Jesteś tutaj:
Windykacja
06.06.2014 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
5/1

Czy komornik może zająć wynagrodzenie z umowy cywilnej?

Zajmowanie pensji przez komornika nie jest zjawiskiem nowym – prawo pozwala bowiem na dokonanie tego rodzaju czynności w ramach prowadzonej egzekucji komorniczej. Kodeks pracy przewiduje jednak kwoty wolne od zajęcia – w zależności od rodzaju wierzytelności będącej podstawą zajęcia wynagrodzenia pracowniczego. O ile jednak wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu umowy o pracę podlega takiej ochronie, o tyle pieniądze z umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie) nie mogą być chronione przepisami prawa pracy. Czy w związku z tym komornik może zając całą taką pensję? A może wcale nie wolno mu jej ruszyć?

Umowy cywilnoprawne z powodzeniem stają się alternatywą dla umów o pracę. Decydującym znaczeniem jest tutaj znaczne obniżenie kosztów zatrudnienia i większa elastyczność, jeżeli chodzi o czas i warunki pracy. Zgodnie z treścią art. 87 KP, z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
 •  kary pieniężne przewidziane w przypadku odpowiedzialności porządkowej pracownika.

 

 

Powyższe potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

 • w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,
 • w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia.

 

Potrącenia dotyczące sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz zaliczek pieniężnych udzielonych pracowników, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami wcześniej wymienionymi trzech piątych wynagrodzenia. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.

 

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

 •  minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • 75 % wynagrodzenia określonego powyżej - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
 • 90 % wynagrodzenia określonego powyżej - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 KP.

 

Opierając się na stanowisku doktryny i judykatury należy stwierdzić, że niektóre wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych będą podlegały powyższej ochronie. Taka sytuacja będzie miała miejsce, gdy konkretna umowa zlecenia lub o dzieło zostanie zawarta na dłuższy czas, a wynagrodzenie będzie wypłacane w stałych okresach (np. miesięcznych) i jednocześnie umowa cywilnoprawna będzie stanowić podstawowy dochód na utrzymanie zleceniobiorcy i jego rodziny. Zgodnie bowiem z treścią art. 833 § 1 i 3 Kodeksu postępowania cywilnego, wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Taka regulacja znajduje zastosowanie także w stosunku do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania.

 

Jeżeli zatem wynagrodzenie wypłacane na podstawie realizacji umowy o dzieło lub umowy zlecenia nie będzie miało charakteru świadczenia powtarzającego się i jednocześnie nie będzie to nasze jedyne źródło utrzymania, to wówczas komornik ma prawo do egzekucji całej otrzymywanej przez nas pensji. Ochronne przepisy KP nie znajda w takim przypadku w ogóle zastosowania. Na zakończenie pamiętajmy także, że ocena wysokości kwoty pieniężnej wolnej od zajęcia u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy należy każdorazowo do komornika. W przypadku osoby mającej stałe zatrudnienie należy obliczyć proporcje wynikające z okresu między dniem zajęcia a dniem kolejnej wypłaty.

 

Podstawa prawna:

[art. 87 k.p.]

[art. 833 § 1 k.p.c.]

[art. 833 § 3 k.p.c.]

Autor/Źródło: Rafał RodzeńSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.