Jesteś tutaj:
Podatki
22.12.2021 - Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2

Czym jest zasada kumulacji?

Kwoty wolne od podatku i zasada kumulacji - to dwie podstawowe kwestie w przypadku podatku od spadków i darowizn.

Kwoty wolne od podatku

 

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie od jednej osoby rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:
 

 • 9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
 • 7.276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
 • 4.902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.Jeżeli wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych (przy uwzględnieniu zasady kumulacji) przekroczy ustaloną kwotę wolną od podatku, przy wymiarze podatku kwota ta jest wyłączona z podstawy opodatkowania.
 

 

 

Czym jest zasada kumulacji?


W przypadku wielokrotnego nabycia własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby lub po tej samej osobie ma zastosowanie zasada kumulacji tzn. do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie, bez względu na tytuł nabycia podlegający opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie np.: w przypadku, gdy ostatnie nabycie nastąpiło w 2019 r. to do wartości nabytych w tym roku rzeczy lub praw majątkowych dolicza się wartość rzeczy lub praw nabytych od tej samej osoby w okresie od 2014 - 2018.
 


Zwrócić należy uwagę, iż w przypadku nabycia tytułem polecenia za zbywcę uznaje się odpowiednio darczyńcę lub spadkodawcę.

 

W przypadku gdy darczyńca nakłada na obdarowanego tytułem polecenia obowiązek przeniesienia własności rzeczy lub przeniesienia (ustanowienia) praw na rzecz darczyńcy, za zbywcę uważa się obdarowanego.

UWAGA! Zgodnie z zasadą kumulacji przy nabyciu majątku po (od) tej samej osobie z różnych tytułów uwzględnia się jedną kwotę wolną od podatku w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie.


Zasada kumulacji nie powoduje jednak wielokrotnego obciążenia tych samych wartości, ponieważ od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi.Pomniejszenie podatku następuje o kwoty podatku należnego przypadającego od poprzednich nabyć i jest możliwe także wtedy, gdy podatek nie został zapłacony, nawet jeżeli zobowiązanie podatkowe nie wygasło oraz w sytuacji, gdy zobowiązanie podatkowe wygasło, w tym przez umorzenie zaległości podatkowej.


Nabycie po więcej niż jednej osobie, a kwota wolna i zasada kumulacjiW związku z tym, iż wysokość minimum wolnego od podatku jest związana z nabyciem od jednej osoby własności rzeczy i praw majątkowych, przy nabyciu od lub pod dwóch lub więcej osobach minimum wolne od podatku jest stosowane odrębnie czyli jest to wtedy odrębne opodatkowanie poszczególnych nabyć.Wobec osoby, która jest wielokrotnie obdarowywana przez różne osoby lub dziedziczy po różnych osobach nie stosuje się kumulacji podstaw opodatkowania upsd wynikających z nabyć od (po) różnych osób.
W tym przypadku nie ma znaczenia czy np.: spadkodawcami były osoby spokrewnione.


UWAGA! Nabycie spadku po rodzicach bądź darowizny od rodziców oznacza opodatkowanie nie jednego, lecz dwóch odrębnych spadków/darowizn.

 

 

Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.plWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.