Jesteś tutaj:
Darowizny
13.04.2015 - Natalia Szok
Kliknij, aby ocenić:
 
4,03/38

Umowa darowizny - praktyczny poradnik

Umowa darowizny należy do umów cywilnoprawnych, regulowanych przepisami Kodeksu cywilnego. Poniżej zamieszczamy kilka istotnych informacji, które pozwolą lepiej poznać wyżej wskazaną umowę.

Czym jest darowizna?

 

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem własnego majątku. Nie wszystkie przysporzenia stanowić będą darowiznę. Zgodnie z normą art. 889 KC, nie stanowią darowizny bezpłatne przysporzenia:

 • gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu;
 • gdy kto zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył albo które nabył w taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za nie nabyte.

 

Co może być przedmiotem umowy darowizny?

 

Przedmiotem darowizny mogą być rzeczy, a więc zarówno ruchomości, jak i nieruchomości. Nie ma przeszkód, by darczyńca darował pieniądze czy prawa majątkowe.

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Umowę darowizny
przejdź do formularza »

 

Forma umowy darowizny

 

Zgodnie z art.. 890 § 1 kodeksu cywilnego, umowa darowizny powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, jednakże - z uwagi na fakt iż umowa ta należy do czynności prawnych realnych - umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

 

Należy przy tym pamiętać, że niekiedy umowa darowizny z uwagi na swój przedmiot wymaga bezwzględnie zachowania szczególnej formy. I dlatego też, jeżeli przedmiotem darowizny jest nieruchomość, koniecznym jest, aby umowa darowizny była sporządzona w formie aktu notarialnego. Wynika to wprost z regulacji art. 890 § 2 w związku z art. 158 kodeksu cywilnego. W świetle unormowania art. 158 KC, umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości. Zobowiązanie to powinno być w akcie wymienione.

 

Jakie postanowienia znajda się w umowie darowizny, której przedmiotem jest rzecz ruchoma, na przykład samochód?

 

W umowie darowizny samochodu znajdziemy:

 • oznaczenie stron umowy (imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego bądź nazwa i numer innego dokumentu tożsamości, PESEL, NIP);
 • określenie przedmiotu darowizny (w naszym przykładzie jest nim samochód, a więc wskazujemy markę, rok produkcji, nr nadwozia, nr rejestracyjny);
 • oświadczenie darczyńcy, że przysługują mu wyłączne prawa do przedmiotu darowizny (zgodnie z zasadą, iż nie można przenieść więcej praw, aniżeli samemu się posiada);
 • oznaczenie wartości przedmiotu darowizny (ma istotne znaczenie z uwagi na kwestie podatkowe, bowiem podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn stanowi wartość przedmiotu darowizny; zwolnienia od podatku od spadku i darowizn określa natomiast ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn);
 • oświadczenie darczyńcy, że daruje rzecz będącą przedmiotem darowizny oraz oświadczenie obdarowanego, że darowiznę przyjmuje;
 • oświadczenie darczyńcy, że przedmiot darowizny jest wolny od obciążeń i praw osób trzecich;
 • postanowienie, w świetle którego z chwilą objęcia w posiadanie przedmiotu darowizny, na obdarowanego przechodzą wszelkie korzyści i ciężary, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

 

Z uwagi na konsekwencje podatkowe wynikające z art. 9 ust 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, strony oświadczają, którą z kolei jest przedmiotowa darowizna w okresie ostatnich 5 lat. Zgodnie z przywołanym wyżej przepisem prawa, jeżeli darowizna od tej samej osoby miałaby miejsce więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy należałoby doliczyć wartość rzeczy i praw nabytych od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiła ostatnia darowizna, chyba że darowizna zwolniona jest z podatku.

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Umowę darowizny  przejdź do formularza »

 

Polecenie w umowie darowizny

 

Darczyńca może w umowie darowizny zobowiązać obdarowanego do określonego, oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc przy tym nikogo wierzycielem.

 

Podstawa prawna:
Art. 158, art. 888, art. 889, art. 890, art. 893, art. 894, art. 895 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121)
Art. 9 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U.2015.86)

Autor/Źródło: Natalia SzokSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.