji w kasie fiskalnej?

 

Gdy osoby prowadzące własną działalność zdecydują się na rejestrację sprzedaży z użyciem kasy fiskalnej, muszą one zastosować się do pewnych przepisów. Wynikają one z rozporządzenia dotyczącego kas fiskalnych.

 

Według tych ustaleń prawnych podatnicy korzystający z kasy fiskalnej są zobligowani, aby:

 • drukować paragony fiskalne lub faktury ze wszystkich przeprowadzanych sprzedaży, a następnie przekazywać je osobie kupującej. Na każdym paragonie powinna zostać umieszczony dokładny moment jego wydrukowania (data, godzina i minuta),

 • po każdym dniu sprzedaży przygotować raport fiskalny, który powinien powstać przed dokonaniem sprzedaży kolejnego dnia.

Zgodnie z tymi wskazaniami prawnymi to paragon jest uważany za podstawowy dowód dokonania sprzedaży. Faktura jest dokumentem dodatkowym, który jest wydawany na prośbę kupującego, gdy ten nie prowadzi własnej działalności gospodarczej. Do wystawienia faktury na życzenie klienta zobowiązuje sprzedawcę ustawa o podatku dochodowym od towarów i usług (istnieją pewne ustępstwa od niej, które jednak nie obowiązują w tym przypadku).

 

Gdy klient zwróci się z prośbą o wystawienie faktury, sprzedający ma obowiązek dołączyć paragon do kopii faktury, jaka pozostaje w jego posiadaniu. Jedynym wyjątkiem od tego obowiązku jest sytuacja, w której sprzedaż została zarejestrowana za pomocą faktury stworzonej przy użyciu kasy fiskalnej, a podatek w należytej wysokości został uwzględniony w raporcie dobowym.

 

Jak więc wynika z przepisów, również i w tej sytuacji podatnik posiada obowiązek przeprowadzenia ewidencji sprzedaży w kasie fiskalnej. Odpowiadając na pytanie – wystawienie faktury nie stanowi powodu, który zwalniałby podatnika z obowiązku ewidencji za pomocą kasy fiskalnej.

 

 

Porady udzieliła firma Parakairon Sp. z.o.o. – biuro rachunkowe Gdynia.

Autor/Źródło: Autor zewnętrznySzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.