Jesteś tutaj:
Darowizny
26.05.2014 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
5/1

Otrzymałeś darowiznę? Jest sposób, abyś uniknął podatku

Darowizna podlega opodatkowaniu, a zobowiązanym do jego uiszczenia jest obdarowany. Przepisy znają jednak wyjątek od tej zasady – darowizna dokonywana w kręgu najbliższej rodziny korzysta bowiem ze zwolnienia, dzięki czemu możesz uniknąć podatku. Jest jednak jeden warunek – darowizna musi zostać zgłoszona do właściwego urzędu skarbowego i to w ściśle oznaczonym czasie, w przeciwnym razie nie tylko będziesz musiał zapłacić należny podatek ale i odsetki za zwłokę.

Umowa darowizny może być sporządzona zasadniczo w zwykłej formie pisemnej, choć brak jakiejkolwiek umowy nie będzie błędem. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, w której dokonujemy darowizny nieruchomości (lokalowej, budynkowej lub gruntowej) – wówczas umowa musi przybrać formę aktu notarialnego, w przeciwnym razie dokonywana czynności prawna będzie nieważna, a co za tym idzie nie wywoła skutków prawnych. Dodam jeszcze w tym miejscu, że pisemna umowa darowizny jest bezpieczniejsza zarówno dla obdarowanego jak i darczyńcy – w przypadku ewentualnych sporów, chęci odwołania darowizny, zaliczenia jej na poczet spadku po darczyńcy trudniej będzie udowodnić, że darowizna miała w ogóle miejsce, jeśli nie mamy żadnego dokumentu potwierdzającego takie zobowiązanie.

 

 

Kwestię uiszczenia daniny publicznej należy odróżnić od obowiązku opłacanie wynagrodzenia zawieranej umowy, a także od kosztów dokonania samej darowizny (które to obciążają z reguły obdarowanego, choć strony zobowiązania mogą ustalić odmienne zasady). Podatek od darowizny jest odrębnym świadczeniem pieniężnym, a powstaje jeśli nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, następuje przez osoby fizyczne. Pamiętajmy jednocześnie, że nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawodawca przewidział jednak w omawianym obowiązku pewne znaczące odstępstwa. Tym samym obdarowany nie musi płacić podatku jeśli ma miejsce:

 • nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9.637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19.274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami;
 • nabycie w drodze darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw;
 • nabycie w drodze darowizny praw do rachunku oszczędnościowo-kredytowego przez osobę pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim z posiadaczem rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej, pod warunkiem przeznaczenia środków zgromadzonych na tym rachunku na cele mieszkaniowe;
 • nabycie w drodze darowizny przez osoby tworzące rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pieniędzy lub innych rzeczy pod warunkiem, że pieniądze te lub rzeczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania zostaną przeznaczone na cele bezpośrednio związane ze sprawowaniem pieczy zastępczej.

 

Autor/Źródło: Rafał Rodzeń1 2 DALEJ
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.