Jesteś tutaj:
Podatki
25.10.2022 - Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kliknij, aby ocenić:
 
5/5

Jak zapobiegać zatorom płatniczym?

Nieterminowe płatności, ale również długie terminy zapłaty, mają negatywny wpływ na płynność finansową przedsiębiorstw oraz ich rozwój, a ponadto zwiększają koszty prowadzenia działalności. W najtrudniejszych sytuacjach mogą prowadzić nawet do upadłości lub likwidacji dotkniętych nimi przedsiębiorców.

Zatory płatnicze

 

Z zatorami płatniczymi mamy do czynienia, gdy przedsiębiorca nie otrzymuje na czas należnych mu pieniędzy, np za dostawę towaru lub usługi, przez co sam traci możliwość regulowania własnych zobowiązań na czas.  Z dniem 1 stycznia 2020 roku, czyli wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, zostały zmienione i doprecyzowane najważniejsze przepisy dotyczące postępowania z nieuczciwymi kontrahentami, a wierzyciele dostali dostęp do nowych reguł i rozwiązań, które pomogą odzyskiwać przeterminowane płatności.

 

 

Narzędzia walki z zatorami płatniczymi

 

Jak wyżej wspomniano, wprowadzone instrumenty ochrony wierzycieli. Są to:
 

 •     krótsze terminy na zapłatę w transakcji handlowej: 30 dni dla podmiotów publicznych (za wyjątkiem publicznych podmiotów leczniczych) i 60 dni na zapłatę dla firm większych w relacji z mniejszymi
 •     możliwość odstąpienia od całości umowy lub jej niewykonanej części albo wypowiedzenia umowy, gdy ustalony w umowie termin zapłaty przekracza 120 dni
 •     podniesienie z 9,5% do 11,5% wysokości odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych za wyjątkiem transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy
 •     ulga na złe długi - prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania dla przedsiębiorców, którzy nie dostają pieniędzy w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności
 •     łatwiejsze sądowe zabezpieczenie roszczeń pieniężnych, które wynikają z transakcji handlowych i które nie przekraczają 75 tys. zł.
 •     traktowanie nieuzasadnionego wydłużania terminów zapłaty w transakcjach handlowych jako czynów nieuczciwej konkurencji
 •     kara od UOKiK dla firm, które najbardziej opóźniają się w płaceniu zobowiązań.
   

 

Terminy zapłaty

 

Przedsiębiorcy muszą dbać o to, aby dokonywać płatności w terminie. Zobowiązuje ich do tego nie tylko etyka przedsiębiorcy, ale także przepisy.Co do zasady,  termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać:
 

 •     60 dni od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, które potwierdzają dostawę towaru lub wykonanie usługi, jeśli dłużnikiem jest podmiot niepubliczny (firma prywatna) lub publiczny podmiot leczniczy
 •     30 dni od doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, które potwierdzają dostawę towaru lub wykonanie usługi, jeśli dłużnikiem jest podmiot publiczny za wyjątkiem publicznych podmiotów leczniczych.

 


Przedsiębiorcy prywatni mogą ustalić w umowie termin dłuższy niż 60 dni, pod warunkiem, że:
 

 •     dłużnikiem nie jest duży przedsiębiorca
 •     to ustalenie nie jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.


 

Dodatkowo, w przypadku gdy umowa przewiduje, że wierzyciel ma otrzymywać wynagrodzenie w częściach, termin zapłaty każdej z tych części nie może być dłuższy niż 60 dni.

Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.plWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.