Jesteś tutaj:
Darowizny
22.08.2014 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
5/5

Darowizna samochodu - kto musi zapłacić podatek?

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jest to umowa często stosowana w stosunkach rodzinnych, w sytuacji, gdy np. rodzice lub dziadkowie chcą przenieść własność określonej rzeczy na dziecko lub wnuka. Oczywiście nie oznacza to, że nie można dokonać darowizny na rzecz osoby trzeciej.

W jakiej formie powinna być dokonana umowa darowizny samochodu?

 

Co do zasady, zgodnie z art. 890 kodeksu cywilnego, oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Wobec tego należy przyjąć, że niezachowanie przez darczyńcę przy składaniu oświadczenia o zobowiązaniu się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku – formy aktu notarialnego pociąga generalnie nieważność tej umowy. Jednakże należy wskazać, że umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Zatem, jeśli darczyńca wydał już samochód obdarowanemu, to nie ma potrzeby sporządzania umowy darowizny w formie aktu notarialnego. W takim przypadku, należy wskazać, że umowa powinna darowizny samochodu powinna być sporządzona w formie pisemnej, choć nie wymagają tego przepisy. Jest to jednak wymagane do dokonania kolejnych czynności związanych choćby nawet z przerejestrowaniem samochodu na obdarowanego, bowiem do zarejestrowania samochodu potrzebny jest m.in. dowód własności pojazdu, którym właśnie w tym przypadku będzie umowa darowizny samochodu.

 

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Umowę darowizny samochodu osobowego przejdź do formularza »

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy darowizny samochodu

 

Podobnie jak w przypadku umowy sprzedaży – tak samo przy dokonaniu darowizny samochodu należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Jednakże oba przypadki różnią się podstawą opodatkowania. Obowiązek podatkowy, z przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym, natomiast przy umowie darowizny obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży na obdarowanym. Jeśli natomiast chodzi o podstawę opodatkowania, to przy umowie sprzedaży jest to wartość rynkowa samochodu, a przy darowiźnie samochodu – podstawę opodatkowania stanowi wartość długów i ciężarów albo zobowiązań przejętych przez obdarowanego. Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych przy umowie sprzedaży samochodu, jak również przy umowie darowizny samochodu wynosi 2%.

 

Podatek od spadku i darowizn przy umowie darowizny samochodu

 

Przy umowie darowizny samochodu należy także pamiętać o podatku od spadku i darowizn. Podatkowi od spadków i darowizn podlega bowiem nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny. Pomimo, że obowiązujące przepisy przewidują, że podatku tego nie płacą osoby z najbliższej rodziny darczyńcy, to należy pamiętać, aby w ciągu 6 miesięcy od dnia dokonania darowizny zgłosić nabycie własności samochodu w drodze darowizny – właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Jest to bowiem warunek zwolnienia od podatku od spadku i darowizn. W przypadku, gdy osoby najbliższe dla darczyńcy nie dokonają zgłoszenia tego do urzędu skarbowego, to będą musiały zapłacić podatek od spadku i darowizn przewidziany dla I grupy podatkowej. Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

 

 

 • do grupy I - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
 • do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
 • do grupy III - innych nabywców.

 

Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

 • 9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
 • 7.276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
 • 4.902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

 

Wobec powyższego, jeśli osoby zaliczone do I grupy podatkowej nie dokonają zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy to będą musiały rozliczyć darowiznę na zasadach przewidzianych dla I grupy podatkowej, dla której kwota wolna od podatku to 9.637 zł. Oznacza to, że w sytuacji, gdy np. syn nie dokona zgłoszenia nabycia własności samochodu w drodze darowizny od ojca, to jeśli jego wartość nie przekracza powyżej wymienionej kwoty, tak jako obdarowany nie zapłaci podatku od spadków i darowizn. Jednakże, jeśli wartość darowanego samochodu przekroczy kwotę wolną to ten podatek będzie trzeba zapłacić.

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Umowę darowizny samochodu osobowego
przejdź do formularza »

 

Podstawa prawna:
art. 888 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93),
art. 3, art. 4, art. 6, art. 7 Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2000 nr 86 poz. 959);
art. 1, art. 6, art. 9 art. Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 1983 nr 45 poz. 207).

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.