Jesteś tutaj:
Windykacja
12.11.2014 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
5/6

Dostałeś wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu RTV? Sprawdź co możesz zrobić!

Nie zapłaciłeś abonamentu radiowo – telewizyjnego i otrzymałeś wezwanie do zapłaty? Sprawdź co możesz jeszcze zrobić, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów…

Przede wszystkim należy reagować od razu bez zbędnej zwłoki, bowiem w przypadku zaległego abonamentu RTV organy działają szybko. Nie ma sensu narażać się na dodatkowe koszty związane z egzekucją tej należności… Co zatem można zrobić?

 

Sprawdź czy zaległy abonament RTV nie jest przedawniony!


Przeczytaj uważnie upomnienie/wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu i sprawdź za jaki okres zostałeś wezwany do zapłaty. Rozpatrując kwestie związane z okresem przedawnienia abonamentu radiowo telewizyjnego należy mieć na uwadze 5 letni okres przedawnienia abonamentu radiowo – telewizyjnego. Zgodnie bowiem z przepisem art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych, do opłat abonamentowych stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłaty abonamentowej obok kwoty abonamentu radiowo telewizyjnego naliczane są również dodatkowo odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Wobec tego, w przypadku przedawnienia zobowiązań z tytułu nieuiszczonej opłaty abonamentowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. Należy także wskazać, że w myśl przepisu art. 70 § 1 tej ustawy, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W związku z powyższym okres przedawnienia dla opłaty abonamentowej wynosi 5 lat. Oczywiście bieg terminu przedawnienia takiego zobowiązania może ulec przerwaniu lub zawieszeniu w określonych okolicznościach wskazanych w przepisach Ordynacji podatkowej.

 

Jeżeli zatem okaże się, że zostałeś wezwany do zapłaty przedawnionej należności, należy w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty powołać się na zarzut przedawnienia i w ten sposób odmówić spełnienia świadczenia. Pismo takie powinno zawierać:

 • miejscowość i datę sporządzenia oświadczenia,
 • oznaczenie strony powołującej się na zarzut przedawnienia roszczenia,
 • oznaczenie wzywającego do zapłaty,
 • tytuł: oświadczenie o powołaniu się na zarzut przedawnienia roszczenia,
 • krótkie uzasadnienie swojego stanowiska.

 

Co można zrobić w sytuacji, gdy jednak zaległy abonamenty RTV nie jest przedawniony? W takiej sytuacji, należy zapłacić zaległość. W przypadku, gdy zaległość jest duża możesz postarać się o rozłożenie na raty lub nawet o umorzenie abonamentu RTV.

 

W jaki sposób można ubiegać się o rozłożenie zaległego abonamenty RTV na raty lub umorzenie go?


Jak już zostało wspomniane, jeśli zaległy abonament nie jest przedawniony powinieneś reagować jak najszybciej, aby nie doprowadzić do wszczęcia egzekucji i nie narażać się na dodatkowe koszty z tym związane. Masz trzy opcje: albo możesz wpłacić całą należność albo możesz negocjować rozłożenie zaległego abonamentu na raty albo wnosić o umorzenie tej zaległości. W przypadku dwóch ostatnich możliwości należy zwrócić się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pisząc wniosek na adres:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Departament Budżetu i Finansów, skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa.

 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest uprawniona do tego, aby rozłożyć dług na raty albo też całkowicie go umorzyć. Należy jednak pamiętać o tym, że dług nie jest umarzany każdemu, kto o to wnosi automatycznie. Aby tak się stało, muszą za tym przemawiać szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, np. ciężka choroba, skutki klęski żywiołowej lub przykładowo niskie dochody. Niemniej jednak zawsze warto spróbować..

 

Pamiętaj również o tym, że jeśli na przykład część zaległości, do której zapłaty zostałeś wezwany została już ściągnięta w toku przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego, a następnie w wyniku złożonego podania o umorzenie – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przychyliła się do wniosku – to ściągnięte już pieniądze nie zostaną zwrócone. Im szybciej zajmiesz się sprawą zaległości tym lepiej, bowiem rozparzenie sprawy przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji możesz trwać nawet kilka tygodni, podczas gdy w tym czasie urząd skarbowy może zdążyć ściągnąć należność z tytułu niezapłaconego abonamentu RTV.

 

Podstawa prawna:

art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926),

art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz. U. 2005 nr 85 poz. 728)
 

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.